Enkätfrågor om spontan vs. hjälpt varumärkeskännedom: Vad säger de dig?

Så här testar du varumärkeserinran och -igenkänning

thinkingOm du arbetar som marknadsförare kommer du förr eller senare att träffa på begreppet “varumärkeskännedom”. Varumärkeskännedom är ett kraftfullt koncept som är värt att uppmärksamma; det indikerar om människor har hört talas om eller känner igen ditt varumärke, och är också ett sätt att mäta om din annonsering är effektiv.

Vad exakt är varumärkeskännedom?

Enkelt uttryckt mäter varumärkeskännedom hur bekanta människor är med ditt varumärke eller din produkt. Om människor känner din namnet på din produkt, eller om de kan peka ut den på en hylla, har du ett övertag över varumärken som människor inte känner igen eller inte kan namnge.

Varför är varumärkeskännedom viktigt?

Varumärkeskännedom indikerar ett varumärkes hälsotillstånd och är ett vanligt verktyg för att mäta effektiviteten hos annonsering. Anta att ditt företag har investerat mycket i TV-annonsering och tryckta kampanjer för att marknadsföra ditt varumärke av buteljerat vatten.

Ett sätt att avgöra om kampanjen var effektiv är att skicka ut en enkät om varumärkeskännedom, efter kampanjen, för att ta reda på om människor känner igen ditt varumärke. Om de känner igen varumärket har du en stark indikation på att din kampanj är intressant, och att människor minns varumärket för att de såg och uppmärksammade annonseringen.

Kraftfulla varumärkesundersökningar

Med funktionerna för att skapa enkäter och hitta rätt personer för att besvara dem i SurveyMonkey Audience är det enkelt att göra varumärkesundersökningar.

Kom igång

Enkätfrågor för spontan vs. hjälpt varumärkeskännedom:

Varumärkeskännedom talar om ifall människor är bekanta med ditt varumärke, men för att verkligen utvärdera hur stort intryck ditt varumärke gör, bör du testa spontan och hjälpt varumärkeskännedom i din enkät.

Definition av spontan varumärkeskännedom:

Ett mått på antalet personer som uttrycker kännedom om ett varumärke eller en produkt utan hjälp (“brand recall”, varumärkeserinran).

Definition av hjälpt varumärkeskännedom:

Ett mått på antalet personer som uttrycker kännedom om ett varumärke eller en produkt när de blir påminda om det (“brand recognition”, varumärkesigenkänning).

Du kan mäta både spontan och hjälpt varumärkeskännedom i samma enkät genom att inkludera en blandning av slutna och öppna frågor. Så här gör du.

Att skriva frågor om spontan varumärkeskännedom

Om människor kan känna igen ditt varumärke på en lista med konkurrerande märken, är det en bra början och en stark indikation på att din marknadsföring når ut till människor. Dock kan en starkare indikator för ditt varumärkes styrka mätas genom spontan varumärkeskännedom.

Spontan varumärkeskännedom indikerar att intrycket av ditt varumärke var starkt nog för att det ska sitta långt fram i medvetandet hos konsumenterna. För att mäta spontan varumärkeskännedom skulle du ställa en öppen fråga, där du inte specifikt nämner ditt varumärke. Du försöker se om personer kommer att komma på det själva, alltså spontant. Det är en bra idé att ställa frågor som utforskar spontan varumärkeskännedom först – så att du får rättvisande resultat.

Här är ett exempel på en fråga:

Vilka varumärken av buteljerat vatten känner du till? (Vänligen skriv dina svar i fältet nedan)

I den här frågan skulle du ge dina enkätdeltagare ett textfält att fylla i sina öppna svar i. Om de inkluderar ditt varumärke i sina svar vet du att ditt varumärke har en stark spontan varumärkeskännedom.

Att skriva hjälpta frågor om varumärkeskännedom

För att skriva en enkätfråga som utforskar hjälpt varumärkeskännedom, ska du påminna människor om ditt varumärkesnamn för att se om de känner igen det. Som ett exempel, låt oss gå tillbaka till vår enkät om buteljerat vatten. En fråga om hjälpt varumärkeskännedom kan se ut så här:

 Vilka av de följande varumärkena för buteljerat vatten har du hört talas om? (Markera alla som gäller)

  • Aquafina
  • Loka
  • Ramlösa
  • (Infoga ditt varumärkesnamn)
  • Fiji

I den här frågan om hjälpt varumärkeskännedom mäter du ifall människor känner igen ditt varumärke på en lista över välkända varumärken för buteljerat vatten. Om personer känner igen ditt varumärke vet du att människor har uppmärksammat din kampanj eller lagt märke till produkten på en butikshylla.

Fortsätt! Det finns mycket mer du kan lära dig om ditt varumärkes styrka genom enkäter

Att mäta hjälpt och spontan varumärkeskännedom är bara ett sätt att lära sig hur starkt ditt varumärke är och hur väl din annonsering fungerar. Gräv djupare för att få reda på precis hur starkt ditt varumärke är i konsumenternas medvetanden, med våra resurser för varumärkesprofilering på: