Mobiloptimering för enkäter – en handledning

Åtta tips för enkäter som både ser bra ut och fungerar bra på alla typer av enheter

Den globala marknaden för smarttelefoner fortsätter att växa, och allt fler enkätdeltagare använder sina mobilenheter för att genomföra enkäter.

Ungefär 3 av 10 svar i SurveyMonkey-enkäter i USA fylls i på en smarttelefon eller surfplatta. Utanför USA är andelen ännu högre, med hela 50 % i vissa länder.

Andelen SurveyMonkey-enkätdeltagare som väljer att slutföra enkäter på mobilenheter är snart högre än de som använder datorer. Det betyder att det är viktigare än någonsin att utforma enkäter med mobilanvändare i åtanke.

Men mobiloptimering för enkäter kräver lite mer eftertanke. När det gäller enkäter för datorer är skärmstorlek och operativsystem inte något problem, men det är stor skillnad på hur enkäter ser ut på en vikbar telefon och en surfplatta. De ser också olika ut på Android-enheter och iOS-enheter.

För att ni ska få så bra data som möjligt bör ni ta er tid att optimera era enkäter för svarande med smarttelefoner. Här får du åtta tips om mobiloptimering för enkäter:

På grund av den vågräta formateringen av matrisfrågor kan texten radbrytas på ett konstigt sätt och medföra att det blir svårt för de svarande att se frågan ordentligt på mobilenheter. Prova med att begränsa antalet svarsalternativ (kolumner) och frågor (rader) till högst fem var. Uttryck dig så kortfattat som möjligt i både frågorna och svarsalternativen.

Om det inte går att korta ned matrisfrågorna kan du prova med att dela upp dem i en serie med mindre omfattande matrisfrågor. Eller ännu bättre – använd inte matrisfrågor alls, utan skriv om dem till individuella frågor.

När du formaterar svarsalternativen för flervalsfrågor är det bäst att ordna dem lodrätt. Precis som för matrisfrågor kan vågräta svarsalternativ medföra att texten radbryts på ett sätt som gör den svår att läsa.

Svarsalternativ som är formaterade som listrutor är för det mesta inte heller någon bra idé. De är svårlästa på mobilenheter, eftersom de svarande måste klicka OCH rulla för att se alla. Det innebär att de kanske missar några av dem eller rullar igenom listan för snabbt, vilket kan snedvrida resultatet.

En lodrät kolumn är enklast för de svarande att läsa och ger bättre data att analysera.

Vertical column questions on mobile

Det är lätt att göra fel när man skriver på det lilla tangentbordet på en smarttelefon, därför bör du begränsa antalet öppna frågor (som kommentarsrutor och andra textrutor) i enkäten.

Videofilmer hämtas snabbt när du har en fast eller en snabb trådlös nätverksanslutning, men många svarande med smarttelefon använder mobilnätet för att hämta data. En videofilm som spelas upp direkt på en dator kan ta betydligt längre tid att ladda ned på en smarttelefon. Dessa svarande kan bli frustrerade och strunta i enkäten, och därför bör du begränsa användningen av multimediematerial i mobiloptimerade enkäter.

Enkätdeltagare på mobilenheter svarar oftast när de är i farten, så det är viktigt att inte ta upp för mycket av deras tid. Enkäter bör alltid vara så korta som möjligt för att så få som möjligt ska tröttna och hoppa av halvvägs.

Försök begränsa antalet frågor per sida till två eller tre, så att deltagare på smarttelefoner inte behöver rulla så mycket för att komma till nästa fråga. Rullningen i sig kan få dem att av misstag klicka på fel svarsalternativ när de försöker komma till frågorna i slutet av sidan.

Om enkäten däremot blir för lång kan det vara jobbigt att behöva vänta på att sidorna läses in. Försök hitta en balans mellan längd, sidor och antal frågor per sida.

Skärmutrymmet är dyrbart och logotyper tar ofta för stor plats. Hoppa över logotyper helt i enkäter som du förväntar dig fylls i på smarttelefoner. Om du inte kan tänka dig det, så använd åtminstone små logotyper som inte överskuggar själva enkätfrågorna.

Samma sak gäller förloppsindikatorer. De är ofta distraherande och tar upp för stor plats på skärmen, så att användarna måste rulla för att se frågan. Mobiloptimering för enkäter fungerar bäst om du undviker logotyper och förloppsindikatorer.

Logo options on mobile

Den slutliga kontrollen av en enkät är att testa den för att fånga upp stavfel och se till att eventuell överhoppslogik är korrekt utformad. Glöm inte att testa enkäten för BÅDE datorer och smarttelefoner. Om ni har tillgång till både Android- och iOS-telefoner är det bra att testa enkäten på båda. Genom att se hur enkäten fungerar i en mobilmiljö får ni direkt veta vilka frågor eller sidor som inte följer de riktlinjer som beskrivs i den här handledningen.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Lösningar för din roll

SurveyMonkey kan hjälpa dig att göra ett bättre jobb. Ta reda på hur du får större genomslag med vinnande strategier, produkter, upplevelser och mycket mer.

Formulärmall för registrering till virtuella evenemang

Hantera enkelt registreringar av virtuella evenemang och öka antalet deltagare med vår anpassningsbara formulärmall för virtuella evenemang.

Mall för formulär om seminarieregistrering

Förenkla registreringar av seminarier och öka antalet deltagare med vår lättanvända och anpassningsbara mall.