Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Mallar för enkäter för ideella organisationer

Få den information ni behöver för att få ut så mycket som möjligt av era tillgångar

Det är en svår balansgång för ideella organisationer. Ni vill dra in så mycket pengar som möjligt för ändamålet, men annonsering, kampanjer och anställning kostar pengar. Hur får man in pengar utan att spendera mer än man måste? Prova att genomföra en serie välgörenhetsenkäter och få värdefull information från givare, volontärer, partners och mottagare.

Den information ni får genom att till exempel testa budskapet på er webbplats eller genom att hålla välgörenhetsevenemang är viktig för organisationens framgång. Här följer några exempel på hur du kan använda våra enkätmallar för att få värdefull feedback.

  • Volontärers tillfredsställelse. Vad tyckte era volontärer om sin upplevelse? Ta reda på det genom att be om feedback från volontärerna. Ämnen som utbildning, relationer till andra volontärer och ledare samt allmän tillfredsställelse med upplevelsen kan vara avgörande för om volontärerna fortsätter att stödja er eller om de går vidare till något annat. Ställ frågor som ”Hur uppskattad fick din volontärledare dig att känna dig?” och ”Hur lätt var det att komma överens med organisationens personal?” för att få den information som du behöver för att se till att volontärerna är nöjda och känner sig uppskattade så att de kommer tillbaka.
  • Feedback från givare. Det är ytterst viktigt att givarna är nöjda så att kassaflödet förblir positivt. Se till att ni ger dem den bästa möjliga upplevelsen när de stödjer er organisation, och ta reda på vad ni kan förbättra så att pengarna fortsätter att komma in. Skicka en enkät om givarfeedback med frågor som ”Hur tydligt förklarade vår organisation hur dina pengar kommer att användas?” och ”Hur tydligt förklarade vår organisation målsättningarna med insamlingen?” för att kunna fastställa hur du ska gå vidare så att givarna känner att deras pengar går till rätt ändamål och uppskattas.
  • Planering av och feedback om välgörenhetsevenemang. Före välgörenhetsevenemanget kan du använda en enkät för evenemangsplanering för att samla in kontaktinformation och få en bättre uppfattning om finansieringskällor, demografi, personalbehov och mycket annat. Efter evenemanget kan du skicka ut en enkät om feedback efter evenemanget för att ta reda på vad organisationen lyckades särskilt bra med och vad som kan förbättras. Frågor som ”Var du i det stora hela nöjd, varken nöjd eller missnöjd, eller missnöjd med din erfarenhet av evenemanget?” och ”Var deltagaravgiften för evenemanget för hög, för låg eller precis lagom?” hjälper dig att förstå deltagarnas upplevelser.
  • Rekrytering av volontärer. Hur hittar ni nya volontärer? Hur sprider ni informationen om att ni letar volontärer? När intresset väl finns där, hur får ni volontärerna på kroken och hur utbildar ni dem och får dem att stanna? Ställ frågor till era volontärer som ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera organisationen till andra volontärer?” och ”Hur sannolikt är det att du fortsätter som volontär för organisationen?” för att få idéer och information om hur ni kan förbättra er kommunikation och nå potentiella volontärer.
  • Marknadsundersökning. Skicka ut en webbenkät för att ta reda på vad er målgrupp har för speciella behov. Marknadsundersökningsenkäter är inte bara för vinstdrivande företag, även välgörenhetsorganisationer kan dra fördel av en marknadsundersökning innan nya satsningar lanseras. Behöver ni samla in data till ett forskningsprojekt? En enkät kan ge avgörande information om vad potentiella uppdragsgivare tycker.

Maximera tids- och drifteffektiviteten genom att använda SurveyMonkeys expertcertifierade exempelfrågor. Du kan skapa en webbenkät på bara några minuter. Med SurveyMonkey får du även de enkätverktyg du behöver för att lätt skicka ut och analysera enkäten, så att hela organisationen kan fatta smartare beslut. Dessutom tar vi enkätsäkerheten på stort allvar, så du kan lita på att informationen är säker hos oss.

Denna snabba enkät ställer tre frågor till deltagaren om olika typer av organisationer och hur ofta de har skänkt pengar de senaste 12 månaderna.
Förhandsgranska mall

Denna feedbackenkät kan användas efter en insamling, kampanj eller medlemskapsförnyelse. Enkäten har tio frågor om bland annat kostnad, kommunikation och förslag på förbättringar.
Förhandsgranska mall

Frågor om volontärrekrytering, insamlingsmål och kommunikationsmetoder presenteras i denna enkät med sex frågor.
Förhandsgranska mall

Denna enkät med tio frågor för välgörenhetsvolontärer frågar om utbildning, uppskattning och övergripande tillfredsställelse med volontärarbetet.
Förhandsgranska mall

Det här är en allmän enkät om organisationen med sju frågor om antal anställda, insamlade medel, skatteundantagsstatus och annat.
Förhandsgranska mall

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Utforska SurveyMonkey Enterprise-funktionerna

Hantera feedback i stor skala med SurveyMonkeys säkerhetsfunktioner i företagsklass, sekretess- och efterlevnadsstandarder samt dataintegreringar.

Läs mer om hur ledande varumärken skapar tillväxt med SurveyMonkey

Gör som de främsta varumärkena som använder SurveyMonkey för att skapa vinnande produkter och upplevelser som ökar tillväxten.

Lyft varumärkesstrategin med vältajmade insikter om varumärkesspårning

Skaffa verktyg för varumärkets hälsa, varumärkesmedvetenhet och varumärkesuppfattning. Registrera dig och prova våra enkäter om varumärkesspårning.