Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Lär dig mer om pulsenkäter och fördelarna med dem vid personal- och kundfeedback. Upptäck bästa praxis och gratis mallar så att du kan skapa egna pulsenkäter.

5-stjärnigt betyg med stapeldiagram och kundutvärderingar

De frågor du bryr dig mest om nu är sannolikt inte desamma som vid den här tiden förra året. Hur kan vi veta det?

Vårt forskningsteam ställer den här frågan till tusentals människor i opinionsundersökningar som vi skickar ut varje vecka, och vi ser att det som är viktigast för folk byts ut varje kvartal, månad och till och med vecka. 

Det är så klart inte ovanligt att folk ändrar åsikt, men om du inte skickar enkäter till din målgrupp med jämna mellanrum så tappar du kontakten med dem och vad de egentligen tycker.

Som tur är finns det en strategi för detta: pulsenkäter. Vi går igenom hur du kan skapa pulsenkäter, använda dem för att identifiera de svarandes feedback och följa förändringarna över tid.

Pulsenkäter är korta frågeformulär eller feedbackverktyg som används för att samla in insikter i realtid från medarbetare, kunder eller andra intressenter. De här enkäterna brukar bara innehålla ett fåtal frågor och är utformade för att kunna fyllas i snabbt och enkelt. 

Pulsenkäter skickas ut regelbundet, t.ex. varje vecka, varannan vecka eller varje månad, det är därför de kallas ”puls”. Man kan säga att de tar pulsen på organisationen eller medarbetarna.

Det primära syftet med pulsenkäter är att snabbt samla in feedback och data om olika aspekter av en organisation eller om driften. Sådan feedback kan handla om:

En pulsenkät består av regelbundna, korta kontakter (varje månad, varje kvartal, två gånger om året) med samma målgrupp. Pulsenkäter innehåller ofta bara 3–6 frågor.

Har vi lyckats övertyga dig att köra en pulsenkät? Läs vidare så får du tips om hur du skriver bra frågor.

Trots det begränsade antalet frågor kan organisationen ha nytta av pulsenkäter på flera sätt:

I pulsenkäter kan de svarande lyfta fram problem de har i detta nu, i stället för problem de hade för sex månader sedan. På så sätt kan ni sätta in relevanta åtgärder direkt eller undersöka närmare vad problemet beror på.

Genom att regelbundet skicka ut enkäter kan ni se om en intern eller extern händelse har haft någon påverkan.

Om ni har regelbunden kontakt med de svarande känner de att ni uppskattar dem och lyssnar på dem.

Pulsenkäter ger verksamheter omedelbara insikter i hur medarbetare eller kunder mår eller hur de upplever utvalda delar av organisationen.

Med pulsenkäter kan du snabbt identifiera och hantera problem eller förändringar, och därmed anpassa strategier eller riktlinjer när det behövs.

Eftersom pulsenkäter är korta och skickas regelbundet har de överlag en högre svarsfrekvens, jämfört med längre enkäter som skickas ut mer sällan.

Organisationer som regelbundet samlar in feedback kan följa framstegen och göra stegvisa förbättringar över tid.

När man löpande ber personalen om feedback via pulsenkäter visar man att deras synpunkter är viktiga, och det kan bidra till att höja engagemanget hos medarbetarna och få dem att trivas bättre.

Du vet säkert redan att det är viktigt med regelbunden feedback i många sammanhang.

Även om det kan vara mer praktiskt att börja med ett eller två av nedanstående användningsområden bör organisationen sträva efter att så småningom använda pulsenkäter i alla dessa fall:

Ett av de allra vanligaste användningsområdena för pulsenkäter är att skicka dem till företagets medarbetare. Personalavdelningen kanske behöver få en bättre bild av hur en ny företagspolicy tas emot. Du kanske vill veta hur medarbetarna mår efter att de jobbat på ett visst projekt. Oavsett vilket, så får du en bättre förståelse genom att skicka ut en pulsenkät.

Det kan bli dyrt att strunta i pulsenkäter till era medarbetare. Små detaljer som påverkar medarbetarupplevelsen kan med tiden växa till större problem om de ignoreras, vilket i slutänden kan leda till en ökad personalomsättning. Kostnaden för detta kan bli betydande. Att ersätta och utbilda personal på mellannivå kan kosta så mycket som 150 % av deras årslön.

Den ena kunden är ofta inte den andra lik. Och för att försvåra det hela ytterligare så kan de ha olika skäl att använda er produkt eller tjänst; skäl som också kan förändras över tid.

Med hjälp av pulsenkäter kan organisationen hålla bättre koll på kundernas upplevelse. De ger er kundsupport och kundtjänst mer aktuell information om vad varje enskild kund är ute efter och avslöjar hur väl det går för organisationen inom olika områden. I det långa loppet blir kundernas upplevelse bättre när ni förstår dem bättre, vilket också har en inverkan på företagets konkurrenskraft.

Kom igång snabbt med kundfokuserade pulsenkäter med vår enkätmall för Net Promoter® Score.

