Mall för enkäter om genusfrågor på arbetsplatsen

Hur bra är er organisation när det gäller jämställdhet? I en pågående studie, som utförs av LeanIn.Org och McKinsey & Company, uppger organisationerna att de jobbar hårt för att stärka kvinnornas ställning. Men studien visar också att kvinnornas faktiska representation på olika nivåer inom organisationerna inte motsvarar ansträngningarna.

Därför har SurveyMonkey och LeanIn.Org tillsammans utvecklat enkäten Genusfrågor på arbetsplatsen för att hjälpa företag att utvärdera genusskillnaderna på arbetsplatsen. Använd den här mallen för att samla in medarbetarnas synpunkter på deras möjligheter till karriärutveckling. Du kan till och med jämföra resultatet med undersökningen Women in the workplace (Kvinnor på arbetsplatsen) för att se hur ni står er jämfört med konkurrenterna.

Enkäten Genusfrågor på arbetsplatsen innehåller frågor om ett stort antal faktorer som har betydelse för effektivitet och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Skicka den här enkäten till medarbetare och fråga dem om de känner sig delaktiga i viktiga beslut på jobbet eller inte. Upplever de att företaget är en meritokrati? Har deras överordnade bidragit aktivt till deras befordran? Och om de har barn, har de gemensamt eller ensamt ansvar för barnen? När ni har svar på de här frågorna kan ni definiera mål om medarbetarengagemang, befordran och mångfald i hela organisationen.

Vi har många kraftfulla funktioner för att hjälpa dig att skicka ut enkäter snabbt – här är våra mest populära funktioner för nya användare.

Färdiga teman, tillgängliga färgpaletter, anpassade teckensnitt, varumärkning med mera.

Samla in enkätsvar via e-post, webbplats, sms, sociala medier, QR-koder, offline med mera.

Automatiska resultatöversikter, filter, anpassade instrumentpaneler, korstabeller, textanalys med mera.

Läs om våra kunder, titta igenom webbseminarier och läs guider om hur du samlar in feedback inom din bransch.

Få tips om hur du skapar bättre enkäter, läs de senaste produktnyheterna eller kolla in vår forskning.

Se självstudier om hur funktioner fungerar, ta reda på mer om fakturering och kontakta kundtjänst.

  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Bläddra bland fler mallar