Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Strategier för att förbättra de anställdas balans mellan arbete och fritid

En bra balans mellan arbete och fritid är viktigare än någonsin. Här kan du läsa om fem sätt att förbättra den balansen för era medarbetare.

Traditionellt sett har arbete och fritid varit två skilda saker för de flesta arbetstagare, men i dagens teknologifyllda och uppkopplade samhälle har gränserna mellan arbete och fritid blivit suddigare. För dagens arbetstagare är balansen mellan arbete och fritid mycket viktig, och de lägger lika stor vikt vid bådadera.

I en av våra senaste studier uppgav 53 % av arbetstagarna att ett jobb där de får en bättre balans mellan arbete och fritid och ett större personligt välmående är extremt viktigt, och 60 % av de som arbetar med personalfrågor uppgav också att detta var en extremt viktig faktor.

En bättre balans mellan arbete och fritid för anställda är avgörande för ett lyckligt och hälsosamt liv samt en mer produktiv karriär. Om de inte klarar av arbetsbördan kan det ha en negativ effekt på deras privatliv. Omvänt kan arbetet påverkas negativt om de inte hinner med sina privatliv. Det ena är beroende av det andra, och om privatlivet fungerar som det ska blir det också enklare att vara effektiv i arbetslivet.

Här är en lista över några av fördelarna med en bra balans mellan arbete och fritid:

 • Piggare: Den psykiska och fysiska hälsan kan påverkas negativt om du är trött hela tiden. En bra balans mellan arbete och fritid kan innebära färre fall av utbrändhet, en sorts psykisk utmattning som påverkar möjligheten att sköta sitt arbete. Utmattning kan bero på för stor arbetsbörda, problematiska arbetsplatsförhållanden eller på företagets värderingar och principer.
 • Mer fokuserad: Med en bra balans mellan arbete och fritid blir du inte distraherad från arbetsuppgifterna. Du är bättre på att fördela tiden mellan arbete och privatliv, så att du kan ägna dig helhjärtat åt bådadera på rätt tid.
 • Bättre produktivitet: Eftersom du är piggare och mer fokuserad leder den uppmärksamhet och tid du ägnar åt arbete och privatliv till högre produktivitet. För privatlivets del innebär det en känsla av tillfredsställelse. För arbetslivets del kan det bidra till företagets framgångar och kanske leda till befordran eller ökad tillväxt.

Det kan vara svårt att hitta en bra balans mellan arbete och fritid med många och snäva leveransdatum. Men det går. Som arbetsgivare och arbetstagare kan du göra det lättare för alla – dig själv också – att förbättra den här balansen. Det här är några förslag:

 • Sätt hälsan först: Satsningar på förebyggande hälsovård är avgörande för att hitta rätt balans mellan arbete och fritid. Det måste alltid finnas tid att gå till doktorn eller vårdcentralen för kontroller. Problem med hälsan kan hindra dig från att komma till jobbet i dagar, veckor eller ännu längre i värsta fall. Vissa företag har särskilda hälso- och träningssatsningar för de anställda.
 • En realistisk arbetsbörda: Undvik om möjligt att ta på dig mer arbete och ansvar än du klarar av. En för stor arbetsbörda kan leda till stress som påverkar både produktiviteten och personliga åtaganden negativt. Ett bra sätt att undersöka om arbetsbördan är ojämnt fördelad bland medarbetarna är att skicka ut webbenkäter om medarbetarengagemang.
 • Belöna dig med korta pauser: Ta en paus på 10 eller 15 minuter när du är klar med en uppgift och unna dig till exempel något gott att äta. Använd tiden för att gå och ta en kopp kaffe eller, ännu hellre, fråga en av dina kollegor om de vill göra dig sällskap. Att umgås med sina kollegor skapar en känsla av gemenskap i arbetslivet och ger också möjlighet till djupare relationer.
 • Ta lunch: Det kan vara frestande att hoppa över lunchrasten för att hinna med ännu en uppgift, men det är viktigare att förse både kropp och knopp med den näring som behövs för att orka hela dagen. Att fasta sig igenom arbetsdagen är ett säkert steg på vägen mot utbrändhet, och det vill vi alla undvika.

Det första steget mot att förbättra balansen mellan arbete och fritid är en korrekt bedömning av medarbetarattityderna. Här är några andra skäl till att utvärdera medarbetarnas balans mellan arbete och fritid:

 • Medarbetarna kanske inte säger vad de tycker om balansen mellan arbete och fritid om ingen frågar, och det är inte alltid ledningen kan gissa sig till det. I webbenkäter som samlar in synpunkter och insikter kan de anställda svara ärligt och uppriktigt så att ni får de data ni behöver för att göra en korrekt utvärdering av organisationen.
 • Enkäter och undersökningar är jättebra när du vill ta pulsen på medarbetarna. När du stämmer av medarbetarnas och ledningens attityder tar du pulsen på hela organisationen och dess arbetsmoral. Men en bra arbetsmoral motsvarar inte nödvändigtvis en bra balans mellan arbete och fritid. Du bör skicka ut enkäter regelbundet för att identifiera förändringar i medarbetarattityder som speglar en bra eller ojämn balans mellan arbete och fritid.
 • Om du ställer rätt frågor får du en mängd information och kan till och med hitta insikter om sådant i organisationsdynamiken som ni behöver ta itu med. Använd den här mallen för enkäter om balans mellan arbete och fritid för att se vilka frågor du ska använda i nästa enkät om medarbetarengagemang och balans mellan arbete och fritid.

En medarbetares arbetsliv kan vara högst välfungerande samtidigt som deras privatliv är långt ifrån välfungerande. Om så är fallet kommer personens produktivitet på jobbet så småningom att försämras, och genom att upprätta en baslinje om hur medarbetare och ledning upplever balansen mellan arbete och fritid kan du enklare fatta välgrundade beslut om interna åtgärder.

Även om balansen mellan arbete och fritid ser olika ut för olika människor, så finns det några allmänna riktlinjer som det är bra att hålla sig till. Det här är fem saker som du kan göra för att förbättra medarbetarnas övergripande balans mellan arbete och fritid.

Dagens anställda vill ha flexibla scheman och möjlighet att arbeta på distans när det går. På så sätt kan de sköta åtaganden i privatlivet bättre så att det inte stör arbetet så mycket. De flesta moderna medarbetare är inte ute efter en arbetsdag på åtta timmar eller en femdagars arbetsvecka. De vill i stället ha större flexibilitet, som längre arbetsdagar under en 4-dagarsvecka eller flextid så att de kan komma och gå senare eller tidigare utifrån behov – förutsatt att de ändå jobbar de timmar de ska. Vissa medarbetare föredrar att hoppa över lunchen så att de kan gå tidigare och andra vill jobba på helgen så att de kan vara lediga mitt i veckan för att sköta åtaganden i privatlivet.

 • Undersökningar visar att flexibla scheman är viktigare än du kanske tror. Enligt en undersökning skulle 66 % av de svarande i millenniegenerationen vilja förskjuta arbetsdagen och börja senare eller jobba lite på kvällar i stället. De vill så gärna ha flexibla scheman att 15 % av de manliga medarbetarna och 21 % av de kvinnliga medarbetarna uppgav att de till och med skulle acceptera en lönesänkning eller missa en befordran för att få en kortare arbetsdag eller ett mer flexibelt schema.
 • Mer än hälften av dagens medarbetare skulle byta jobb för att få flexa. Enligt NBCNews.com skulle mer än hälften av arbetsstyrkan byta jobb för att få möjlighet att flexa. Och Gallupundersökningar visar konsekvent att flexibla scheman spelar en avgörande roll när medarbetarna bestämmer sig för om de ska stanna eller ta ett annat jobb.

Vilken sorts schema vill medarbetarna ha? Skicka en enkät till medarbetarna i dag så får du veta det. Kom igång →

Undersökningar visar också att möjligheten att arbeta hemifrån och utanför kontoret påverkar om medarbetarna bestämmer sig för att stanna eller ta ett annat jobb – detta gäller särskilt millenniegenerationen. Det kan också vara extra bra att ge föräldrar den här möjligheten, eftersom det kan öka deras motivation och minska stressen och antalet dagar de måste vara borta från jobbet.

