Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Skriva bra enkätfrågor

Få tillförlitliga resultat och beslutsunderlag från dina enkäter

Om du tar dig tid att skriva bra enkätfrågor kommer du att vara på god väg mot att få de tillförlitliga svar som du behöver för att nå dina mål.

Det första du måste göra är att välja vilken typ av fråga du ska använda. Vi har både öppna frågor, som ber de svarande att skriva kommentarer, och slutna frågor som ger de svarande en fast uppsättning alternativ att välja mellan. De slutna svarsalternativen kan vara enkla ja/nej-frågor, flervalsfrågor, frågor med likertskalor och så vidare.

Men det är inte allt – du måste också bestämma hur frågorna ska ställas. Nedan hittar du tips på hur du skriver bra enkätfrågor. Läs igenom dem så kommer du att skriva enkätfrågor som ett proffs på nolltid!

Öppna frågor (kallas även frågor med fritt svar) är svårare att svara på och tar längre tid. Om du ställer för många öppna frågor kan det leda till att de svarande lämnar enkäten snabbare än om de fick slutna frågor.

Försök att inte ha mer än två öppna frågor per enkät och placera dem om möjligt på en separat sida i slutet. På så sätt kan du samla in svar på frågorna på de tidigare sidorna även om en svarande lämnar enkäten.

Om frågan innehåller en åsikt (eller om du ställer en ledande fråga) kan det påverka deltagarna och leda till att de svarar på ett sätt som inte speglar vad de egentligen tycker.

Anta att du ställer den här ledande frågan:

”Vi tycker att vår kundtjänst är helt fantastisk. Hur fantastisk tycker du att den är?” 

Frågan ger uttryck för en åsikt som försöker få de svarande att hålla med. Du kan göra tonen objektiv genom att redigera den på följande sätt:

”Hur hjälpsam eller ohjälpsam tycker du att vår kundtjänst är?”

Av samma anledning som ovan behöver de svarande ett sätt att ge ärlig och genomtänkt feedback. Annars finns det risk för att deras svar inte blir trovärdiga.

De svarsalternativ du väljer riskerar också att snedvrida resultatet. Anta att du väljer följande svarsalternativ när du frågar hur hjälpsam eller ohjälpsam kundtjänsten är:

  1. Extremt hjälpsam
  2. Mycket hjälpsam
  3. Hjälpsam

Som du ser finns det ingen möjlighet för de svarande att säga att kundtjänsten inte är hjälpsam. Här måste du också göra tonen objektiv, men den här gången genom att använda en mer balanserad uppsättning svarsalternativ:

  1. Mycket hjälpsam
  2. Hjälpsam
  3. Varken hjälpsam eller inte hjälpsam
  4. Inte speciellt hjälpsam
  5. Inte alls hjälpsam

Att förvirra de svarande är nästan lika illa som att försöka påverka deras svar. I båda fallen kan de välja ett svar som inte speglar deras verkliga åsikter och preferenser.

En vanlig orsak till förvirring är att ställa två frågor i en. Du ber då de svarande att bedöma två olika saker på samma gång. Till exempel:

”Hur skulle du betygsätta vår kundtjänst och produkttillförlitlighet?”

Kundtjänst och produkttillförlitlighet är två olika ämnen. Om du har med båda i samma fråga kan de svarande bli tvungna att bedöma bara den ena eller hoppa över frågan helt och hållet.

Som tur är går detta lätt att fixa. Du delar helt enkelt upp de båda ämnena i två slutna frågor:

”Hur skulle du betygsätta vår kundtjänst?”

Och …

”Hur skulle du betygsätta tillförlitligheten för vår produkt?”

Tänk dig att någon frågar dig samma sak om och om igen.

Det skulle vara irriterande, eller hur?

Det är precis så de svarande känner om du ställer många likartade frågor eller har många likartade svarsalternativ. Det leder till att de antingen lämnar enkäten eller, lika illa, markerar samma alternativ rakt igenom (så kallad ”straightlining”) och svarar på frågorna utan att tänka efter speciellt mycket.

Du kan förhindra detta genom att variera den typ av frågor du ställer, hur du ställer dem och genom att placera frågor som påminner om varandra långt is¨är.

De svarande kanske inte kan svara på alla frågor. Och det kanske finns vissa frågor som de helt enkelt inte vill svara på.

Ha båda dessa saker i åtanke när du bestämmer vilka frågor som ska vara obligatoriska. Och om du inte är säker på om en fråga ska vara obligatorisk eller inte så bör den nog vara valfri. Vi har märkt att om man tvingar deltagarna att svara på frågorna är de mer benägna att lämna enkäten eller välja ett slumpmässigt svar.

När du har skapat en enkät finns det inget värre än att hitta misstag i den när du redan har skickat ut den.

Se till att det inte händer genom att dela enkäten med kollegor,vänner och andra i förväg. Det räcker ofta att någon annan tittar på den för att upptäcka eventuella misstag.

Att skriva en bra enkät innebär att ställa frågor på ett sätt som ger de svarande möjlighet att svara ärligt. Det är också viktigt att se till att deltagarna kan genomföra enkäten snabbt och enkelt.

Ju bättre enkäten är, desto bättre blir svaren. Så börja använda de här tipsen redan idag!

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Utforska SurveyMonkey Enterprise-funktionerna

Hantera feedback i stor skala med SurveyMonkeys säkerhetsfunktioner i företagsklass, sekretess- och efterlevnadsstandarder samt dataintegreringar.

Läs mer om hur ledande varumärken skapar tillväxt med SurveyMonkey

Gör som de främsta varumärkena som använder SurveyMonkey för att skapa vinnande produkter och upplevelser som ökar tillväxten.

Lyft varumärkesstrategin med vältajmade insikter om varumärkesspårning

Skaffa verktyg för varumärkets hälsa, varumärkesmedvetenhet och varumärkesuppfattning. Registrera dig och prova våra enkäter om varumärkesspårning.