Varumärkesmedvetenheten och varumärkesuppfattningen kan förändras över tid. Med hjälp av pulsenkäter för varumärkesspårning kan du få en bild av hur specifika händelser påverkar dem. Mät varumärkesmedvetenheten genom att fokusera på målmarknaden, och mät varumärkesuppfattningen genom att skicka enkäter till kunderna och målmarknaden.

Om du vill få lite hjälp kan du ta en titt på de här frågorna i vår mall för enkäter om varumärkesmedvetenhet.

 • Ta med minst en öppen fråga och en sluten fråga: det är ofta effektivt att placera dessa tillsammans, med den öppna frågan som uppföljning till den slutna. Då kan du jämföra de svarandes attityder och förstå varför de tycker på ett visst sätt.
 • Fokusera på frågor som leder till mätbara resultat och som, när resultatet förbättras, omsätts i verkliga affärsresultat och insikter (till exempel Net Promoter Score-frågan).
 • Håll det kort: pulsenkäter ska gå snabbt att fylla i, så begränsa antalet frågor och skriv kortfattat. Fem till tio frågor är lagom och brukar säkra hög deltagandefrekvens.
 • Fokusera på utvalda ämnen: Välj ett eller två nyckelområden eller -ämnen per enkät, så att frågorna kan hållas relevanta och svaren är lätta att hantera.
 • Använd ett enkelt språk: skriv tydligt och lättfattligt. Undvik interna uttryck eller tekniska termer som kan förvirra de svarande.

Pulsenkäter om karriärutveckling

Med pulsenkäter om karriärutveckling kan du ta reda på om de dina medarbetare är nöjda med den fortbildning som erbjuds och så att du även kan hitta andra sätt att förbättra medarbetarnas möjlighet till utveckling.

I våra pulsenkäter om karriärutveckling ställs viktiga frågor som:

 • Är jag nöjd med möjligheterna till karriärutveckling som är tillgängliga för mig?
 • Är jag nöjd med mina möjligheter att utvecklas i yrket?
 • Upplever jag att organisationen är engagerad i min yrkesutveckling? 

Pulsenkäter om relationer

Pulsenkäter om relationshantering innehåller frågor som hjälper dig att förstå hur väl personalen samarbetar, så att ni i förebyggande syfte kan ta fram program och åtgärder som förbättrar stämningen på arbetsplatsen. 

I våra pulsenkäter om relationer ställs viktiga frågor som:

 • Är jag nöjd med möjligheterna till karriärutveckling som är tillgängliga för mig?
 • Är jag nöjd med mina möjligheter att utvecklas i yrket?
 • Upplever jag att organisationen är engagerad i min yrkesutveckling? 

Pulsenkät om arbetsplatsengagemang

Med pulsenkäter kan du samla in insikter om stämningen på arbetsplatsen, förstå vad som motiverar medarbetarna och lära dig hur du anpassar teamets utbildning och vägledning efter arbetsstyrkans behov.

I våra pulsenkäter om engagemang på arbetsplatsen ställs viktiga frågor som:

 • Är jag nöjd med möjligheterna till karriärutveckling som är tillgängliga för mig?
 • Är jag nöjd med mina möjligheter att utvecklas i yrket?
 • Upplever jag att organisationen är engagerad i min yrkesutveckling? 

Pulsenkät om företagskultur

Pulsenkäter om företagskultur och arbetsmiljö är korta undersökningar som ger snabba svar på vad er personal tycker om arbetsplatsen. 

I våra pulsenkäter om arbetsplatskultur ställs viktiga frågor som:

 • Har min organisation en trygg arbetsmiljö?
 • Är jag nöjd med min jobbsäkerhet överlag?
 • Förstår jag hur mitt arbete påverkar organisationens affärsmål?

Net Promoter Score-enkät (NPS)

Vår enkätmall med Net Promoter Score är framtagen för att göra det enkelt att förstå hur nöjda eller missnöjda dina kunder är. Du får fram Net Promoter Score genom att ställa frågor om hur sannolikt det är att de svarande skulle rekommendera ditt företag till andra, på en skala från 0 till 10. 

Med hjälp av kundernas svar kan du ta reda på hur stor andel av kunderna som skulle rekommendera dig, och sedan följa utvecklingen över tid. Du kan också anpassa vår NPS-mall så att den passar ert produktutbud bättre eller för att ställa fler frågor och på så vis förstå kunderna ännu bättre.

Kundnöjdhet (CSAT)

Vår expertutformade mall för kundnöjdhet kan hjälpa dig komma igång med att följa upp kundnöjdheten. Med enkäter om kundnöjdhet, om allt från smidighet till professionalism, kan du bygga upp en bättre affärsstrategi.

Testa vår gratis enkätmall för kundnöjdhet (CSAT) här. 

Använd dig av pulsenkäter för att åstadkomma förändringar, öka engagemanget och nöjdheten, så att resultatet blir en mer välinformerad och rörlig organisation. Skapa en enkät eller kom igång med hjälp av en mall som tagits fram av experter.

NPS®, Net Promoter® och Net Promoter® Score är registrerade varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company och Fred Reichheld.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Bästa praxis för enkäter

Ta del av våra bästa metoder för enkätdesign och få ut mesta möjliga av nästa enkät. Utforska våra riktlinjer för enkäter och kom igång idag – GRATIS!