Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Beskrivande undersökningar: definiera svarande och dra slutsatser

Vad är beskrivande undersökningar?

De handlar om att dra slutsatser snarare än att utforska ett problem. Vid beskrivande undersökningar samlar du in kvantifierbar information som kan användas för att dra statistiska slutsatser om en målgrupp med hjälp av dataanalys. Därför görs den här typen av studier i form av slutna frågor, vilket begränsar deras förmåga att ge unika insikter. Men om företaget använder dem på rätt sätt blir det lättare att definiera och mäta hur viktig en egenskap hos en grupp svarande och populationen de representerar är.

När det gäller webbenkäter är beskrivande undersökningar den vanligaste sorten. Företag använder dem oftast för att ta reda på och mäta hur starka åsikter, attityder eller beteenden en målgrupp har när det gäller ett specifikt ämne. Men beskrivande undersökningar används också ofta för att undersöka demografiska egenskaper inom en viss grupp (exempelvis ålder, inkomst, civilstånd eller kön). Den här informationen kan sedan studeras som den är, användas för att mäta trender över tid eller användas för mer avancerad dataanalys som att påvisa samband, segmentera, skapa referenspunkter och andra statistiska tekniker.

Knepet för att genomföra alla slags undersökningar är att bara samla in värdefull information. När det gäller webbenkäter bör de data som samlas in göra det möjligt att åtgärda ett särskilt problem eller utnyttja en möjlighet som företaget står inför. Därför är det mycket viktigt att ställa upp mål med undersökningen innan ni börjar jobba med enkätdesignen. I målen definierar ni exakt det ni behöver veta för att kunna fatta informerade beslut i de frågor som organisationen står inför. Anta till exempel att en webbplats vill samla in feedback från besökarna. De skulle kunna dela upp målen utifrån olika aspekter hos webbplatsen, som navigering, informationskvalitet och utseende. Med korrekt definierade mål kan de skapa ett frågeformulär som ger relevanta insikter, som de sedan kan användas för att vidta rätt åtgärder.

Nästa steg för att genomföra en effektiv beskrivande undersökning är att se till att resultaten blir korrekta. Detta handlar om att begränsa snedvridning och fel i enkätdesignen och undersökningsmetoden. När du genomför enkäter i en provgrupp är det omöjligt att helt undvika fel. Men med det sagt är det viktigt att kontrollera felmarginalen och konfidensnivån genom att använda en lämpligt provgruppsstorlek.

Behöver du en målgrupp för att genomföra en beskrivande undersökning? Läs mer om hur du använder SurveyMonkey Audience för att hitta rätt kontakter att skicka enkäten till.

Det finns nästan hur många sätt som helst för företag att använda sig av beskrivande undersökningar. Ni vet redan att det är ytterst viktigt att ställa upp mål med undersökningen innan ni går vidare med själva utformningen, men hur vet ni att er plan kommer att ge nyttig information? Skaffa en uppfattning om vad era mål behöver inkludera genom att ta en titt på de tre främsta sätten att använda beskrivande undersökningar idag:

Alla slutna frågor syftar till att närmare definiera en egenskap hos de svarande. Det kan till exempel vara att skaffa sig en bättre förståelse av karaktärsdrag eller beteenden, som att be de svarande att ange sin åldersgrupp eller hur många timmar de tillbringar på internet varje vecka. Ni kan också fråga de svarande om åsikter eller attityder, som hur nöjda de är med en produkt eller i hur stor utsträckning de håller med ett politiskt parti.

I princip kan all denna information användas av en organisation för att fatta bättre beslut. En butik som till exempel upptäcker att de flesta av kunderna tittar på rean på webbplatsen innan de går till butiken skulle få bättre insikt om var marknadsföringsavdelningen bör satsa.

Med de statistiska möjligheterna hos beskrivande undersökningar kan organisationer mäta trender över tid. Tänk dig en enkät där kunderna ombeds betygsätta hur nöjda de är med ett hotell på en skala mellan 0 och 10. Det resulterande värdet är i sig självt ganska godtyckligt. Vad betyder ett medelbetyg på 8,3? Men om hotelledningen gör förändringar för att bättre uppfylla kundernas behov kan de genomföra samma enkät igen vid ett senare tillfälle och se om det nya medelbetyget har gått upp eller ner. På så sätt kan hotellet effektivt mäta sina framsteg inom kundnöjdhet över tid samt mäta effekten av nya sastningar och processer.

Organisationer använder sig också av beskrivande undersökningar för att göra jämförelser mellan olika grupper av svarande. Ett exempel: en schampotillverkare skapar en enkät för att ställa flera frågor till allmänheten om deras attityder om företagets produkter, annonsering och image. I samma enkät kan de ställa olika demografiska frågor, som ålder, kön, inkomst och så vidare.

Efteråt kan företaget analysera dessa data för att jämföra olika grupper och deras attityder. Till exempel kan de statistiskt identifiera skillnaden i åsikter mellan personer av olika kön och i olika åldrar. De kanske upptäcker att unga män har en statistiskt negativ åsikt om företagets image. Det skulle kunna innebära att de skapar en ny produktlinje riktad till denna demografiska grupp.

Om målen med din undersökning passar in under en av dessa tre kategorier bör du vara inne på rätt spår. Nu gäller det bara att bestämma hur de data som samlas in kommer att hjälpa företaget att vidta åtgärder när det gäller ett visst problem eller en möjlighet. Kom ihåg – att genomföra en framgångsrik enkät är bara halva jobbet. Det är vad man gör med informationen som samlas in som gör projektet användbart!

Enkätmallar för kundnöjdhet

Spara tid och få bra idéer med en av våra kostnadsfria enkätmallar för kundnöjdhet. Få den feedback du behöver redan idag.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Läs hur Box förstärker sitt team med kunddata

Upptäck hur Box använder SurveyMonkey för att få en heltäckande bild av kundresan och till att samla in feedback på ett och samma ställe.

Lyft ert varumärke med berättelser och omdömen från kunder

Samla in berättelser och omdömen från kunder och omvandla dem till fallstudier, rekommendationer och recensioner som lyfter försäljningen och marknadsföringen.