Question Title

* 1. I vilken utsträckning tror du att barnen gillar att gå i sin skola?

Question Title

* 2. Hur högt värderar skolan mångfald hos barnen?

Question Title

* 3. Hur stor respekt tror du att barnen i ditt barns skola har för personalen?

Question Title

* 4. Hur motiverande är lektionerna i ditt barns skola?

Question Title

* 5. Hur väl skapar administratörerna på ditt barns skola en skolmiljö som hjälper barnen att lära sig?

Question Title

* 6. Hur stor respekt tror du att lärarna i ditt barns skola har för barnen?

Question Title

* 7. Hur rättvist eller orättvist är skolans system för att utvärdera barn?

T