Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Få bättre feedback oftare med våra förslagsformulär

Undvik problem innan de uppstår genom att skicka ut förslagsformulär till kunder och personal.

Om du vill veta hur du kan ge kunderna bättre service kan du låta dem lämna synpunkter, positiva som negativa, i ett webbformulär. All feedback från kund ger dig värdefull information, som gör att du kan förbättra produkter och tjänster. Att ta till sig feedback är riktigt bra när man vill förbättra driften av organisationen. 

Som företag eller organisation kan man be om feedback på många olika sätt. Formulär för klagomål är användbara när kunder vill berätta om negativa upplevelser och feedbackformulär är utmärkta när man vill få riktad feedback. Därutöver kan du använda den digitala motsvarigheten till förslagslådan – ett webbformulär för förslag. 

Med hjälp av förslagsformulär kan du få den information du behöver för att bygga upp en bättre arbetsplatskultur och öka produktiviteten. Med en webbaserad förslagslåda kan du effektivt få in nya idéer från kunder, medarbetare och intressenter samtidigt som du ger dem ett smidigt sätt att lämna synpunkter på. Förslagsformulär är också bra när du vill samla in riktad feedback.  

Det här är skälen till att förslagsformulär är så värdefulla:

  • Till skillnad från formulär för klagomål eller riktad feedback är förslagsformulär en neutral plats för feedback. En robust webbplattform för upplevelsehantering kan organisera dina insikter i kalkylblad och diagram så att du kan fatta väl underbyggda beslut om produkter eller tjänster. 
  • Denna feedback behöver inte vara kopplad till exempelvis något specifikt evenemang – alla idéer uppskattas. Riktade insikter tjänar ett strategiskt syfte, men en webbförslagsruta för allmänna kommentarer gör att medarbetare, kunder och intressenter känner att du alltid är öppen för åsikter och förslag. 
  • Det kan leda till nya idéer. Förslagsformulär kan ge dig feedback ur nya vinklar som du kanske inte har tänkt på själv.  

Det är alltid en bra vana att i förebyggande syfte samla in feedback från medarbetare, kunder och intressenter. Det finns fördelar med att ge tillgång till ett formulär för klagomål, men syftet med webbaserade förslagsformulär är att minska antalet klagomål. Genom att alltid vara öppen för feedback kan du få kunskap om problem som kan påverka driften negativt. Löpande feedback kan hjälpa till att lösa problem när de uppstår, vilket förbättrar verksamheten överlag. 

Fördelar för verksamheten när man använder förslagsformulär:

  • Organisationer som letar efter feedback som kan leda till åtgärder har en fördel. Förslagsformulär hjälper dig att undvika problem innan de börjar påverka företagets drift, produkter och tjänster negativt.  
  • När man tar in förslag från anställda och kunder kan man få reda på viktiga insikter som ledningen kan ha missat. Med en digital förslagslåda kan du få tillgång direkt till värdefull information inifrån organisationen som du kanske inte fått reda på annars. 

Andra feedbackformulär handlar om det som redan inträffat, men med förslagsformulär kan du få reda på sådant som kan komma att leda till större problem. Analysera arbetsflödet och ta reda på möjliga problem som kan medföra större utmaningar för företaget. Med SurveyMonkeys formulärmall för förslag kan du anpassa förslagslådan och rikta in den på utvalda delar i organisationens arbetsflöde. Det är ett proaktivt sätt att säkra smidig drift och se till att åtgärder kan vidtas för att undvika problem. 

Med en digital förslagslåda på plats kan personal och kunder lämna tips närhelst de kommer på dem. Att ha enskilda möten med alla på företaget kan vara svårt att hinna med för företagare, och till och med för HR-avdelningen. För att få veta mer om alla delar av driften krävs dessutom ett ständigt flöde av kommunikation mellan kunder, ledning och medarbetare. En förslagslåda på webben är ett verktyg som håller linjerna öppna för de med kundkontakt och inom organisationen.

