Det smartaste sättet att A/B-testa dina annonser

Minska kostnaderna genom att testa annonskoncept innan du lanserar kampanjer

150x150_social_media_V1Det är svårt att tro att A/B-testning i stort sett inte existerade innan millennieskiftet. Man gissade så gott man kunde och lanserade reklamkampanjer, webbplatser och andra produkter utan att testa dem först. Nu kan du använda enkäter och andra metoder för A/B-testning för att skapa så effektiv reklam som möjligt innan du ens börjar fingra på mediebudgeten.

Vad är A/B-testning och varför måste du testa reklamkampanjer?

A/B-testning är ett sätt att testa två idéer mot varandra för att se vilken som ger bäst resultat. Det är ett sätt att få lite ”hårda fakta” om de hypoteser som testas för att avgöra vilken annons som är den bästa för din verksamhet.

Kort sagt är det ett sätt att visa olika versioner av en sak för två identiska målgrupper samtidigt. Tänk dig att du ska trycka en annons, och du vet inte om det är bättre att visa en bild av produkten för sig själv eller en bild av någon som använder produkten. Då kan du använda A/B-testning för att avgöra vilken version av annonsen som lär ge bäst resultat.

Testa koncept med enkäter

Gissa inte. Ta reda på exakt vilket koncept som är bäst med SurveyMonkey Audience.

Kom igång

Hur du kommer igång

Låt oss fortsätta använda exemplet med tryckreklam. Genom att använda en enkät för att A/B-testa kan du rensa ut versioner av annonsen som inte levererar gentemot dina KPI (“Key performance indicators”, viktiga resultatindikatorer) När du skapar olika versioner av annonsen att testa, bör du tänka på följande:

 • Definiera målen: Vad är det du vill uppnå med din annons?  När du väl vet vad det är du vill göra – skapa medvetenhet, en studie, försäljning osv. – kommer du att kunna lägga upp din testplan.
 • Ställ upp din hypotes: Nu när du har målsättningar, vad TROR du kommer att prestera bäst? Och viktigast av allt, kommer du att kunna agera baserat på resultaten?
 • Skapa en lista på vad du vill testa: Vad är det du vill testa genom en enkät? Möjliga saker att testa inkluderar hur annonsen ser ut (färg, foton, grafik), vad det står i den (rubriker, annonstext, uppmaningar) och den övergripande designen (annonskoncept, layout, antal visuella element).

Hur man använder enkäter för att A/B-testa

Vill du lära dig hur man kan testköra några koncept innan man lanserar en kampanj? Det finns några viktiga saker att göra för att försäkra sig om att A/B-testresultaten blir rättvisande. (Dessutom, innan du startar en enkät, fundera på om du borde använda en enkät eller en fokusgrupp.) Du kan verkligen bemästra A/B-testning om du:

 • Testar en variabel i taget. Låt oss anta att version A har en bild av din produkt och version B har en bild av någon som använder produkten i ett sammanhang. När du split-testar en annons, försäkra dig om att du bara mäter effekten av en ändring i taget, i det här fallet huvudbilden. Om version A har en annan bild OCH en annan rubrik än version B, vet du inte om det är rubriken eller bilden som orsakar resultatet.
 • Visa bilden för likartade målgrupper. Visa version A och version B för samma typ av personer för att få rättvisande resultat. Om du visar version A för existerande kunder och version B för nya kunder kanske du får skeva resultat.  Det vore idealiskt om du kunde ta din målgrupp och dela upp den jämnt för att titta på och betygsätta annonsen.
 • Var tålmodig. Kostnader för reklammedia kan utgöra en stor del av din marknadsföringsbudget. Ta dig tid att testa alla variabler som du tror är viktiga innan du lanserar din annons.

Låt oss fortsätta tänka oss att vi A/B-testar huvudbilden i din annons. Här är några av de typer av frågor du kan ställa till dina uppdelade målgrupper om annonsen.

 • Hur tilltalande är den här annonsen?
 • Hur sannolikt är det att du kommer att agera på grund av den här annonsen (t.ex. läsa mer, besöka företaget)?
 • Hur sannolikt är det att du kommer att köpa den här produkten?
 • Hur tilltalande gör varumärket den här produkten?
 • Hur enkelt är det att förstå annonsen?

Kom ihåg, du kan visa olika visuella designer, textinnehåll, och layouter så länge du testar en sak i taget.

Behöver du begränsa koncept innan du split-testar dem? Använd Enkätmall med bildval för att testa dina koncept innan du genomför en koncepttestningsenkät.

Om du använder webbannonsering kan du också göra A/B-testning i fält, med annonser som är “live”. Det bästa med en enkät jämfört med direkt A/B-testning är att du också kan fråga VARFÖR någon valt en annons. Du kan också få idéer genom fria svar och feedback du inte själv tänkt på.

Redo att sätta igång? När du väl börjar testa och ser vilken påverkan effektiv annonsering har på ditt företag, kommer du att väcka en omättlig aptit på att lära dig mer och hela tiden skapa förbättringar för dina kunder.