Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Varför det är viktigt med nöjda anställda

Jakten på lycka är viktig för dagens människa, och det gäller även på arbetsmarknaden. Allt fler i den moderna arbetsstyrkan, oavsett generation, vill känna glädje och trivas med sina jobb – liksom i hemmet – och de är villiga att byta jobb om de inte är nöjda.

Vårt team för enkätforskning ställer frågor till miljontals människor som använder och deltar i våra enkäter varje dag och får på så sätt oöverträffad tillgång till vad dagens arbetsstyrka tycker och tänker – vad som driver dem, vad de tycker de är spännande, vad som gör dem lyckliga.

Med utgångspunkt i vår forskning har vi ställt upp skälen till varför lyckliga medarbetare är så viktigt och vad er organisation kan göra för att få nöjdare anställda:

Förhållandet mellan medarbetarnas nöjdhet, engagemang och resultat har undersökts och identifierats tydligt i flera olika studier.

 • Nöjda medarbetare är mer engagerade. Och engagerade medarbetare är mer produktiva och inte heller borta från jobbet lika mycket.
 • En hälsosam arbetsmiljö är också viktig. En positiv arbetskultur uppmuntrar vänskapsrelationer mellan anställda, bidrar till ett ökat välmående och förbättrar i slutänden också företagets resultat. Tack vare de goda relationerna får de anställda de resurser och den kompetensutveckling de behöver, vilket i sin tur ökar deras kreativitet och problemlösningsförmåga.
 • Det är viktigt att känna samhörighet på jobbet. Om de anställda upplever att deras medarbetare och chefer faktiskt bryr sig om dem på riktigt klarar de av motgångar och utmaningar betydligt bättre, både på jobbet och hemma.
 •  Glada medarbetare är mindre stressade. Stress ger upphov till många känslomässiga och fysiska problem som kan leda till högre frånvaro. Om arbetsstyrkan är glad och nöjd kommer fler till jobbet och den positiva arbetskulturen förstärks.

Är era anställda glada? Ta pulsen på dem och vad de tycker om jobbet. Skapa enkät→

Dagens arbetstagare är ute efter mer än bara en lön. De vill att arbetet ska vara meningsfullt och de vill kunna utvecklas. Sextio procent av de anställda uppger att möjligheten att göra det de är duktiga på är mycket viktigt. Och om era anställda engagerar sig i arbetsuppgifter de är bra på så gynnar det företaget som helhet med produktivitetslyft och lägre personalomsättning.

Förr i tiden såg man på arbete och fritid som två helt olika saker. Men i en värld där alla är konstant uppkopplade överlappar de varandra allt mer. Dagens anställda prioriterar arbetslivet och privatlivet lika mycket. De sätter ogärna det ena före det andra. Faktum är att 53 % av de tillfrågade i den här undersökningen uppger att en roll som tillåter dem att uppnå balans mellan arbete och fritid är mycket viktig, liksom ett ökat personligt välbefinnande.

 • Arbetstagarna vill i allt större utsträckning kunna anpassa sina arbetstider och om möjligt arbeta på distans. Då får de den flexibilitet de behöver för att hålla balansen i livet.
 • Företag bör lyfta fram på vilka sätt de hjälper sina anställda att hålla balansen mellan arbetsliv och privatliv.
 • Den här balansen kan se olika ut för olika människor. Därför är det viktigt med öppen kommunikation och kunskap om medarbetarnas prioriteringar.
 • Kvinnliga anställda lägger till exempel större tyngd vid balansen mellan arbetsliv och privatliv.
 • Både millenniegenerationen och generation X är mer benägna än fyrtiotalisterna att sätta den övergripande livsglädjen främst, både på arbetet och i hemmet.

För inte så länge sedan innebar en positiv arbetsmiljö att det fanns puttinggreener och bordsfotbollsspel på kontoret, och de anställda uppmuntrades att ägna sig åt olika gruppaktiviteter. Men tiderna förändras och nu handlar allt om välbefinnande.

 • En rolig arbetsmiljö är bara en kortsiktig vinst för de anställda. Det leder inte till någon varaktig lycka eller något varaktigt engagemang.
 • Satsningar på välbefinnande tar däremot itu med viktiga saker som att minska stressen och öka den känslomässiga motståndskraften. De bästa och mest engagerade medarbetarna är de som oftast blir utbrända på grund av en alltför stor arbetsbörda. Genom att förbättra deras välbefinnande kan de bli kvar på jobbet och fortsätta att vara produktiva.
 • Möjligheten för anställda att ta en paus, återhämta sig och ta nya tag ökar medarbetarengagemanget och minskar risken för utbrändhet. Flera studier visar genomgående att möjligheten att ta många korta pauser förbättrar koncentrationen, humöret och produktiviteten. Det innebär att ni bör fundera på att låta era anställda växla ner, använda sociala medier och personliga meddelanden under arbetsdagen och uppmuntra samtal vid kaffekokaren eller i lunchrummet.

Idag är personalomsättning ett orosmoment för de flesta arbetsgivare. Tidigare förväntade man sig att de anställda blev kvar på sina jobb under lång tid, till och med så länge som 20 eller 30 år. Nu för tiden är det däremot vanligt att arbetstagare bara stannar ett år eller två innan de går vidare till något annat företag som erbjuder en mer attraktiv arbetsmiljö.

 • En nyligen utförd Gallup-undersökning visade att hälften av alla anställda är på jakt efter ett nytt jobb.
 • I samma undersökning såg man också att 51 %av de anställda skulle lämna sina befintliga jobb för ett annat med flexibel arbetstid, och 37 % skulle lämna det för möjligheten att jobba på distans åtminstone en del av tiden.

Hur ska ni då veta om era anställda är nöjda och glada? Använd enkäter om personalnöjdhet för att samla in anonym och uppriktig feedback från ert team. Med hjälp av svaren kan ni identifiera och ta itu med problem och prioritera de områden som gör medarbetarna mest nöjda. Genom att se till att era anställda är nöjda med sina jobb och med ert företag kan ni behålla befintlig personal och dessutom locka nya kvalificerade arbetssökande.

Vi på SurveyMonkey erbjuder ytterligare resurser och en skräddarsydd lösning för medarbetarengagemang som ni kan använda för att främja glada, friska och produktiva medarbetare.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.