Anställda och kunder är de viktigaste källorna till kunskap som kan förbättra verksamheten. Anställda kan komma med tips på hur driften kan förbättras internt och kunderna kan ge viktiga synpunkter på produkter och tjänster. Både personal- och kundförslag ger insyn i hur väl den andra parten jobbar, samt om och var förbättringar skulle behövas. 

Det är personalen och kunderna som är på frontlinjen i företaget, och som kan ge värdefull feedback på hur väl driften stämmer med företagets målsättningar. Deras feedback kan också visa om företaget följer visionen som det ska. SurveyMonkeys förslagsformulär är ett av de bästa sätten att samla in insikter från aktieägarna och informera dem om hur det går för företaget. Plattformen ger dig också möjlighet att presentera bedömningar och lösningar på ett överskådligt sätt.   

Nu tittar vi lite närmare på fördelarna med förslagsformulär för personal och kunder. 

Att ge personalen tillgång till ett förslagsformulär gör att de alltid kan göra sina röster hörda. Det går också att anpassa formuläret så att förslagen kan lämnas anonymt. Anonyma insikter från personalen kan bli ett ovärderligt verktyg för att få reda på hur de mår, och de kan visa på delar av verksamheten som skulle kunna fungera bättre. 

När medarbetarna får tycka till ökar dessutom deras engagemang, så se till att ta emot förslag och vidta åtgärder när det är möjligt.

Kundförslag kan bidra till att öka kundnöjdheten. Med lättillgängliga förslagsformulär kan du få insyn i vad kunderna uppskattar och inte med dina produkter och tjänster. Med hjälp av den kunskapen kan du behålla trogna kunder och locka till dig nya.

När du väl är nöjd med mallen kan du anpassa den så att du får bästa möjliga feedback för din marknadsundersökning. Börja med att se till att formuläret går lätt att hitta och gör det sedan möjligt att besvara enkäten anonymt. När du ska arbeta fram formuläret är det klokt att ta med några öppna frågor. Aktivera aviseringar så att du får besked om svar direkt. 

Om du vill få ärlig feedback är det bra att låta både kunder och personal lämna svar anonymt. Anonymitet är bra när man verkligen vill få ärlig feedback. Om systemet för feedback är säkert kommer du att få mer korrekt information om vad folk tycker.

Det finns många typer av enkätfrågor, men de brukar ofta delas upp mellan öppna och slutna. Slutna frågor ger tydliga svar, men med öppna frågor kan medarbetare och kunder tala mer fritt. Du får de mest meningsfulla svaren om du ger de svarande möjlighet att lämna förslag i fritext. 

Slutna frågor lämpar sig för enklare information, som avdelning på företaget, eller vilken butik kunden besökte. 

Förslagsformulären måste vara enkla att hitta, det är grunden för att få folk att fylla i dem. Om de anställda måste anstränga sig för att hitta dem är det mindre sannolikt att du får in tillräckligt med feedback. 

Lägg den digitala förslagslådan på intranätet och meddela medarbetarna i de interna kommunikationskanalerna. Intranätet är utmärkt när du vill få in feedback från medarbetare. Kundernas förslagsformulär kan du marknadsföra i era butiker med QR-koder, eller på webbplatsen där alla kan fylla i dem.  

Det är bäst att ha någon som utvärderar förslagen löpande när de kommer in, så att de kan åtgärdas eller bemötas i rimlig tid. Förslagen är inte till någon nytta om de inte blir lästa. Det är därför SurveyMonkey gör det enkelt att skapa aviseringar när du får in svar, så att du kan läsa dem och vidta åtgärder direkt. 

Använd en mall om du behöver hjälp med strukturen på ditt förslagsformulär. När man kan utgå från befintliga mallar kan man spara mycket tid och arbete. SurveyMonkey har en mängd olika förslagsformulär där du kan anpassa frågorna så att de passar den typ av undersökning du vill göra, och få den att stämma med ditt varumärke.  

Många feedbackfrågor hittar du i SurveyMonkeys frågebank när du ska bygga upp ditt formulär, och det finns även flera mallar om medarbetarfeedback och kundnöjdhet

Sök i SurveyMonkeys mallar för förslagsformulär och frågebanken för att skapa ett förslagsformulär för ditt företag. Välj en plan som passar dina behov.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!