Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Lär dig mer om hur du frågar om inkomst på ett sätt som gör att de svarande känner sig väl till mods.

surveymonkey-seo-hero


När det handlar om att samla in personlig information från enkätdeltagare är det viktigt att de känner sig bekväma med att svara. Känsliga frågor innebär att de måste uppge personlig information om till exempel hälsa, etnicitet, religiös övertygelse, sexuell läggning och inkomst. Att ställa känsliga frågor om exempelvis inkomst på rätt sätt är ett måste för att få rättvisande svar. 

Utnyttja vårt bibliotek med färdiga enkätfrågor och -mallar.

Att fråga någon om dennes inkomst kan verka påträngande och kan medföra att den svarande hoppar över frågan eller lämnar enkäten helt. Genom att ställa frågor om inkomst på rätt sätt kan du öka andelen slutförda enkäter.

Enkätfrågor om inkomst ingår i ett demografiskt frågeformulär som ger en bild av den svarandes ekonomi. Inkomst är personlig information, men det är också uppgifter som vissa företag (exempelvis banker, restauranger och återförsäljare) behöver för att fatta välgrundade affärsbeslut. Banker kan till exempel bevilja ett lån baserat på den sökandes möjlighet att betala tillbaka det. Enkätfrågor om inkomst kan också göra det enklare att utvärdera om företagets kundbas har råd med den produkt eller tjänst som erbjuds. Insikter om årsinkomster kan dessutom göra det lättare att sätta rätt pris på företagets produkter.

Att ställa frågor om inkomst på rätt sätt har flera fördelar. Genom att få en förståelse för hushållsinkomsten kan du få värdefulla insikter och fatta beslut som är bättre för företaget. Med hjälp av enkätfrågor om inkomst kan du uppnå tre saker:

 1. Analytiker kan analysera hur faktorer som inkomst påverkar inköpsbeslut: En kunds inkomst kan vara helt avgörande för huruvida kunden köper produkten eller inte. En högre inkomst innebär också att kunden har råd med dyrare köp. En lägre inkomst däremot innebär att kunden är mer priskänslig.
 1. Företag kan prissätta produkter och tjänster bättre och få en förståelse för målmarknadens inkomster: I en enkät som representerar företagets kundbas kan frågor om inkomst göra det enklare att prissätta varor på ett sätt som tilltalar kundbasen mer. Genom att känna till målgruppens ekonomiska demografi blir det lättare att hitta ett pris som varken är för högt eller för lågt.
 1. Planera framtida strategier för företaget: Med en förståelse för inkomstnivåerna hos målmarknaden blir det enklare att lansera nya produkter och tjänster effektivt. Med hjälp av inkomstuppgifter kan du avgöra om kunderna har den disponibla inkomst som krävs för att ha råd med produkten.

Att fråga om inkomst har inte bara fördelar utan också nackdelar Men – det går att omvandla de här nackdelarna till fördelar som ni kan ha nytta av. Det är emellertid ändå viktigt att notera dem.

 • Deltagarna kanske inte svarar uppriktigt: De svarande kanske inte är bekväma med att uppge personlig information. De kanske uppfattar frågan som stötande eller alldeles för påträngande och därför svarar oärligt för att slippa avslöja sin verkliga inkomst. Använd de här riktlinjerna för enkäter för att ta fram ett frågeformulär som skapar förtroende hos de svarande, så att de känner sig tillräckligt bekväma för att svara ärligt.
 • En del personer kopplar inkomst till självaktning: Om de svarande associerar sin inkomst till sitt värde som person kanske de skäms för att besvara frågan ärligt om de tycker att de inte tjänar tillräckligt mycket, särskilt om svarsalternativen innehåller intervall med högre inkomster.
 • En del personer avstår från att svara: I vissa kulturer kan en fråga om hushållets inkomst vara en förolämpning och då kanske deltagaren inte svarar alls. Lär dig hur du ställer bra enkätfrågor om inkomst som deltagarna är mer benägna att svara på. Om alla frågor i enkäten är obligatoriska innebär det att svarande som inte vill besvara frågan om inkomst lämnar enkäten.
 • Frågan kan vara för komplex: En enkätfråga om inkomst kan vara svår att besvara om den inte utformas på rätt sätt. Formateringen kan också påverka hur lätt det är att förstå en känslig fråga som denna. Ta en titt på de här mallarna och lär dig mer om hur du ställer olika frågor i enkäter.