 •  Att låta de anställda jobba hemifrån regelbundet kan faktiskt sänka vissa kostnader. Detta gäller både företaget (et, vatten, gas, material – t.o.m. kaffe) och medarbetarna (bränsle, parkering, fordonsslitage med mera).
 • Enligt Gallupundersökningen är medarbetarengagemanget högre när de får arbeta mer på distans. Då får medarbetarna den flexibilitet de behöver för att sköta om sjuka barn, uträtta ärenden, hantera personliga åtaganden och ändå koncentrera sig på att sköta sitt jobb.
 •  37 procent av dagens anställda uppger att de skulle byta jobb för att kunna arbeta utanför kontoret åtminstone på deltid.

För att kunna dra full nytta av fördelarna ert företag erbjuder måste medarbetarna ha en tydlig bild av vilka möjligheter de har. Då blir det lättare för dem att utnyttja förmånerna och förbättra balansen mellan arbete och fritid. Det är också viktigt att se till att företagskulturen uppmuntrar de anställda att utnyttja förmånerna, så att de inte bara utgör en tjusig princip som ingen egentligen vill att någon ska dra nytta av.

Vare sig det handlar om att erbjuda rabatt på det lokala gymmet eller ge de anställda flexibla lunchtider så att de hinner träna och duscha innan de kommer tillbaka till kontoret, så är det en bra idé att uppmuntra medarbetarna att röra på sig regelbundet för att minska sjukfrånvaron och få en gladare arbetsstyrka. Många japanska företag har redan infört motionspauser och statsägda företag i Kina har obligatorisk träning två gånger om dagen. Företag i andra länder har mycket att lära av de här goda vanorna.

Om medarbetarnas helger och arbetsdagar går in i varandra får de aldrig tid att vila varken kroppen eller hjärnan. Även om det kan finnas vissa arbetsrelaterade aktiviteter som de måste – eller rentav vill – göra när de är lediga är det ändå viktigt att de faktiskt är just lediga, så att de hinner koppla av och ha roligt och undviker att bränna ut sig.

 • En nyligen utförd studie visade att mer än hälften av de anställda i USA inte utnyttjade sina semesterdagar eftersom deras hektiska arbetsscheman helt enkelt inte gav utrymme för det. Det är viktigt att ni uppmanar medarbetarna att ta ledigt och ta ut semesterdagar så att de kan uppnå en hälsosam balans mellan arbete och fritid.
 • I en annan studie såg man att medarbetarna efter en ledighet som tillbringats på en semesterort kände sig mer energiska och mindre stressade. Semestern hade också en stor och positiv inverkan på de molekylära nätverk i hjärnan som är kopplade till immunförsvaret, vilket medförde att de blev sjuka mer sällan.

Det går förstås inte att förbättra de anställdas balans mellan arbete och fritid över en natt, och för ert företag kanske det inte är möjligt att använda alla de nämnda strategierna, men genom att lägga till bara någon av dem kan ni ändå få en drastisk och positiv effekt på medarbetarnas moral och arbetsresultat.

Nu när du vet hur ni kan förbättra balansen mellan arbete och fritid kan du skapa en enkät utifrån den kunskapen och utvärdera er organisations interna hälsa. Oavsett vilka strategier ni väljer för att uppmuntra en bättre balans mellan arbete och fritid för era medarbetare så bör ni börja med att ta reda på vad de anställda tycker just nu om sin arbetsmiljö.

Hos SurveyMonkey får ni ytterligare information, massor av enkätmallar och en skräddarsydd lösning som hjälper företaget att ge medarbetarna en bättre balans mellan arbete och fritid.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.

Skapa en bättre upplevelse för de sökande

Få en bild av hur de sökande uppfattar ansökningsprocessen med SurveyMonkey.

Förbättra hanteringen av medarbetarprestanda

Med SurveyMonkey går det lätt att snabbt samla in feedback om medarbetarnas prestationer så att du kan hjälpa personalen att prestera bättre.