Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Enkätfrågor om spontan och hjälpt varumärkesmedvetenhet: Vad säger de dig?

Så här testar du varumärkeserinran och -igenkänning

Om du arbetar som marknadsförare kommer du förr eller senare att träffa på begreppet "varumärkeskännedom". Varumärkeskännedom är ett kraftfullt koncept som är värt att uppmärksamma; det indikerar om människor har hört talas om eller känner igen ditt varumärke, och är också ett sätt att mäta om din annonsering är effektiv.

Enkelt uttryckt mäter varumärkesmedvetenhet hur bekanta människor är med ett varumärke eller en produkt. Om människor känner igen namnet på er produkt, eller om de kan peka ut den på en hylla, har ni ett övertag över varumärken som människor inte känner igen eller inte kan namnge.

Varumärkesmedvetenhet är en indikator på ett varumärkes hälsa och det är ett vanligt verktyg för att mäta effektiviteten hos annonseringen. Anta att företaget har investerat mycket i TV-reklam och tryckta kampanjer för att marknadsföra ert buteljerade vatten.

Ett sätt att avgöra om kampanjen var effektiv är att skicka ut en enkät om varumärkesmedvetenhet efter kampanjen för att ta reda på om människor känner igen ert varumärke. Om de känner igen varumärket har du en stark indikation på att kampanjen är intressant och att människor minns varumärket för att de såg och uppmärksammade reklamen.

Med funktionerna för att skapa enkäter och hitta rätt personer för att besvara dem i SurveyMonkey Audience är det enkelt att göra varumärkesundersökningar

Varumärkesmedvetenhet talar om ifall människor är bekanta med ert varumärke, men för att verkligen utvärdera hur stort intryck varumärket gör bör ni testa spontan och hjälpt varumärkesmedvetenhet i en enkät.

Ett mått på antalet personer som uttrycker kännedom om ett varumärke eller en produkt utan hjälp ("brand recall", varumärkeserinran).

Ett mått på antalet personer som säger sig känna till ett varumärke eller en produkt med hjälp (varumärkesigenkänning).

Du kan mäta både spontan och hjälpt varumärkesmedvetenhet i samma enkät genom att inkludera en blandning av slutna och öppna frågor. Så här gör du.

Om människor kan känna igen ert varumärke i en lista med konkurrerande märken är det en bra början och en stark indikation på att er marknadsföring når ut. Dock kan den spontana varumärkesmedvetenheten vara en bättre indikator för varumärkets styrka.

Spontan varumärkesmedvetenhet anger att intrycket av ert varumärke var starkt nog för att det ska sitta långt fram i medvetandet hos konsumenterna. Om du vill mäta spontan varumärkesmedvetenhet ställer du en öppen fråga, där du inte specifikt nämner ert varumärke. Du försöker se om personerna kommer på det av sig själv, alltså spontant. Det är en bra idé att ställa frågor som utforskar spontan varumärkesmedvetenhet först, så att du får rättvisande resultat.

Här är en exempelfråga:

Vilka märken av buteljerat vatten känner du till? (Skriv svaren i rutan nedan.)

I den här frågan får enkätdeltagarna en textruta där de kan fylla i sina öppna svar. Om ert varumärke finns med i svaren vet du att ert varumärke har stark spontan varumärkesmedvetenhet.

Om du vill skriva en enkätfråga som utforskar hjälpt varumärkesmedvetenhet påminner du människor om ert varumärkesnamn för att se om de känner igen det. Vi kan som ett exempel gå tillbaka till vår enkät om buteljerat vatten. En fråga om hjälpt varumärkesmedvetenhet kan se ut så här:

Vilka av följande varumärken med buteljerat vatten har du hört talas om? (Markera alla som du känner igen.)

  • Ramlösa
  • Loka
  • Imsdal
  • (Infoga ditt varumärkesnamn)
  • Perrier

I den här frågan om hjälpt varumärkesmedvetenhet mäter du ifall de svarande känner igen ert varumärke i en lista över välkända varumärken med buteljerat vatten. Om de känner igen ert varumärke vet du att de har uppmärksammat er kampanj eller lagt märke till produkten på en butikshylla.

Att mäta hjälpt och spontan varumärkesmedvetenhet är bara ett sätt att ta reda på hur starkt ert varumärke är och hur väl er reklam fungerar. Du kan gräva djupare för att få reda på precis hur starkt ert varumärke är i konsumenternas medvetanden med våra resurser för varumärkesprofilering:

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!