İnsanların %63'ü, bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce o şirketin gizlilik ve güvenlik geçmişini dikkate alır.

Kenar çubuğundaki hukuki istatistik görseli

Versioner:

SENAST UPPDATERAD: 1 JULI 2021

Dessa specifika tjänstevillkor för Momentive Enterprise (”specifika tjänstevillkor”) är ytterligare villkor som gäller specifikt för kundens användning av vår Enterprise-tjänst (”tjänst”) och lyder under och ingår i Momentives huvudavtal för tjänster (”avtalet”) mellan parterna. Termer med stor begynnelsebokstav som inte är definierade i dessa specifika tjänstevillkor har de betydelser som beskrivs i avtalet.

Om kundens prenumeration på tjänsten avslutas nedgraderas alla slutanvändarkonton (inklusive alla administratörskonton) som ingår i kundens prenumeration till den lägsta nivån för individuella personliga konton, och de kommer inte att ha tillgång till de avancerade funktioner som endast finns i betalda företagskonton. Dessa individuella personliga konton lyder under användarvillkoren på https://sv.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use/ (”Nedgraderingar”). Om kunden vill ta kontroll över sådana konton igen ska de kontakta berörda slutanvändare. Momentive överför normalt inte kontroll över ett sådant konto utan tillstånd från berörd slutanvändare.

Om beställningsformuläret anger att en platstyp säljs som ett paket innebär det att dessa platser inte kan köpas separat och måste köpas i paket i angiven kvantitet. Om Starter-platser till exempel säljs i paket med 100 platser, och om en granskning visar att en kund har 100 Starter-platser, och en påföljande granskning visar att kunden har 101 begränsade platser, faktureras kunden för ytterligare ett paket med 100 begränsade platser (proportionellt till antalet hela månader som återstår under den aktuella prenumerationsperioden).