Automatisera ert Net Promoter Score®-program (NPS) och lägg tiden på att dra nytta av kundinsikterna.

Sephora-logotyp
LG-logotyp
Uber-logotyp
Samsung-logotyp
Hershey's-logotyp
Skärmbild av SurveyMonkeys mall för NPS-poäng som beräknats från enkätresultat

Kom igång med att hämta in NPS på bara några timmar med en mall som kan hjälpa er att se hur ni ligger till. Med över 25 frågetyper gör SurveyMonkey det enkelt att anpassa med uppföljningsfrågor så att ni kan ta reda på vad som påverkar era poäng.

Integrera data i era vanliga verktyg och skicka ut enkäter i realtid. Eller schemalägg NPS-enkäter med regelbundna intervaller för att förstå attityder vid viktiga skeden i kundresan. Bädda in NPS-frågan i e-post så kan svarsfrekvensen öka.

Man som håller i en mobil bredvid en fråga med likertskala
Skärmbild av SurveyMonkey-enkät som visar en fråga med likertskala med tre poäng och en chattbubbla ovanför, där användaren tillfrågas om hur deras upplevelse kan göras bättre

Använd NPS-svar som ett sätt att engagera kunderna. Få aviseringar om svar eller skapa automatiserade arbetsflöden med hjälp av integreringar. Följ snabbt upp passiva användare och kritiker och skapa riktade kampanjer som kan omvandla ambassadörer till förespråkare som hörs.

Net Promoter, Net Promoter Score och NPS är varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. och Fred Reichheld.