Feedback från medarbetarna är verkligen värdefullt när man vill kunna ge dem de bästa förutsättningarna att utvecklas yrkesmässigt. Genom att bygga upp en kultur på arbetsplatsen där feedback alltid är välkommen kan företag stötta sina anställda och skapa en positiv miljö.

Att samla in och använda sig av feedback från personalen stärker också organisationerna själva. De kan anpassa sig bättre till behov som förändras, de kan driva innovation och tillväxt och skapa en miljö som uppmuntrar till samarbete. Här kan du läsa mer om användningsområden och exempel på feedback från personal, samt när den är lämpliga att använda.

Medarbetarfeedback omfattar den information, de åsikter och kommentarer personalen ger om sitt jobb, om arbetsplatsen och deras samlade upplevelse i organisationen. Sådan feedback kan hjälpa företag att förstå bland annat hur personalen mår och hur stämningen är internt.

Medarbetarfeedback kan också ge insyn i många områden, däribland:

 • Arbetsprestation: utvärderingar från kollegor och chefer samt egenutvärderingar.
 • Medarbetarnöjdhet: hur man ser på arbetsbelastning, balansen mellan arbete och fritid samt anställningstrygghet.
 • Fortbildning: utbildnings- och utvecklingsmöjligheter när det gäller färdigheter och karriär.
 • Lön och förmåner: feedback om lön, förmåner, semester med mera.
 • Förbättrade processer: insyn i hur arbetsflödet kan förbättras och tillväxten kan ökas.
 • Kommunikation: hur pass väl personalen förstår organisationens mål.

Medarbetarfeedback underlättar för organisationer att locka till sig och rekrytera duktig personal mer effektivt, samt även att utveckla utbildningsprogram och behålla personalen. När verksamheter tar sig tid att agera på personalens feedback kan det bidra till en mer motiverad arbetsstyrka, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet, bättre arbetsmoral och lägre personalomsättning.

Dessutom fungerar feedback som en strålkastare, som belyser problem som ledningen annars hade missat, exempelvis dåliga processer och bristande effektivitet. Genom att ta itu med problem kan feedback även innebära:

 • Kostnadsbesparingar genom lägre personalomsättning.
 • Personal som är mer nöjd med jobbet och arbetsplatsen.
 • En företagskultur som bygger på tillit och samarbete.

Rekryteringsprocessen är ofta personens första kontakt med er verksamhet. Att då ge ett positivt intryck underlättar för personen att komma in i den nya rollen. Enkäter om rekryteringsnöjdhet gör det möjligt för team att:

 • Använda sig av registreringsformulär på rekryteringsevenemang, och skaffa heltäckande information om kandidaterna, utöver t.ex. kontaktuppgifter, för att kunna rikta in er på rätt kandidater.
 • Samla in feedback om kandidatens samlade upplevelse av processen, så att ni bygger upp ett anseende om er som arbetsgivare och gör er organisation mer tilltalande för framtida sökande.
 • Använda feedbacken till att förfina rekryteringsprocessen samt till att hitta styrkor och områden där den kan förbättras.

Effektiva introduktionsprogram hjälper nyanställda att förstå hur de i sina roller bidrar till organisationens framgång, hjälper dem att vänja sig vid företagskulturen och leder till större tillfredsställelse generellt. Dessutom är introduktionsenkäter en bra idé. 

 • Förstärk introduktionsprogrammen med enkäter, undersökningar och frågetävlingar och skapa på så vis ett introduktionsinnehåll som engagerar. Testa även kunskaperna om företagets värderingar, regler med mera.
 • Ta fram bättre introduktioner med hjälp av feedback och se vad ni kan förbättra. 
 • Stötta nyanställda genom att kolla läget tidigt och ofta med hjälp av enkäter. Ta enkelt reda på om en nyanställd har problem eller behöver extra hjälp.

Detta är viktiga värden som alla verksamheter bör upprätthålla. När man vill skapa en rättvis och objektiv arbetsplats bör man börja med att ställa rätt frågor. Lägg till feedback om mångfald, rättvisa och inkludering i programmet om medarbetarupplevelse för att: 

 • Se till att personalen kan göra sina röster hörda. Lyssna på genuin feedback under hela personalens livscykel för att skapa en kultur som både lockar till sig och behåller en arbetsstyrka full av talang och mångfald. 
 • Åtgärda brister genom att hitta de områden där ni kan skapa en tydligare känsla av tillhörighet och inkludering bland personalen.

