Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Mallar för personalfeedback

Ta reda på hur ni håller medarbetarna nöjda och produktiva

Utforma bättre personalenkäter genom att samarbeta med ditt team. Det är dessutom billigare än individuella planer.

Ditt team består av handplockade och begåvade individer. Organisationens framgång är beroende av att dessa anställda gör ett bra jobb, och nöjda anställda är produktiva anställda.

Så hur vet du om personalen tycker att din organisation är tillfredsställande och motiverande? Var får ett litet företag eller personalavdelningen information om hur ni kan förbättra arbetsplatsen, eller om varför omsättningen av personal är högre än du skulle önska? Personalfeedback, som samlas in med hjälp av  enkäter om personaltillfredsställelse, är det bästa sättet att förstå vad medarbetarna behöver för att de ska prestera till max.

Du kan vara så allmän eller specifik som du vill. Du kan använda en av våra mallar för personalenkäter som den är eller anpassa den efter dina behov.

Du också. Utvärderingar kan göras i båda riktningarna. Ge personalen möjlighet att utvärdera vem som helst i organisationen: ledningen, teammedlemmar och till och med chefer. När du öppnar dörren till ärlig dialog hjälper du de anställda att känna sig uppskattade. Ställ frågor som ”Hur effektiv är utbildningen som du får av din chef?” eller ”Hur pålitlig är din kollega?” Man måste vara lite hårdhudad för att be om kritik om sig själv, men när du får den, lyssnar och förändrar saker utifrån den, kan du också lättare bygga ett fantastiskt förhållande till dina kollegor.

Om du personalen om varför de slutar så får du en helt annan insikt i företagets anställningsförfarande, ledning och förmånspolicyer. Att bara fråga dem varför de slutar är inte alltid tillräckligt – ställ frågor som ”Hur mycket utrymme för personlig utveckling fick du på företaget?” eller till och med ”Hur lätt var det att balansera arbetslivet med ditt privatliv medan du arbetade för företaget?” för att få åsikter om många olika ämnen. Svaren du får är kanske överraskande och du kommer att få värdefull information som hjälper er att behålla personalen.

Att skapa en arbetsplatskultur som värnar om gemenskap och samhörighet är det bästa sättet att locka till sig en mångsidig och skicklig personal, skapa en hållbar personalstyrka och framför allt få de anställda att känna sig stöttade. SurveyMonkeys  enkätmall för gemenskap och samhörighet  kan hjälpa dig att identifiera vad företaget är bra på och var det finns utrymme för förbättring.

Extraförmåner och fördelar. Erbjuder du förmåner som de anställda faktiskt vill ha eller spenderar du pengar på saker som de kanske inte tycker är värdefulla? Skulle de till exempel hellre få mer ledig tid än en julbonus? Skicka ut en  enkät om personalförmåner  med frågor som ”Hur rättvis är din arbetsgivares policy om sjukfrånvaro?” och ”Är din arbetsgivares företagshälsovård bättre, sämre eller ungefär likadan som andra arbetsgivares?” för att  finjustera dina förmåner . Då blir de anställda nöjdare och du behåller dem längre.

Ibland behöver du bara kolla med försäljare eller personal hur atmosfären på arbetet är. Både små justeringar och stora förändringar kan vara skillnaden mellan en nöjd och produktiv personal och omotiverade medarbetare. En blandning av frågor som ”Hur ofta känner du dig stressad på arbetet under en typisk vecka?” och ”Gillar, varken gillar eller ogillar, eller ogillar du din arbetsgivare?” ger dig en bra uppfattning om  den allmänna atmosfären på din arbetsplats.

Skicka inte ut en enkät om personalfeedback på fredagen i hopp om att få tillbaka den på måndag morgon. Ge personalen tillräckligt med tid att fylla i enkäten och skicka ut påminnelser med jämna mellanrum. Förvänta dig inte heller att de anställda fyller i enkäten på sin fritid utan ge dem några minuter av arbetstiden.

Erbjud små presenter eller priser till de som slutför personalenkäten eller skapa en tävling mellan avdelningarna om den högsta svarsprocenten.

Se till att de anställda vet att deras svar på personalenkäten är helt anonyma. För att få den bästa informationen måste du se till att de anställda kan ge sin feedback utan att behöva oroa sig för konsekvenserna.

Om personalen känner att deras feedback försvinner i ett svart hål är det mindre troligt att de deltar igen. Håll en presentation om personalenkäten för att visa vilken information som har samlats in och vad som händer med enkätresultatet.

Utnyttja tiden maximalt med SurveyMonkeys expertcertifierade exempelfrågor. Du kan skapa en webbenkät för många olika ämnen på bara några minuter. Med SurveyMonkey får du även de enkätverktyg som du behöver för att lätt kunna skicka ut och analysera enkäter – verktyg som du behöver för att fatta smartare beslut. Dessutom tar vi enkätsäkerheten på stort allvar, så du kan lita på att informationen är säker hos oss.

Om du är intresserad av att använda en mall för personalenkäter men har fler frågor får du gärna  kontakta oss .

Det här är en flexibel mall för personalenkäter där deltagarna kan välja exakt vem de vill utvärdera.
Förhandsgranska mall

Den här enkäten med sex frågor fokuserar på extraförmånerna och fördelarna i organisationen. Frågor om miljö, måltider och allmänna förmåner ingår.
Förhandsgranska mall

Med hjälp av den här enkätmallen med tio frågor kan chefer utvärdera sina teammedlemmars prestationer. Den omfattar de anställdas attityder, kunskaper och arbetsmoral.
Förhandsgranska mall

I den här enkäten med 14 frågor kan de anställda betygsätta sin arbetstillfredsställelse. Frågor om stressnivåer, lön och ledarskap ingår.
Förhandsgranska mall

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.