Om du vill få bästa möjliga resultat i nästa enkät är det viktigt att deltagarna svarar på alla frågor. Deltagarna måste känna sig bekväma med att svara på frågorna. I så fall litar de förhoppningsvis tillräckligt mycket på dig för att svara ärligt. Det här behöver du ha i åtanke för att formulera bra enkätfrågor om inkomst:

Om du vill att de svarande ska besvara alla enkätfrågor om inkomst är det viktigt att de känner sig väl till mods. Därför är det avgörande att du känner målgruppen när du formulerar frågorna. Om du vet att målmarknadens inkomster inte överstiger en viss nivå undviker du att använda svarsalternativ som är markant högre än så. Här är det praktiskt att stämma av hur typkunden ser ut. Du kan inrikta dig på de personer som är mest benägna att köpa produkten eller tjänsten. Följaktligen formulerar du frågorna så att de passar den här gruppen med svarande.

Se till att frågorna är tydliga, direkta och lätta att förstå. Du vill inte att de svarande ska behöva läsa inkomstfrågor mer än en gång. Deltagarna vill oftast klara av enkäten så fort som möjligt. Ju enklare frågan om inkomst är att läsa, desto snabbare kan de lämna ett uppriktigt svar och slutföra enkäten.

Inkomstfrågor måste vara tydliga och direkta, men det är också bra om du blandar dem med andra frågor som inte handlar om inkomst men ändå är relevanta för ämnet. Om du ställer för många på varandra följande frågor om inkomst kanske det upplevs som för närgånget av den svarande, som då avstår från att svara. Om du frågar om deltagarens utbildning får du inget direkt svar om deras inkomst, men du får data som du kan använda för praktiska insikter.

Se till att frågorna om inkomst är tydliga så att du får så korrekta svar som möjligt från deltagarna. Det är till exempel skillnad på att fråga om hushållets sammanlagda årsinkomst och att fråga hur mycket den svarandes partner tjänar om året.

Förutsätt inte att de svarande har full förståelse för den terminologi som används i enkäten. Undvik förvirring genom att förklara de termer som används. Även om exempelvis hushållsinkomst och personlig inkomst är två olika saker, så kanske de svarande använder termerna synonymt. Ett sådant missförstånd kan medföra att frågorna inte besvaras korrekt, vilket kan påverka resultatet och utvärderingen av hela enkäten.

En del i att få deltagarna att känna sig väl till mods är att vara ärlig mot dem. Tala om för dem varför du ställer de här känsliga frågorna om inkomst. Om du berättar vad syftet med enkäten är direkt kan det uppmuntra dem att svara uppriktigt på alla frågorna.

Ge de svarande ett enkelt sätt att besvara känsliga frågor. Tillhandahåll svarsalternativ med intervall i kronor. Då behöver de svarande inte avslöja exakt hur stora inkomster de har. Du kan till exempel fråga:

Hur stor är din totala årsinkomst?

 • 0–249 999 kronor
 • 250 000–349 999 kronor
 • 350 000–449 999 kronor
 • 450 000–549 999 kronor
 • Högre än 550 000 kronor

Den nedre och den övre gränsen representerar det första och sista svarsalternativet. Undvik att göra antaganden om att de svarande tjänar ett visst minimibelopp genom att sätta den nedre gränsen till noll, till exempel 0–250 000 kronor.

Det bästa sättet att få deltagarna att känna sig bekväma med att besvara frågor om inkomst är att ge dem en möjlighet att slippa svara. Det är mycket bättre att de hoppar över en fråga än att de överger enkäten helt och hållet. Om det finns enkätdeltagare som väljer det här alternativet och fortsätter med enkäten talar det om för dig att du måste omformulera frågan.

Det finns många sätt att fråga om en persons inkomst. Följande frågor visar hur du kan formulera bättre enkätfrågor om inkomst. Du får också veta varför frågorna behöver ställas och hur företaget kan ha nytta av informationen.

1. Vilket av följande beskriver bäst din personliga inkomst förra året?

 • 0–99 999 kronor
 • 100 000–249 999 kronor
 • 250 000–499 999 kronor
 • 500 000–749 999 kronor
 • 750 000–999 999 kronor
 • 1 000 000–1 449 999 kronor
 • Högre än 1 500 000 kronor
 • Föredrar att inte svara

Med enkätfrågor om inkomstnivå, formulerade som en lista med svarsalternativ med intervall i kronor, kan de svarande ange personlig information utan att uppge sina faktiska inkomster. Det är också enklare för den som gör enkäten att utvärdera resultatet. Dessutom får företaget möjlighet att strukturera kundbasen på ett nytt sätt.