Med prestandaenkäter kan organisationer mäta och följa upp produktiviteten hos sina team, hur de levererar och vad de uppnår. De kan ge insyn i vilka team som är enastående och vilka som skulle ha nytta av fler resurser, utbildning eller stöd. Prestandaenkäter kan hjälpa er att:

 •  Samla in ärlig och aktuell feedback från olika källor, som chefer, kollegor och medlemmar i samma team. 
 • Stärka individuell utveckling och förbättra dynamiken i teamen. Med en väl uppbyggd process för 360-granskning kan organisationer ge de anställda en samlad utvärdering med både positiv och negativ feedback. 

Med våra enkäter om utbildning och utveckling kan du pricka in exakt vad den anställde behöver, så att du kan ge dem rätt utbildning. Dessutom kan de medföra förbättringar inom följande områden: 

 • Optimera utbildningsinitiativ med hjälp av enkäter och frågetävlingar i realtid. Använd resultaten till att ta fram mer effektiva utbildningsprogram och följa upp utvecklingen för de anställda.
 • Integrera feedback på ett smidigt sätt med vanliga samarbetsplattformar som  Zoom och Microsoft Teams.
 • Utvärdera hur effektiva era program är. Mät hur befintliga utbildningsprogram levererar och samla in värdefull feedback till framtida investeringar i utbildnings- och utvecklingsinitiativ.
 • Skapa en mer skräddarsydd introduktion. Använd er av enkäter innan utbildningen inleds för att identifiera specifika behov hos personalen, så att både introduktion och utbildning kan anpassas.
 • Förbättra innehållet löpande genom att samla in synpunkter efter utbildningen, för att utvärdera hur effektiv den var, och för att forma framtida versioner. Säkerställ att den feedback ni får är uppriktig med hjälp av funktioner för anonymitet. Det leder till ärliga svar från personalen.

För att bygga upp en engagerad personalstyrka är första steget att regelbundet be om feedback, oavsett var i sin arbetscykel den anställde befinner sig. Med feedback från medarbetarna kan du: 

 • Ta reda på vad som driver var och en av dem.
 • Få feedback från medarbetarna om de trivs med jobbet, hur de ser på balansen mellan arbete och fritid, dynamiken i teamet med mera.
 • Identifiera vad personalen behöver för att utvecklas på jobbet.
 • Se till att alla medarbetare, team och avdelningar i organisationen arbetar strategiskt, med samma mål.

Slutintervjuer är en viktig del av personalens anställningstid. När en medarbetare ska lämna företaget kan den här slutintervjun ge er värdefull information. 

 • Förbättra medarbetares upplevelse och resultat i framtiden genom att ta in uppriktig feedback från de som slutar. 
 • Dela resultatet med team och chefer för att se vad som kan förbättras.

Teamen jobbar hårt med att planera möten, både virtuella och vanliga, och de behöver se till att de blir så bra som möjligt. När du tar in feedback om hur effektivt mötet var kan du: 

 • Göra kommande möten mer produktiva och engagerande.
 • Få feedback före, under och efter alla interna möten och event.
 • Ta reda på vad personalen verkligen vill veta.
 • Tillhandahåll ett anonymt forum för personalen, där de kan skicka in frågor före större evenemang, som stormöten, och ge feedback om mötesinnehåll.

Med SurveyMonkey kan du dra nytta av feedback från personalen, strömlinjeforma HR-processer och verkligen påverka på lång sikt. Genom att samla in och följa upp personalens engagemang och hur nöjda de är kan organisationer få värdefull insyn i personalens allmänna välbefinnande och motivation.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Skapa en mer inkluderande arbetsplats med mångfald och rättvisa

Mät och förbättra mångfald, rättvisa och inkludering med SurveyMonkey.

Personal

SurveyMonkey kan hjälpa er att rekrytera topptalanger, göra introduktionen av nyanställda smidigare och mycket mer. Allt HR-teamet behöver för att lyckas.

Webbaserad frågetävling

Skapa en frågetävling helt gratis och få automatisk poängsättning för frågorna med vårt webbverktyg. Dela enkelt frågetävlingar via mejl, webben eller sociala medier.

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper HR-proffs att bygga upp arbetsplatser med ökad produktivitet och nöjdare personal.

Net Promoter, Net Promoter Score och NPS är varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. och Fred Reichheld.