Så här testar du hur företagets landningssida fungerar

De bästa landningssidorna börjar med ett koncepttest

En kund kan hamna på din webbplats på många olika sätt: kanske via ett mejl, en Google-sökning eller en mobilannons i Facebook. Med alla dessa dyrköpta trafikkällor vill du se till att visa framfötterna när en kund interagerar med din webbplats.

Det första intrycket är avgörande, och här har du ju bara en chans att lyckas. Även om du alltid kan locka kunder till företagets hemsida kan en koncis landningssida förmedla ditt budskap bättre och optimera konverteringsgraden.

Du kan använda enkäter för att testa företagets koncept och finslipa och optimera landningssidan innan den lanseras. Enkäter är ett billigt sätt att leda tillräckligt mycket trafik till landningssidan för att du ska få ett beslutsunderlag, utan att spendera hela mediebudgeten. Du får också kvalitativa data så att du får insikt i vad dina CPC-kunder gillar.

Testa koncept med enkäter
Don't guess. Know exactly which concept will win with SurveyMonkey Audience.
Läs mer

Syftet med en landningssida är att få besökarna att agera och därför bör du tänka på vad du vill att kunden ska göra innan du börjar testa utformningen.

När du har syftet klart för dig och vet vad du vill att kunderna ska göra när de kommer till landningssidan är det dags att testa olika typer av landningssidor. Enkäter är ett bra sätt att begränsa idéerna innan du utför A/B-testning av en aktiv sida.

Anta att syftet med landningssidan är att få besökaren att anmäla sig till företagets nyhetsbrev. Du kan använda koncepttestning för att hitta den landningssida som fungerar bäst för just detta syfte. Landningssidor finns i alla möjliga varianter, men de har ofta följande element gemensamt, och det kan vara en god idé att testa dessa innan du lanserar din:

Slogan, tagline eller rubrik: Du har bara några få sekunder på dig att fånga besökarens uppmärksamhet. Rubriker kan betona kvalitet, ”Våra kunder ger oss toppbetyg”, eller vara mer som reklam, ”Vi har de lägsta priserna”. Med en enkät kan du fråga kunderna vad de anser är den viktigaste orsaken till att de anmäler sig till ett nyhetsbrev.

Beskrivande innehåll (som text, bilder, video): Du behöver också tänka på om kunderna behöver någon ytterligare information (annat innehåll) innan de anmäler sig. Testa och se om kunderna vill se recensioner, videofilmer eller foton av folk som använder företagets produkter. Fundera på hur detta passar med företagets slogan eller tagline och testa vilket som är den bästa kombinationen.

Uppmana till handling: Detta är oerhört viktigt, eftersom det är det du vill att kunden ska göra. Om du vill veta hur besökare reagerar på knappar som ”Anmäl dig nu”, ”Kom igång” och ”Registrera dig för vårt nyhetsbrev” kan du fråga dem! I enkätfrågan kan du 1) fråga vilken knapp de mest troligen skulle klicka på, 2) be dem rangordna knapparna och/eller 3) vad som kan få dem att anmäla sig. Du kan också visa dem olika designer med olika knappar och fråga vilken de tycker bäst om.

Layout: När du har bestämt vilka bilder och vilken text du ska använda kan du experimentera med layouten. Vad händer om du placerar anmälningsformuläret längst upp på sidan jämfört med längst ned? Vad händer om du tar bort eller lägger till annat innehåll? Med hjälp av koncepttestning kan du testa sådant som hur lockande sidan är och hur lättillgänglig den är.

Sist men inte minst – glöm inte skärmupplösningen! Om du gör reklam för din landningssida via e-post bör du tänka på att mer än hälften av alla e-postmeddelanden öppnas på smarttelefoner, surfplattor och andra mobilenheter. En landningssida som ser fantastisk ut på en dator kan vara helt oläslig på en liten skärm. Se till att du testar olika mobiloptimerade landningssidor om mobilreklam eller e-post ingår i marknadsföringsplanen.

Du kan också använda enkäter för att testa landningssidor för olika målgrupper för att se hur den övergripande konverteringsgraden påverkas.

Är du redo att sätta igång? Nedan följer några fler resurser som du kan använda för att komma igång med att testa landningssidan:

Om du behöver hjälp med att hitta rätt personer för att testa landningssidan, eller hjälp med att skapa en enkät och analysera resultatet, är SurveyMonkey Audience det rätta valet.

Identifiera vinnarna

Don't guess. Know exactly which concept will win with SurveyMonkey Audience.