2. Hur stor är hushållets totala årsinkomst?

 • 0–199 999 kronor
 • 200 000–499 999 kronor
 • 500 000–899 999 kronor
 • 900 000–1 299 999 kronor
 • 1 300 000–1 499 999 kronor
 • Högre än 1 500 000 kronor
 • Föredrar att inte svara

När du frågar om hushållets sammanlagda årsinkomst slipper de svarande uppge hur mycket varje person i hushållet tjänar. Frågan omfattar på så vis även andra sorters inkomster, som pension, aktieutdelning och A-kassa. Den som utför enkäten får då en bättre förståelse för den sammanlagda årsinkomst i den svarandes hushåll.

3. Har du extrainkomster som kommer från annat än arbete?

 • Ja 
 • Nej
 • Föredrar att inte svara

Den här frågan samverkar med fråga 2. Om du vet att den svarande har andra inkomstkällor blir det lättare att få en korrekt bild av hushållets totala årsinkomst. Den som utför enkäten kan också finjustera målinriktningen med fler frågor som är specifika för de extra inkomstkällor som bidrar till årsinkomsten. Fråga 4–7 nedan visar exempel på frågor som ställs till kunder i USA.

4. Fick du något underhållsbidrag förra året?

 • Ja
 • Nej
 • Föredrar att inte svara

Med den här frågan kan du avgöra den svarandes civilstånd utan att vara påträngande. Underhållsbidrag kan ibland vara en tillfällig inkomstkälla. Om detta bidrar till hushållets sammanlagda årsinkomst är detta viktig information för företaget.

5. Tog du ut allmän pension under förra året?

 • Ja
 • Nej
 • Föredrar att inte svara

Genom att fråga om till exempel allmän pension kan du få ytterligare användbar demografisk information. Då vet du hur stor del av de svarande som är över en viss ålder utan att behöva fråga om födelseår. När du känner till åldern på kundbasen, om de är unga eller äldre, blir det enklare att kommunicera med dem på rätt sätt.

6. Har du fått något barnbidrag eller underhållsbidrag för barn det senaste året?

 • Ja 
 • Nej
 • Föredrar att inte svara

Den här frågan avslöjar om den svarande är vårdnadshavare för en minderårig. Företaget kan ha nytta av att veta hur många av de svarande som är föräldrar. Det finns många produkter som riktar sig till barn och föräldrar.

7. Har du fått monetära gåvor eller ekonomiskt stöd, till exempel för hyra eller hushållsräkningar, av någon som inte bor tillsammans med dig?

 • Ja
 • Nej
 • Föredrar att inte svara

Detta är ett annat sätt att skilja den svarandes personliga inkomst från hushållets. Med specifika frågor som den här blir det lättare för den svarande att dela upp extrainkomsterna åt dig. Detta är ett annat sätt att få reda på hushållets totala inkomst jämfört med en personlig inkomst.

8. Uppge alla dina inkomstkällor

Den här öppna frågan ger de svarande en möjlighet att skriva ett eget svar och ge dig information som du annars kanske missat. Du kan också använda en flervalsfråga med alternativknappar, kryssrutor eller en listruta för att begränsa svaret så att det blir enklare att utvärdera resultatet.

Exemplen på enkätfrågor om inkomst ovan är bara en liten del av alla känsliga demografiska frågor du kan behöva ställa i en enkät. Frågor som rör etnicitet, religiös övertygelse, sexuell läggning och hälsa anses vara känsliga ämnen för de flesta. Lär dig mer om hur du samlar in olika typer av data med demografiska enkäter och få en bättre förståelse för målgruppen. Börja nästa frågeformulär med våra praktiska enkätmallar och ta reda på hur du samlar in demografisk information från enkäter på rätt sätt.

Att ta fram en enkät om hushållsinkomst kräver finess om du ska lyckas få svar som ger dig en bättre förståelse för köparnas demografi. Om du känner målgruppen och ger dem noggranna anvisningar som är klart och tydligt formulerade och intervall med rimliga gränser får kunderna förtroende för både dig och enkäten och svarar uppriktigt. Använd de här praktiska tipsen om enkäter för att samla in demografisk information om kunderna som företaget har nytta av. Registrera dig för ett kostnadsfritt konto hos SurveyMonkey och skapa en enkät redan idag.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!