Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Millenniegenerationen jämfört med generation X på arbetsplatsen: likheter och olikheter

Vad är det egentligen för skillnad på millenniegenerationen och generation X?

Generation X, födda mellan 1965 och 1980, kom in i arbetslivet strax innan vi fick mobiler, internet och sociala medier, medan de flesta i millenniegenerationen, födda mellan 1981 och 1997, växte upp med allt detta som en helt vanlig del av livet.

Dessa olika uppväxtsammanhang har skapat generationer av anställda som skiljer sig markant från varandra. Och ändå har de vissa likheter, som är värda att förstå närmare.

I den här artikeln ska vi titta på viktiga fakta om personal från millenniegenerationen och generation X samt ta reda på hur deras likheter och olikheter påverkar organisationens sätt att behandla dem.

Den här generationen är nu den största på arbetsmarknaden. Enligt Pew Research Center har millenniegenerationen ökat stadigt på amerikanska arbetsplatser sedan 1995 och sedan första kvartalet 2015 är det den största generationen på amerikanska företag.

Eftersom det här är en grupp som ökar i antal på arbetsplatsen är det viktigt att förstå vilka de är och vad de vill ha ut av er organisation. För att hjälpa er med detta har vi nyligen utfört en studie tillsammans med The Ladders som fokuserar just på att jämföra de här olika generationerna. Här presenterar vi viktiga insikter från studien tillsammans med andra relevanta uppgifter:

78 % av millenniegenerationen letar jobb med Linkedin, och det är 20 % fler än de som använder det näst vanligaste alternativet, att nätverka bland vänner och släkt. Eftersom det här är en generation som är bekväm med att använda den senaste tekniken och är ledande när det gäller att använda mobiler – över 97 % har en smarttelefon enligt Nielsen – är det inget problem att använda en webbplats som ofta kräver efterforskningar och ständiga uppdateringar.

Ett annat skäl till att LinkedIn och sociala medier, som hamnar på plats tre i jobbsökande för den här generationen med 44 %, är så populära plattformar för nätverkande beror på den sociala samhörighet de erbjuder. Millenniegenerationen vill känna att de är del av något större än sig själva och eftersom de använder internet hela tiden passar dessa plattformar dem perfekt.

Vad innebär det här för er organisation? Se till att er LinkedIn-sida och era sociala kanaler alltid är engagerande och aktuella, med tydliga beskrivningar av de tjänster ni behöver fylla.

Tvekar du inför att få ny chef, nya ansvarsområden och att byta företag?

Det gör inte millenniegenerationen. Enligt en studie utförd av amerikanska Education Advisory Board förväntas den generationen byta jobb upp till 20 gånger under sina arbetsliv. Det är en avsevärt högre siffra än för många andra generationer och dubbelt så hög som för 40-talister.

Vill ni minska personalomsättningen? Prova med att ge anställda ur millenniegenerationen möjlighet att byta jobb inom företaget.

För att identifiera hur många anställda som letar efter nya jobb och vad de letar efter kan ni skicka ut en enkät om engagemang en gång i kvartalet. Enkäten bör vara anonym så att de kan svara uppriktigt, och den bör också innehålla ett par frågor om hur nöjda de är i sina befintliga roller och vilka andra möjligheter de är intresserade av. Den senare frågan kan besvaras med fritextsvar, eftersom ni inte bör begränsa den svarandes alternativ.

När svaren kommit in är det dags att gå igenom dem, både på team-, avdelnings- och organisationsnivå. Beroende på efterfrågan kan det vara klokt att kommunicera era riktlinjer för internt jobbyte och låta de berörda segmenten veta vilka tjänster som är lediga.

Eftersom 66 % av alla anställda börjar med att leta nytt jobb internt kommer det att löna sig för alla att ni prioriterar och säljer in er interna policy för jobbyte.

Vad gör ert företag intressant att jobba på? Genom att visa att ni bryr er om personalens allmänna välmående kommer ni långt i att locka millenniegenerationen. Undersökningar av Pew Center fann att den generationen prioriterar att vara en bra förälder, ha ett lyckligt äktenskap och att hjälpa andra framför arbetsrelaterade syften.

För att gå de här inställningarna till mötes och bli en attraktiv arbetsplats måste organisationer kommunicera effektivt och visa att balansen mellan arbete och fritid är viktig, till exempel genom att erbjuda flexibel arbetstid och generös betald ledighet.

Det finns som tur är inga större skillnader mellan anställda från millenniegenerationen och generation X. Generation X använder också internet när de letar jobb, och de byter också jobb oftare än äldre generationer. Det finns ändå ett par viktiga skillnader som kan vara värda att nämna:

Anställda i generation X är ca 25 % mer intresserade av att få besked i förväg om vad som förväntas av dem innan de tar itu med problemen.

För att uppfylla deras behov och se till att alla vet vad som förväntas kan det vara klokt att planera in ett möte och/eller dela dokument innan tidskrävande projekt startas.

Hjälper ert företag verkligen era kunder?

Förhoppningsvis är svaret ett tydligt ja, och i så fall måste ni se till att era anställda i generation X vet detta. Bara 40 % av dem är säkra på att deras företag hanterar kundupplevelsen på ett effektivt sätt, vilket är 50 % färre än i millenniegenerationen. Deras motivation riskerar att sjunka tills de hittar ett nytt jobb.

Förebygg detta och identifiera de ur generation X som har den inställningen genom att lägga till en fråga eller två i era personalenkäter. Ni kan till exempel fråga följande:

1a) På en skala mellan 0 och 10 (där 0 är lägst nytta och 10 är högst), hur skulle du betygsätta den nytta våra kunder har av vår lösning/tjänst?

1b) Förklara med en eller två meningar varför du satte det betyget.

Även om vi gärna vill tro att allt det vi sagt om personal från millenniegenerationen jämfört med generation X stämmer, så är det förstås inte så. Individer skiljer sig alltid åt och att generalisera för mycket kan få negativa konsekvenser för en organisation.

Se till att ni verkligen förstår vilka era anställda är på ett personligt plan. Det kan innebära mer personlig kontakt, fler rundor runt kontoret och personalenkäter med frågor om vilka de är och vad de hoppas uppnå på jobbet. Den tid ni lägger ner på att förstå de enskilda anställda kommer att hjälpa organisationen att förbättra engagemanget och behålla personal i det långa loppet.

Vill ni få en djupare förståelse för personalens engagemang? Skicka ut en enkät till teamet idag och ta reda på mer. Kom igång →

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.