Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Hjälp med enkäter

Designa enkäter, samla in svar och analysera informationen som ett proffs.

Oavsett om du samlar in feedback från kunder, genomför medarbetarutvärderingar eller planerar ett evenemang så består det första steget mot att skapa en effektiv enkät av att fräscha upp minnet vad gäller grundläggande enkätkunskaper. Kolla in våra resurser för tips om webbaserade enkäter och bästa metoder för att se till att din nästa enkät ger dig de resultat du vill ha!

Se till att din enkät är på rätt spår med hjälp av våra 10 bästa tips:

Hur ser ett tydligt mål ut? Ett exempel: Säg att du vill förstå varför kunder lämnar ditt företag i snabb takt. Istället för ett mål som: ”Jag vill förstå kundtillfredsställelse på ett bättre sätt.”, bör målet formuleras ungefär: ”Jag vill förstå de främsta skälen till att våra kunder försvinner – oavsett om det beror på interna eller externa krafter”.

När du har kommit på vad du ska ha för mål kan du använda det som referens, för att rangordna de viktigaste frågorna du vill ställa.

Se på enkäten som ett samtal.

Inte skulle du börja ett samtal med att fråga någon hur gammal hen är? Tänkte väl det. Du skulle nog börja med lite småprat och sedan gå in på mer personliga ämnen efter ett tag. På samma sätt är det bra att börja med lätta frågor och sedan gå in på mer personliga efter ett tag (ofta frågor om demografi).

Ofta gör de svarande dig en tjänst när de svarar på din enkät. Då finns det ju inget bättre sätt att respektera deras tid än att inte ta upp för mycket av den. Din belöning blir en högre andel slutförda enkäter och mer genomtänkta svar på de frågor du faktiskt tar med.

Vad menar vi med slutna frågor? Jo, det är frågor med färdiga svarsalternativ som den svarande kan välja mellan – som flervalsfrågor eller frågor med kryssrutor. De är enklare att svara på, och ger dig kvantitativa data som du kan använda i din analys.

Öppna frågor (ibland kallat frisvarsfrågor) ber den svarande att ge feedback med egna ord. Eftersom öppna frågor kan ta mycket längre tid att svara på är det klokt att bara ha en eller två, och att lägga till dem i slutet av enkäten.

Om du verkligen vill få många svar kan incitament av något slag vara till hjälp. Incitament kan vara allt från att låta de svarande vara med i en utlottning eller dela ut presentkort till de som svarar på alla frågor. Om du vill läsa mer om de olika typerna av incitament du kan använda, och hur du bäst kan dra nytta av dem, kan du läsa den här artikeln.

Försök alltså inte att ta med dina egna åsikter i frågeställningen. Det kan annars påverka svaren på ett sätt som inte speglar de svarandes faktiska upplevelser.

Istället för att fråga: ”Hur hjälpsam eller ohjälpsam var vår trevliga kundtjänstpersonal?” kan du fråga ”Hur hjälpsam eller ohjälpsam var vår kundtjänstpersonal?”.

Svarsalternativ som väger över åt ena eller andra hållet kan leda till att de svarande ger feedback som inte är äkta.

Vi går tillbaka till frågan: ”Hur hjälpsam eller ohjälpsam var vår kundtjänstpersonal?”.

Så här kan en uppsättning svarsalternativ utan balans (som väger över åt det positiva hållet) se ut:

a. Mycket hjälpsam
b. Hjälpsam
c. Varken hjälpsam eller inte hjälpsam

Så här ser mer balanserade svar ut:

a. Mycket hjälpsam
b. Hjälpsam
c. Varken hjälpsam eller inte hjälpsam
d. Inte hjälpsam
e. Inte alls hjälpsam

Absoluta påståenden innehåller ord som ”varje”, ”alltid”, ”alla” i den ställda frågan. Och de gör att den svarande måste välja mellan att hålla med eller inte om en starkt formulerad fråga, utan att det går att välja mer nyanserade åsikter.

Ta den här frågan som exempel:

”Äter du alltid frukost?”
a. Ja
b. Nej

Dina svarande kanske oftast äter frukost, kanske varannan dag eller då och då, men när svaren kommer in kommer du inte att få reda på det.

Tvådelade frågor är när du ber om feedback på två olika saker i en och samma fråga.

Här är ett exempel:

”Vilket betyg skulle du sätta på vår produkt och vår support?”

Hur kan man svara på den här frågan? Gäller svaret produktens kvalitet? Eller kvaliteten på supporten? Den svarande kanske hoppar över frågan eller (ännu värre) lämnar enkäten helt och hållet.

