Flervalsfrågor: Allt du behöver veta

Läs om när och hur man bäst använder den mest populära frågetypen.

Skapa en enkät idag

Flervalsfrågor är grunden i enkätutformning.

De är flexibla och intuitiva och ger ren information som är enkel att analysera.

Eftersom de har en lista med bestämda svarsalternativ får du strukturerade enkätsvar och det är lättare för de svarande att fylla i enkäten.

Men de data som du får tillbaka är begränsade till de val som du anger.

Om svarsalternativen inte är heltäckande betyder det att du riskerar snedvridning i resultaten.

Den här frågetypen är relativt okomplicerad, men det krävs lite mer för att förstå de olika typerna av flervalsfrågor och när de kan användas.

Frågetyper: Envalsfrågor eller flervalsfrågor

En av de grundläggande skillnaderna mellan olika typer av flervalsfrågor är om de svarande kan välja flera svarsalternativ eller bara ett.

I frågor med ett svar, den vanligaste typen, ber du de svarande att välja endast ett svar från en förutbestämd lista.

Detta format kommer verkligen till sin rätt i ja/nej-frågor, frågor med betyg och nominella skalor. En person kan antingen instämma eller inte instämma med ett påstående, men inte både och. De kan välja ett betyg på en 10-gradig Net Promoter Score℠-skala (NPS), men inte flera – de kan välja 7, men inte 7 och 9.

Frågor med endast ett svar fungerar också bra när du ber svarande att välja vad de tycker bäst och sämst om i en förutbestämd lista eller när du ber dem att välja det svar som ligger närmast deras egen åsikt.

Frågor där de kan välja flera svar används på ett lite annat sätt.

Om en flervalsfråga med endast ett möjligt svar är ”Vad vill du helst ha på din pizza?” kan en flervalsfråga med flera svar vara “Vilka av följande pizzafyllningar gillar du?” Här kan de svarande kryssa för alla val som gäller för dem, och de är inte begränsade till bara ett.

multiple_choice

När du utformar enkäten bestämmer du vilken form av frågan som är mest relevant.

Variationer på den vanliga flervalsfrågan

När du har bestämt om du vill att flervalsfrågan ska ha ett eller flera svar kan du bestämma om du vill använda en av de många variationerna av flervalsfrågor.

Om du till exempel lägger till svarsalternativet “Annat” eller ett kommentarsfält kan du undvika en vanlig nackdel med flervalsfrågor. När du ger de svarande en förutbestämd lista med svarsalternativ tvingar du dem att välja enbart mellan de angivna svaren, vilket kan leda till att resultaten snedvrids.

multiple_choice_otheroption

Tänk om du inte ger någon det svarsalternativ som de verkligen vill välja? De kanske istället väljer ett svar som de inte håller med om, vilket kan påverka resultatens integritet.

Ett sätt att lösa det här problemet är att ha flera olika svarsalternativ och dessutom ge de svarande möjlighet att skriva in ett eget svar. När du utformar enkäten markerar du då rutan ”Lägg till svarsalternativet “Annat” eller ett kommentarsfält” så kan de svarande skriva in ett eget svar om de vill.

Du kan se kommentarerna i verktyget Analysera, men du måste göra lite arbete själv för att gallra ut varje kommentar. Men tänk på att de svarande bör se alternativet “Annat” som en sista utväg. Om för många skriver in sina egna svar är det inte så lätt att göra jämförelser mellan de huvudsakliga svarsalternativen.

Frågor med betygsskala har en skala med valfritt intervall – från 0 till 10, 1 till 5, 0 till 100 osv. – och ber de svarande att välja den siffra på skalan som bäst passar in på deras svar.

För att svarande ska kunna förstå en betygsskala måste du klargöra förhållandet mellan siffrorna på skalan och begreppen som de mäter, antingen i frågan eller själva betygsskalan.

multiple_choice_ratingscale1 multiple_choice_ratingscale2

Exemplen ovan är olika sätt att beskriva Net Promoter Score-måttet, ”sannolikhet att rekommendera” som används för allt från marknadsundersökningar till enkäter om kundtillfredsställelse och medarbetarengagemang.

En Likert-skala eller Likert-liknande skala är troligen den mest använda betygsskalan. I en traditionell Likert-skala ombeds de svarande att uppge hur mycket de instämmer eller inte instämmer med ett påstående. Likert-skalor passar perfekt för att mäta attityder eller beteenden, speciellt när det gäller känsliga ämnen. Här är ett exempel:

multiple_choice_likert

Du kan variera svarsalternativen för att göra frågans fokus mer eller mindre detaljerat. Till exempel:

MD-1348_MultipleChoice_graphic4b

Alternativa format på flervalsfrågor

Matrisfrågor

Ibland kanske du vill ställa flera frågor i rad med samma svarsalternativ.

Det kan till exempel vara en serie med frågor av typen instämmer/instämmer inte eller betygsfrågor där de svarande ombeds välja en siffra från 1 till 10 som visar hur troligt det är att de skulle rekommendera en produkt till en vän (ungefär som NPS).

Om detta är fallet för din enkät kan du använda en matris. Matrisfrågor förenklar frågeinnehållet, men tänk på att mycket stora matriser kan vara besvärliga för de svarande, speciellt om de använder en mobil enhet. Svarande lämnar oftare enkäter som är svåra att slutföra, vilket kan påverka slutförandefrekvensen.

Om matrisen är så stor att de svarande hela tiden måste bläddra till höger eller neråt, bör du dela upp frågorna eller minska antalet svarsalternativ så att enkäten blir lättare att fylla i.

multiple_choice_matrix

Listrutefrågor

Istället för att alla svarsalternativ visas under frågan får de svarande en bläddringsbar lista där de kan välja önskat svar.

Listrutefrågor fungerar bäst för frågor som har en lång lista med korta svarsalternativ, till exempel frågor om deltagarens land eller födelseår.

De bör användas sparsamt. För de flesta flervalsfrågor är det en fördel att alla alternativ visas på samma gång eftersom det ger de svarande ett bättre sammanhang när de svarar på frågan.

multiple_choice_dropdownmultiple_choice_dropdown

Rankningsfrågor

Med rankningsfrågor kan de svarande välja den ordning på svarsalternativen som bäst passar deras åsikter.

Om du till exempel ber svarande att ranka sina fem favoritfyllningar för pizza, talar det inte bara om ifall någon gillar pepperoni utan också hur mycket jämfört med de andra tillgängliga fyllningarna.

Om du vill samla in mer information än du kan få från enkla flervalsfrågor kan en rankningsfråga vara det bästa valet.

Rankningsfrågor är svårare att analysera än vanliga flervalsfrågor.

De ger dig en uppfattning om huruvida en svarande gillar ett svarsalternativ mer än ett annat, men inte hur mycket mer. Så om du inte är intresserad av svarandenas individuella åsikter, utan bara ett genomsnitt, bör du undvika rankningsfrågor eftersom de gör enkäten mer komplicerad än nödvändigt.

multiple_choice_ratingscale

Fördelarna med flervalsfrågor

Flervalsfrågor är den vanligaste frågetypen i SurveyMonkey-enkäter. Det är inte bara för att det är den frågetyp som de flesta anser vara ”standard”. De har också specifika fördelar som de andra frågetyperna inte har.

1. De är enkla.

Det är mycket lättare att klicka på en knapp än att skriva in ett svar. Och ju enklare enkäten är, desto fler slutförda svar får du.

Ofta vill du uttryckligen be de svarande att välja mellan två alternativ eller fler: Instämmer du eller instämmer du inte? Ja eller nej? Tycker du att vi bör göra mer, mindre eller är det bra som det är? I dessa fall är det bäst att ge de svarande alternativ att välja mellan.

2. De utgör konkreta definitioner av svarsalternativen.

Ofta när du skriver en enkätfråga har du en uppfattning om hur de svarande kommer att svara. I dessa fall är flerval normalt den bästa frågetypen.

Låt oss säga att du ber svarande att välja vilken politisk kandidat de kommer att rösta på. Tänk om det finns 20 kandidater att välja mellan? Vissa svarande kanske redan vet vem de kommer att rösta på. De har inga problem att svara på frågan.

