Ställa upp mål för enkäten

Lyckade enkäter börjar med en plan

Om du vill få tillförlitliga resultat och beslutsunderlag nästa gång du skriver enkäter ska du börja med att ställa upp mål.

När du har en plan innan du börjar skriva enkäten kommer du inte att missa viktiga frågor, och enkäten blir strukturerad och får tydligt fokus. Att ha ett mål gör det enklare för de svarande. Och när det är dags att analysera resultaten hjälper det dig att få användbara svar som underlag för kommande beslut.

Det är det absolut bästa rådet vi kan ge – planera ditt frågeformulär. Intresserad? Läs vidare.

Det är ganska enkelt att ställa upp mål. Du behöver bara fråga dig själv vad du vill veta och varför.

Om du t.ex. precis har organiserat en konferens i pedagogik vill du kanske skicka ut en enkät för att samla in feedback efter evenemanget. Denna feedback, bra eller dålig, kommer att ge dig information om hur du ska planera nästa års evenemang.

Utan att du tänkte på det har du just ställt upp ett mål för enkäten!

Ditt mål: Att få synpunkter från de som deltog i konferensen, så att du kan utvärdera styrkorna och svagheterna i evenemanget och använda informationen för att göra förbättringar till nästa år.

Ditt mål förklarar varför du vill skapa enkäten. Det är klokt att skriva ner målet och ha det nära till hands, så att du kan gå tillbaka till det medan du skriver enkäten. Då tappar du inte syftet med frågeformuläret och du kan se till att alla frågor hjälper dig att nå målet.

Nu när du har definierat varför du vill skapa enkäten är det en bra idé att ställa fler grundläggande frågor om din undersökning. Det här är viktiga frågor som kan vara bra att ta med:

Vilka frågor vill jag få svar på? Vad vill jag få reda på?

Vilka ingår i min målgrupp –dvs. vilka ska jag skicka ut enkäten till? Vilka demografiska grupper ska jag leta efter i min samling möjliga svarande?

Hur ska jag använda de data jag samlar in?

Om du tillämpar de här frågorna på din konferens i pedagogik kan du få svar som:

Vad: Tyckte deltagarna generellt om evenemanget? Vad tyckte de om, specifikt? Vad tyckte de inte om? Har de några tips på vad jag kan göra för att förbättra evenemanget nästa år?

Vem: Jag vill skicka enkäten till de som deltog i konferensen. Den populationen kan brytas ner i olika demografiska grupper: studenter, lärare och administratörer.

Hur: Jag kommer att använda de data jag samlar in som beslutsunderlag när det gäller catering, boende, transport, registrering, aktiviteter/workshops på konferensen och föredragshållarna.

Genom att svara på de här frågorna kan du se till att du inte tar dig an för mycket i en enskild enkät. Och att ha svaren i åtanke kommer att hjälpa dig att behålla fokus när du designar frågeformuläret, samlar in svar och analyserar resultaten.

Ta en titt på hur du svarade på de grundläggande frågorna. Sedan kan du bestämma vilka som är viktigast, vilket skapar en struktur för hela enkäten.

Det är oftast till störst hjälp att använda undersökningsfrågorna från ”vad” och ”vem” i grundfrågorna.

Här kan du gå från grundläggande frågor till mer specifika undersökningsfrågor som blir underlag för enkätens innehåll:

Mål: Att få feedback från de som deltog på konferensen

Grundläggande frågaUndersökningsfrågor
Vad vill jag få reda på?Hur tyckte deltagarna att konferensen var generellt?

Vad på konferensen tyckte deltagarna bäst om?

Vad på konferensen behövde förbättras?
Vilka hör till min målgrupp?Hur skiljer sig svaren på ovanstående mellan studenter, lärare och administratörer?

Ha de här undersökningsfrågorna i bakhuvudet – de är för breda för att ge dig beslutsunderlag, men de ger en bra insyn i vad folk tyckte. Du får utforma mer specifika enkätfrågor för att undersöka ämnen mer detaljerat.

Nu kan du hämta ut ämnen från dina undersökningsfrågor och dela upp dem i underämnen (smalare ämnen) så att du kan skriva enkätfrågorna. Ämnen och underämnen är de grunder eller idéer som utgör enkätfrågorna. Allt detta utgör de specifika saker som du hoppas får veta mer om, och varje ämne kan bli en enkätfråga.

UndersökningsfrågaÄmnenUnderämnen
Vad tyckte deltagarna om evenemanget som helhet?Övergripande betyg• Nöjdhet
• Användbarhet
Vilka delar av konferensen tyckte deltagarna bäst om?

Vilka delar behöver förbättras?
Delar av konferensen som var värdefulla och/eller behöver förbättras
• Mat
• Boende
• Plats
• Lokal
• Underhållning
• Föredragshållare
• Workshops
• Specialevenemang
Hur skiljer sig svaren på ovanstående frågor mellan studenter, lärare och administratörer?Vilka deltog• Ålder
• Kön
• Plats
• Skolans storlek
• Yrke

Nu när du har ordning på grunderna är det dags att skriva smarta enkätfrågor. Det här är ett exempel på hur underämnena kan bli till enkätfrågor:

UnderämnenEnkätfrågor
NöjdhetTotalt sett, hur nöjd var du med konferensen?
AnvändbarhetHur användbar var den här konferensen jämfört med andra konferenser du har varit på?
WorkshopsVilken svårighetsgrad skulle du sätta på workshopen?
Sociala evenemangTotalt sett, tycker du att konferensen gav för mycket, för lite eller ungefär lagom tid till nätverkande?
MatTotalt sett, vilket betyg skulle du ge maten på konferensen?
LokalTycker du att temperaturen i konferenslokalerna var för hög, för låg eller precis lagom?
YrkeÄr du lärare, student eller administratör?
Skolans storlekHur stor är din skola?
ÅlderHur gammal är du?

I slutänden handlar det om att få med alla de ämnen du vill veta mer om samt att:

Lycka till med planeringen!

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Lösningar för din roll

SurveyMonkey kan hjälpa dig att göra ett bättre jobb. Ta reda på hur du får större genomslag med vinnande strategier, produkter, upplevelser och mycket mer.

Formulärmall för registrering till virtuella evenemang

Hantera enkelt registreringar av virtuella evenemang och öka antalet deltagare med vår anpassningsbara formulärmall för virtuella evenemang.

Mall för formulär om seminarieregistrering

Förenkla registreringar av seminarier och öka antalet deltagare med vår lättanvända och anpassningsbara mall.