Du kan lösa tvådelade frågor genom att antingen välja att fråga om en av sakerna, eller att dela upp frågan i två olika frågor.

Tänk dig att du skickar ut en enkät och sedan inser att du missat att lägga till en av frågorna. Eller att du inte tog med viktiga svarsalternativ för någon av frågorna du ställde. I båda fallen kommer du nog att bli irriterad och dessutom få resultat som inte innehåller allt du hade tänkt dig.

För att förhindra missar i enkätdesignen är det bra att förhandsgranska enkäten. Det är ännu bättre om du kan dela den med andra som kan se misstag du inte lägger märke till själv.

Vill du få reda på fler bra metoder för att skriva enkäter? Vi har massor av resurser som kan hjälpa dig att bli enkätproffs!

När du skapat en tydlig och välplanerad enkät är det dags att få folk att besvara den. Men var ska du börja? Du vet vilka du vill ska besvara enkäten, men hur når du ut till dem?

För att se till att din information är statistiskt signifikant måste du först fastställa hur många personer som ska besvara enkäten – och vad du kan göra för att få ett resultat som är representativt för målgruppen. För att nå ut till rätt personer måste du också välja en enkätmetod (opinionsundersökning via telefon, frågeformulär i pappersformat, intervju eller webbaserad enkät) som passar din målgrupp.

Men vänta! Innan du skickar ut din enkät bör du testa den. Se till att dina frågor är tydliga och att överhoppslogiken, frågerandomiseringen och den övergripande designen fungerar som de ska. Skicka din enkät till en vän – eller gör en provomgång med riktiga svarande från din målgrupp – för att skapa en bättre strategi för att samla in enkätdata.

För att testa enkäten, dela den med andra och slutligen skicka ut den måste du först skapa den i SurveyMonkey. Ta reda på mer här!

Här är fler riktlinjer för hur du samlar in den information du behöver:

Grattis! Din enkät har gett dig resultat. Vad är nästa steg? Eftersom du behöver kvalitativ information för att göra korrekta utvärderingar och förutsägelser ska du se till att den information du har är pålitlig och sedan analysera den ingående för att få insikter.

Slutförde alla svarande enkäten? Hoppade de över så många frågor att det påverkade dina resultat? Försökte de verkligen svara, eller nöjde de sig med att bara lämna enkla men missvisande svar? Leta efter avvikelser för att se till att dina resultat är korrekta.

Försök sedan besvara de frågor du ställde när du påbörjade enkäten. Genomför textanalyser för att dra slutsatser från öppna frågor där deltagarna skrivit sina svar. Filtrera och korstabulera svar för att ta reda på hur olika grupper (som kvinnor och män) besvarade enkäten.

När du hittat den information du letar efter måste du också hitta ett effektivt sätt att redovisa den på. Oavsett om du skriver en stor rapport som ska ligga till grund för ditt företags marknadsföringsstrategi eller vill få fler gilla-markeringar på Facebook med roliga enkätresultat så är det viktigt att din rapport är korrekt och har en bra grund. Undvik analysmisstag som att generalisera eller förvränga informationen – och överväg olika förklaringar till varför deltagarna svarade som de gjorde.

Till slut vill du hålla koll på din process – från början till slut – så att andra kan utföra din enkät på nytt i framtiden. Upprepa din enkät för att utföra analyser på lång sikt (eller få referenspunkter) och se hur svar förändras över tid.

En hel del att hålla koll på, eller hur? Kolla in dessa artiklar för att ta reda på hur du får svar.

Och för alla er som föredrar visuell inlärning kan den här videon vara till hjälp:

Med våra effektiva verktyg för webbaserade enkäter blir det enkelt att skapa enkäter, samla in svar och omvandla information till insikter. Kom igång redan i dag genom att titta på vår presentation eller registrera dig!

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Utforska SurveyMonkey Enterprise-funktionerna

Hantera feedback i stor skala med SurveyMonkeys säkerhetsfunktioner i företagsklass, sekretess- och efterlevnadsstandarder samt dataintegreringar.

Läs mer om hur ledande varumärken skapar tillväxt med SurveyMonkey

Gör som de främsta varumärkena som använder SurveyMonkey för att skapa vinnande produkter och upplevelser som ökar tillväxten.

Lyft varumärkesstrategin med vältajmade insikter om varumärkesspårning

Skaffa verktyg för varumärkets hälsa, varumärkesmedvetenhet och varumärkesuppfattning. Registrera dig och prova våra enkäter om varumärkesspårning.