Hur man testar bilder, meddelanden, förpackningar och produktkoncept med enkäter

En enkät för att testa koncept omvandlar idéer och alternativ till beslutsunderlag

konceptbildVisste du att enkäter är ett effektfullt, kostnadseffektivt sätt att testa designkoncept, inklusive annonsmeddelanden, logotyper, förpackningsprototyper och produktkoncept?

Det är sant! En enkät för att testa koncept hjälper dig samla värdefull feedback om en idé innan du lanserar den. Du kan testa vilken marknadsföringsidé som helst, allt från logotyper till budskap och nya produktkoncept, med en enkät.

Låt oss till exempel säga att du försöker välja mellan några olika designer på förpackningar till din produkt, och du vill lista ut vilken som verkligen skulle få ditt företag att sticka ut.

Förpackning A har din logotyp och en bild av produkten, och Förpackning B har bara din logotyp. Vilken kommer konsumenterna att föredra?

Här kommer ett sätt att använda en koncepttestnings-enkät för att ta reda på vilket förpackningskoncept som är bäst:

1. Definiera framgång.

Skriv ner målet för din forskning. Med andra ord, vilket beslut vill du fatta? I det här fallet skulle ditt mål kunna vara “Jag vill veta vilken förpackningsdesign som får bäst gensvar hos konsumenterna.”

2. Ställ upp en hypotes om dina resultat.

Vad tror du resultatet kommer att bli… och varför? Skriv ner din hypotes (förutsagt resultat) först. Din hypotes kommer att hjälpa dig skriva frågor. Vad menar vi med detta?

Till exempel skulle din hypotes kunna vara “Förpackningsdesignen med både en bild av produkten och logotypen kommer att prestera bättre än en förpackning med bara företagets logotyp, eftersom konsumenterna 1) känner igen och litar på vårt varumärke men 2) vill se vad det är de köper.”

Nu har du vägledning för vilka frågor du bör ställa – hypotesen tvingar dig att fundera på vilka faktorer som skapar din framgång (t.ex. varumärkeslojalitet, tillit, insyn) och guidar dig till rätt frågor att ställa.

Testa koncept med enkäter

Gissa inte. Ta reda på exakt vilket koncept som är bäst med SurveyMonkey Audience.

Kontakta oss

Expert-tips: Behöver du begränsa vilka bilder som får vara med i din koncepttestning? Använd enenkätmall med bildval för att minska 10 möjliga val till 3 eller 4 för att spara tid åt både dig och deltagarna.

3. Skapa enkäten.

För att ett förpackningskoncept-test ska lyckas, gå tillbaka till ditt ursprungliga mål och fundera på vilka frågor du vill ställa.

  • Dragningskraft: “Jag vill veta vilken förpackningsdesign som får bäst gensvar hos konsumenterna.” Om kunder ser en bild av din produkt på förpackningen och din konkurrents förpackning bara har en logotyp, kanske de dras mer till din produkt på en butikshylla. Dragningskraft mäter affinitet, som är en stark indikator på köpavsikt. Du bör testa ditt förpackningskoncept i olika sammanhang, som bredvid konkurrerande produkter, eller på en huvudsida.
  • Avsikt: Skulle konceptet kunna skapa beteendeförändring? Fråga kunder om den föreslagna designen skulle kunna locka dem att utföra den handling du vill (t.ex. läsa mer, köpa).
  • Erinran: Kommer kunderna ihåg någonting om förpackningen efter att de har sett den? Vad stod det i texten? Vad var det för bild på framsidan? Du kan mäta hur minnesvärt ditt koncept är och vilken design som fastnar bäst.

På tal om minne, kom ihåg att du också kan fråga kunderna varför de svarade på ett visst sätt. Med andra ord, varför är designen med produktbilden mer tilltalande än bara logotypen? Är det för att kunder vill se den innan de plockar ner lådan från hyllan? Hjälper det dem att fatta beslut snabbare om att köpa?

4. Samla in och analysera dina resultat.

Du har skickat enkäten: Jättebra! Vad är nästa steg?

  • Räkna ihop resultaten från din enkät. Beroende på vem som har fyllt i enkäten, kanske du vill titta på resultaten i klump eller efter segment (t.ex. ålder, kön osv). I många fall kan segmentering drastiskt påverka vad du får fram ur vad som ser ut som vanliga data.

Detta kan hjälpa dig att förstå hur olika målgrupper svarar på din förpackningsdesign – och kan påverka vilka beslut du till slut fattar om hur den nya förpackningen ska utvecklas.

Till exempel, när du tittar på dina data i klump kan det verka som att Koncept A var det mest tilltalande. Men när du segmenterar datan, kanske du upptäcker att Koncept B var mycket mer populärt hos personer mellan 18 och 24 år än hos äldre grupper. Därför vill du antagligen använda Koncept B-förpackningen i butiker där unga vuxna handlar ofta.

Analys av enkätdata tar tid och noggrann övervägning. Här kommer en användbar guide till att analysera enkätdata:

  • Utvärdera mot dina mål: Mötte resultaten dina uppsatta mål och din definition av framgång? Fick du veta vilken förpackningsdesign som kommer att skapa mer försäljning? Om du inte fick det, överväg då att ta bort frågor från enkäten som inte ger dig data du kan ta ställning till – och lägg till frågor som täcker koncept du vill veta mer om.
  • Jämför med din ursprungliga hypotes: Hur mäter sig dina resultat mot hypotesen? Föredrar kunderna versionen med produktbild på? Om inte, varför det? Om dina resultat inte matchar hypotesen, gå tillbaka till din ursprungliga hypotes (och enkätresultat) nästa gång du kommer på ett nytt koncept och låt dem vägleda dig i produktdesignen.

5. Upprepa och förfina vad du lär dig över tid.

När du väl har dina första resultat, kanske du har ännu fler frågor. Dina första resultat visade att kunderna föredrar versionen med produktbild, men hur stor bör bilden vara? Bör du visa fler produktbilder på sidorna eller baksidan av förpackningen? Hur framträdande ska logotypen vara? Innan du fattar slutgiltiga beslut, se till att du har frågat och fått svar på alla dina frågor.

I allmänhet behöver du ta många faktorer i beräkning, inklusive att väga olika segment mot varandra, när du analyserar data från koncepttestning. Så här gjorde vi när vi gjorde ett koncepttest på betalda annonser.

Vill du få hjälp med din koncepttestningsenkät? SurveyMonkey Audience kan skapa, skicka och analysera dina enkätresultat åt dig – eller bara hitta rätt personer för att skaffa de resultat du behöver.