Men för de flesta är det stor hjälp att ha svarsalternativen tillgängliga. Det hjälper dig också. Det kan vara mycket jobb att sortera igenom svar på öppna frågor, men det är lätt att analysera data från slutna frågor.

Det är mycket lättare för dig när du kan analysera enkätresultatet utan att behöva gallra bort svar med stavfel eller bidrag som inte är seriösa. Och därför kommer Musse Pigg aldrig att vara med på din lista över möjliga statsministrar.

3. De vägleder de svarande.

En fördel med flervalsfrågor är att de ger de svarande ett sammanhang för hur de bör svara. Genom att ange svarsalternativ i flervalsformat visar du hur specifika eller allmänna du vill att svaren ska vara.

Vill du till exempel att de svarande ska uppge sitt exakta födelsedatum (3 januari 1975) eller räcker det med året (1975)?Med hjälp av svarsalternativ kan du också få de svarande att uppge mer än de annars skulle göra. Tänk på en Likert-skala. Ju fler svarsalternativ du har, desto bättre kan de kvantifiera hur mycket de instämmer eller inte instämmer (t.ex. ”Instämmer”, ”Instämmer i hög grad” eller ”Instämmer delvis”).

Tänk noggrant igenom flervalsfrågorna innan du skickar ut enkäten, eftersom de svarsalternativ du anger avgör hur du kan använda resultaten. Det kan till exempel vara bekvämt att ange svarsalternativet ”Annat”, men det kan göra det svårare att analysera informationen.

4. De ser bättre ut på mobila enheter.

Mobiloptimering är numera en viktig faktor vid enkätutformning. Ungefär 3 av 10 personer som fyller i SurveyMoney-enkäter i USA använder en smarttelefon eller surfplatta.Eftersom de har små skärmar och saknar både mus och tangentbord är mobila enheter inte bra för enkäter med textrutor eller enkäter som man måste bläddra mycket i. I vissa fall är det rätt att använda öppna frågor, men för mobilenkäter är det bästa att hålla sig till enkla flervalsfrågor.

Glöm inte att läsa SurveyMonkeys bästa tips för mobiloptimering av enkäter innan du utformar din enkät.

Det finns goda skäl till att merparten av alla enkätfrågor är flervalsfrågor. De fungerar i många olika situationer och är speciellt användbara när du förstår precis hur du använder de olika typerna.

NPS®, Net Promoter® och Net Promoter® Score är registrerade varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company och Fred Reichheld.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för medarbetarengagemang

Genom att lyssna på de anställda kan du fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats. Ta reda på vad de anställda verkligen tycker om sina jobb. Få den feedback du behöver för att hålla dem nöjda.

Gå till sida

Enkätmall för evenemangsplanering

Det är hårt arbete att arrangera ett evenemang. Vem kommer? Vad har de på schemat? Evenemangsenkäter kan ge en tydligare bild. När allt är över kan du få feedback efter evenemanget så att nästa gång kan bli ännu bättre.

Gå till sida

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Här hittar du några tips på hur du kan se till att de svarande fyller i din enkät.

1. Var snabb

Om enkäten är kort och koncis är det större chans att fler svarande slutför den.

2. Erbjud belöningar

Små belöningar som en rabatt eller en lott kan hjälpa till att öka svarsfrekvensen.

3. Köp en specifik målgrupp

Med SurveyMonkey Audience kan du köpa tillgång till en målgrupp som uppfyller specifika demografiska kriterier för din enkät. Det är ett bra sätt att få riktade svar från en specifik grupp.

Det här är skälen till att miljontals människor använder SurveyMonkey

Obegränsat antal enkäter

Skicka så många enkäter och frågetävlingar du vill – även med gratisplaner.

Snabba svar

Skapa och skicka enkelt professionella enkäter. Få tillförlitliga resultat snabbt.

Expertgodkännande

Få tillgång till färdiga frågor och mallar godkända av våra enkätexperter.

Resultat i realtid

Se resultaten på valfri enhet var du än är. Upptäck trender i takt med att svaren kommer in.

Nya idéer

Enkäter ger dig inte bara svar. Få feedback och nya perspektiv.

Åtgärdbar information

Utvinn och dela insikter från inkomna data med ditt team.