Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Medarbetarenkäter

Skapa en bättre arbetsplats med medarbetar- och personalenkäter

Vare sig du vill förbättra medarbetarengagemanget, mäta personaltillfredsställelsen, få återkoppling om företagets förmåner eller genomföra prestationsutvärderingar så är det enkelt att komma igång med våra expertmallar. Och med våra effektiva analyser blir det lättare att identifiera trender, skapa diagram, exportera professionella rapporter och finslipa företagets fokus.

Om du vill rekrytera och behålla de skickligaste medarbetarna kan medarbetarenkäter vara till stor hjälp, eftersom du kan se hur befintliga policyer påverkar personalen och vilka områden som kan förbättras. Vare sig du vill motivera och engagera de anställda, berömma de som gör bra ifrån sig, erbjuda konkurrenskraftiga förmåner eller mäta allas prestationer så är personalenkäter till nytta. Med medarbetarfeedback och enkätresultat framför dig kan du se vad som funkar, vad som är mindre bra och vad som förbättras över tid.

Du fattar bättre beslut, förbättrar organisationen och får en gladare arbetsplats när du lyssnar på de anställda. Genom att identifiera områden som kan förbättras kan du minska personalomsättningen också. SurveyMonkeys mallar för arbetsplats-, personal- och utbildningsenkäter, utformade av professionella enkätmetodiker, kan hjälpa dig att snabbt komma igång. Du kan använda enkäterna som de är eller anpassa dem för att ställa mer specifika frågor om ett team. Du kan också se till att webbenkäterna passar ert varumärke genom att lägga in en egen logotyp och välja företagets färger.

Här är några olika sätt som företagsägare, personalchefer, chefer, utbildnings- och utvecklingsansvariga och humankapitalspecialister använder för att ta pulsen på sina anställda:

Utvärdera personalen baserat på feedback från chefer, kollegor och underordnade. Den här typen av feedback är inriktad på personalutvärdering ur flera perspektiv.

Vilka kurser, vilken vidareutbildning eller annat behöver de anställda för att nå sina mål? Vad tycker de anställda om företagets utbildnings- och utvecklingsprogram? Känner personalen att det här är en arbetsplats som stöder deras karriärmål och ambitioner? Titta på fler sätt vi kan hjälpa er att utvärdera utbildnings- och teambuilding-evenemang med frågeformulär för evenemangsplanering och feedback.

Att skapa en arbetsplatskultur som värnar om gemenskap och samhörighet är det bästa sättet att locka till sig en mångsidig och skicklig personal, skapa en hållbar personalstyrka och framför allt få de anställda att känna sig stöttade. SurveyMonkeys enkätmall för gemenskap och samhörighet kan hjälpa dig att identifiera vad företaget är bra på och var det finns utrymme för förbättring.

Anser de anställda att de får tillräcklig ersättning? Motsvarar förmånerna personalens behov? Finns det några extraförmåner och fördelar som de gärna skulle få? Känner de anställda att deras insatser erkänns och uppskattas? Se till att företaget håller sig i framkant genom att fråga de anställda vad de tycker.

Hur skulle de anställda betygsätta sina arbetsprestationer och sin tillfredsställelse? Har de uppnått de mål som sattes upp i början av kvartalet eller året? Var målen som sattes upp för dem rimliga och möjliga att nå? Be de anställda att utvärdera sig själva och ge exempel på vad som funkar och vad som inte gör det.

Anser de anställda att deras arbete och ansvarsområden är givande? Känner de sig utmanade och tycker de fortfarande att det är roligt att komma till kontoret varje dag? Finns det någon annan arbetsroll som skulle kunna vara mer tillfredsställande eller medföra större utvecklingsmöjligheter? Stärk arbetsmoralen genom att prioritera jobbtillfredsställelsen.

Hur betygsätter de anställda företaget och arbetsmiljön? Är de stressade på grund av scheman och leveransdatum? Är personalen nöjd med företagets inriktning? Känner sig de anställda delaktiga i arbetet och företaget? Finns det balans mellan arbete och privatliv? Upptäck hemligheterna bakom en gladare, mer produktiv personalstyrka.

Vad tycker de anställda i olika personalfrågor? Är de positiva när det gäller säkerheten på arbetsplatsen och företagets etiska ställning? Trivs de anställda med sina kollegor? Hur reagerade de på de nya direktiven från personalavdelningen? Det bästa sättet att undvika ett PR-problem är att känna till hur de anställda upplever situationen innan de går ut med sitt eventuella missnöje offentligt.

Hur ser de anställdas åsikter om ledningen ut på avdelningarna? Förmedlar arbetsledare och chefer företagets förväntningar till de som rapporterar till dem? Är företagets mål och visioner tydliga för alla anställda i olika team, på olika avdelningar och på olika platser?

Har anställda som lämnar företaget åsikter som kan hjälpa till att förbättra nyanställningsupplevelsen och den allmänna tillfredsställelsen bland de anställda inför framtiden? Ta reda på varför människor säger upp sig och vad du kan göra för att andra ska stanna kvar.

Vad tycker de anställda om personalmötena varje kvartal? Eller om er Happy Hour på torsdagar? Vill personalen delta i fler evenemang? Hur skulle det vara med en utflykt eller ett spa-besök? Skicka ut en evenemangsenkät och gör nästa evenemang eller möte ännu bättre.

Engagemangsenkäter kan användas för att göra en djupdykning i personaltillfredsställelsen på företaget genom att titta på varje del av de anställdas upplevelse, så att du kan se vad som motiverar dem och vad som får dem att tappa sugen. Resultatet är åtgärdbara insikter som leder till en mer produktiv arbetsplats.

Jämför olika avdelningar med varandra och titta på hur resultat förändras över tid. Om exempelvis 80 % av de anställda är nöjda på en avdelning men 90 % är nöjda på de andra, så vet du var du ska titta närmare. Att se hur tillfredsställelsen går upp eller ner över tid är också ett bra sätt att mäta dina pågående åtgärder. Nyckeln till att ta fram en bra referenspunkt är att använda samma enkätfrågor varje gång med samma grupp.

Tack vare SurveyMonkeys överhoppslogik kan du skapa och skicka ut en medarbetarenkät och få svar på alla de språk som används inom företaget. På så sätt får du mer korrekta svar från hela organisationen.

Utnyttja din tid till fullo genom att dra maximal nytta av SurveyMonkeys mallar för personalenkäter och medarbetarenkäter, certifierade av experter på enkätmetodik. Du kan skapa en webbenkät på bara några minuter och välja ämnen som personaltillfredsställelse, heltäckande utvärdering, rekrytering och mycket annat. Hos SurveyMonkey får du också tillgång till de enkätverktyg du behöver för att snabbt skicka ut och analysera personalresursenkäter, så att du kan börja fatta smartare beslut. Vi tar enkätsäkerhet på fullaste allvar, så du kan vara säker på att vi skyddar data och insikter.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.