SENASTE UPPDATERING: 23 MAJ 2017

Genom att köpa, godkänna eller använda SurveyMonkey Audience-krediter (”Audience-krediter”) och med hänsyn till din rätt att använda Audience-krediterna, samtycker du till att vara bunden till dessa villkor (”Villkor för Audience-krediter”).

1. När du köper en Audience-kredit förhandsbetalar du för SurveyMonkey Audience-svar som du kanske beställer då och då. Audience-krediter får endast användas för denna typ av svar och utesluter alla andra produkter och tjänster som SurveyMonkey erbjuder. Du måste använda dina Audience-krediter inom fem år från köpet. Audience-krediter kan inte överföras, representerar ingen penningfordran på SurveyMonkey, och Audience-krediter utgör inte lagrat värde, pengar, penningvärde eller någon rätt att få tillgång till pengar eller värdet av pengarna. Köpeskillingen återbetalas inte om Audience-krediterna inte används inom denna period.

2. Du kan ta reda på hur mycket Audience-krediter du har i delen Mitt konto på ditt SurveyMonkey-konto.

3. När du löser in Audience-krediter för SurveyMonkey Audience-svar, gäller SurveyMonkey Audiences villkor på https://www.surveymonkey.com/mp/legal/surveymonkey-audience-tos/ och SurveyMonkeys villkor på https://www.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use/, och andra tillämpliga avtal eller överenskommelser avseende Audience-svar, så som de lyder vid tidpunkten för din beställning av SurveyMonkey Audience-svar.

SurveyMonkey inser att lagarna i vissa rättsområden ger konsumenter lagliga rättigheter gällande förfallodatum som inte kan åsidosättas genom avtal eller avsägas av konsumenterna ifråga. Om du är en sådan konsument och en sådan lag gäller för denna transaktion, begränsar ingenting i dessa villkor och bestämmelser för Audience-krediter någon av dessa konsumenträttigheter.

  • SurveyMonkey förbehåller sig rätten att korrigera ditt Audience-kreditsaldo om vi tror att ett fakturerings- eller bokföringsfel har inträffat.