Mallar för medarbetarundersökningar

Ta reda på hur du håller dina anställda nöjda och produktiva

Mallar för personalenkäter, illustration

Ditt team består av handplockade kunniga personer. Din organisations framgångar är beroende av att dessa anställda gör ett bra jobb, och nöjda anställda är produktiva anställda. Så hur vet du om din personal tycker att din organisation är tillfredsställande och motiverande? Var får ett litet företag eller personalavdelningen litet företag eller personalavdelningen information om hur ni kan förbättra arbetsplatsen, eller om varför omsättningen av personal är högre än du skulle önska? Skicka ut en av våra enkäter om personaltillfredsställelseså får du den information som du behöver för att säkerställa att du gör allt du kan för att hålla personalen nöjd så att de presterar till max.

Så här använder du enkäter om personalfeedback

Du kan vara så allmän eller specifik som du vill. Du kan använda en av våra mallar för personalenkäter som den är, eller anpassa den för dina behov.

 • Alla kan utvärderas. Också du. Utvärderingar kan göras i båda riktningarna. Ge din personal möjligheten att utvärdera någon i organisationen: ledningen, teammedlemmar och till och med chefer. När du öppnar dörren till ärlig dialog hjälper du dina anställda att känna sig uppskattade. Ställ frågor som ”Hur effektiv är utbildningen som du får av din chef?” eller ”Hur pålitlig är din kollega?” Man måste vara lite hårdhudad för att be om kritik om sig själv, men när du får den och kan handla enligt den har du ett bättre utgångsläge för att etablera ett fantastiskt förhållande med dina kollegor.
 • Slutintervju. Om du frågar dina anställda om varför de slutar så får du en helt annan insikt i ditt företags anställningsförfarande, ledning och förmånspolicyer. Att bara fråga dem varför de slutar är inte alltid tillräckligt – ställ frågor som ”Hur mycket utrymme för personlig utveckling fick du på företaget?” eller till och med ”Hur lätt var det att balansera arbetslivet med ditt privatliv medan du arbetade för företaget?” för att få åsikter om många olika ämnen. Svaren du får är kanske överraskande och du kommer att få värdefull information som hjälper dig att behålla dina anställda.
 • Extraförmåner och fördelar. Erbjuder du förmåner som dina anställda faktiskt vill ha eller spenderar du pengar på saker som de kanske inte tycker är värdefulla? Skulle de till exempel hellre få mer ledig tid än en julbonus? Skicka ut en enkät om personalförmåner med frågor som ”Hur rättvis är din arbetsgivares policy om sjukfrånvaro?” och ”Är din arbetsgivares företagshälsovård bättre, sämre eller ungefär likadan som andra arbetsgivares?” för att finjustera dina förmåner. Då blir dina anställda nöjdare och du behåller dem längre.
 • Arbetsatmosfär. Ibland behöver du bara kolla med dina försäljare eller din personal hur atmosfären på arbetet är. Både små justeringar och stora förändringar kan vara skillnaden mellan en nöjd och produktiv personal och en omotiverad personal. En blandning av frågor som ”Hur ofta känner du dig stressad på arbetet under en typisk vecka?” och ”Gillar, varken gillar eller ogillar, eller ogillar du din arbetsgivare?” ger dig en bra uppfattning om den allmänna atmosfären på din arbetsplats.

Enkätmallar för personaltillfredsställelse

 • Mall för slutintervju
  I den här enkäten med 21 frågor tillfrågas en anställd som ska lämna arbetsplatsen om orsakerna till att han/hon slutar och om sina erfarenheter av ledning och chefer, arbetsmiljö och teammedlemmar.
 • Mall för 360-graders personalutvärdering
  Det här är en mångsidig mall för personalenkäter där deltagarna kan välja om de vill bedöma en chefs, kollegas eller en underställds prestationer.
 • Mall för anställningsförmåner
  Den här enkäten med sju frågor fokuserar på extraförmånerna och fördelarna i din organisation. Frågor om miljö, måltider och allmänna förmåner ingår.
 • Mall för personalens prestationer
  Med hjälp av den här enkätmallen med tio frågor kan chefer utvärdera sina teammedlemmars prestationer. Den omfattar de anställdas attityder, kunskaper och arbetsmoral.
 • Mall för arbetstillfredsställelse
  I den här enkäten med 14 frågor kan de anställda betygsätta sin arbetstillfredsställelse. Frågor om stressnivåer, lön och ledarskap ingår.

Fyra tips för bättre enkäter om personalfeedback

 1. Ge personalen tid att slutföra enkäten. Skicka inte ut en enkät om personalfeedback på fredagen och förvänta dig att få den tillbaka måndag morgon. Ge personalen tillräckligt med tid att fylla i enkäten och skicka ut påminnelser med jämna mellanrum. Förvänta dig inte heller att de anställda fyller i din enkät på sin fritid utan ge dem några minuter av arbetstiden.
 2. Tillhandahåll incitament. Erbjud små presenter eller priser till de som slutför personalenkäten, eller skapa en tävling mellan avdelningarna om den högsta svarsprocenten.
 3. Gör den anonym. Se till att dina anställda vet att deras svar på personalenkäten är 100 % anonyma. För att få den bästa informationen måste du se till att de anställda kan ge sin feedback utan att behöva oroa sig för konsekvenserna.
 4. Låt personalen få veta att du har lyssnat på dem. Om personalen känner att deras feedback försvinner i ett svart hål är det mindre troligt att de deltar igen. Håll en presentation om personalenkäten för att visa vilken information som har samlats in och vad som händer med enkätresultaten.

Utnyttja tiden maximalt med SurveyMonkeys metodologicertifierade mallfrågor eller personalresursenkäter. Du kan skapa din webbenkät på bara några minuter med våra varierande ämnen. SurveyMonkey ger dig även tillgång till de enkätverktyg som du behöver för att lätt kunna skicka ut och analysera din personalenkät – enkätverktyg som du behöver för att fatta smartare beslut. Dessutom tar vi enkätsäkerheten på stort allvar, så du kan lita på att din information är säker hos oss.

Har du fler frågor?

Om du är intresserad av att använda en mall för personalenkäter men har fler frågor får du gärna kontakta oss.

Letar du efter fler enkätmallar och enkätfrågor?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.