Fem enkla idéer för medarbetarengagemang som ni bör använda

Dagens forskare har insett att personalengagemang är avgörande för att skapa en positiv arbetsplatskultur och en produktiv arbetsstyrka. En färsk Gallupundersökning fann att 70 % av dagens arbetsstyrka inte känner sig engagerade i sitt arbete. Samtidigt fann de att medarbetare som var väldigt engagerade var mycket mer produktiva och hade mycket lägre frånvaro.

Vi på SurveyMonkey ser det som vårt jobb att förstå den forskning som rör personal och arbetsplatser. Genom att granska de över tre miljoner svar som kommer in varje dag från SurveyMonkey-programmet och analysera den senaste forskningen på marknaden kan vi utveckla ett unikt perspektiv på den moderna arbetskraften.

Här följer några idéer för medarbetarengagemang som ditt företag kan testa för att öka personalstyrkans känslomässiga och psykologiska engagemang.

Det mesta börjar längst upp, och medarbetarengagemang är inget undantag. Att ha chefer som visar sitt eget engagemang är helt avgörande. En positiv arbetsplatskultur har starka, sympatiska chefer som beter sig som om de är en del av teamet. Bra chefer uppvisar konsekvent engagemang själva och motiverar sina team att prestera på hög nivå. De skapar en positiv arbetsmiljö där personalen känner ett personligt ansvar, inte bara för sin egen produktivitet utan även för hela teamets framgångar. Allt detta skapar företag som är mer framgångsrika och lönsamma.

  • Anställ starka, motiverade chefer. Chefer bär ansvaret för minst 70 % av skillnaderna mellan olika nivåer av medarbetarengagemang.
  • Sätt upp realistiska mål i samarbete med personalen. När personalen får engagera sig personligen i målsättningarna känner de också personligt ansvar för att nå dessa mål – för sig själva, för sitt team och för sitt företag.
  • Var transparent. När personalen känner att cheferna är öppna, ärliga och tillitsfulla ökar nöjdheten bland personalen med 94 procent. Faktum är att en enkät vi genomförde nyligen visade att transparent ledarskap ansågs extremt viktigt av 48 % av alla anställda. Det är rimligt, eftersom transparens skapar en öppnare och mer samverkande känsla i teamet.
  • Var synlig. Både chefer och högre ledning måste vara synliga och tillgängliga för personalen så att de ses som nåbara och öppna för kontakt. På så sätt kan personalen få den vägledning och hjälp de behöver för att slutföra sina arbetsuppgifter snabbt och effektivt.

En av de viktigaste idéerna när det gäller medarbetarengagemang glöms ofta bort. Personalen måste ha alla verktyg de behöver för att lyckas i sina arbetsroller och verkligen känna sig engagerade i jobbet.

  • Ha den nödvändiga infrastrukturen. Detta omfattar företagets processer, de verktyg de anställda använder för att utföra sina uppgifter och de organisatoriska funktioner som är tillgängliga för dem.
  • Företaget måste hålla sig ajour med ny teknik. Ny teknik utvecklas i ett rasande tempo och allt fler – i synnerhet personer från millenniegenerationen – både vill och kan anpassa sig till de senaste innovationerna, men de flesta företag har svårt att hänga med i tempot. Många har fortfarande gammal utrustning och föråldrade arbetssätt som blir mer och mer omoderna, vilket leder till frustrerade anställda.

Det kan verka självklart, men i den snabba takten på dagens företag glömmer många att visa personalen uppskattning. Erkännande från både ledning och kollegor är det snabbaste sättet att bygga tillit, reparera ansträngda relationer mellan medarbetare och liva upp arbetsplatsen.

  • Ge de anställda offentligt erkännande. Att få beröm för sina prestationer och bidrag till företaget motiverar inte bara mottagaren att fortsätta att göra ett bra jobb, det inspirerar också andra.
  • Tacka dem för deras arbete och visa dem stöd. Våra undersökningar visar att anställda som känner att de har stöttande chefer är 67 procent mer engagerade och dessutom mer benägna att stanna kvar på företaget. Ett enkelt kort för att tacka för ett väl utfört jobb kan göra mer än du tror.

När ni funderar på idéer för medarbetarengagemang får ni inte glömma att ta hänsyn till de anställdas nöjdhet. En nöjd anställd är trots allt mer engagerad och 12 % mer produktiv på jobbet. När medarbetarna är nöjda är de också mer effektiva när det gäller att arbeta i team mot gemensamma mål. Så hur uppmuntrar ni nöjdhet bland personalen?

  • Belöna dem. Medan det räcker för vissa att bara få erkännande för det arbete de utför behöver andra mer konkreta belöningar. Löneförhöjningar är förstås alltid välkomna, men det finns inte alltid plats i budgeten för det. Andra sätt att belöna personalen på kan vara lunch på restaurang med chefen, en enkel presentkorg fylld med något gott och små gåvor som biobiljetter eller presentkort.
  • Bevilja ledighet. Gör det möjligt att ta ut semesterdagar, permission och tjänstledigt, vilket leder till mindre stressade, friskare och gladare personal. Kompledighet är ett annat bra sätt att både belöna personalen för extra arbete och ge dem tid att återhämta sig, så att de kan komma tillbaka till jobbet fyllda av energi och redo att vara så produktiva som möjligt.

Alltför många företag överöser nya medarbetare med pappersarbete och till synes meningslösa presentationer. Utnyttja istället deras intresse och entusiasm genom att sätta dem i arbete direkt, presentera dem för kollegorna och ge dem en mentor som kan guida dem. Genom att få dem att känna sig som en välkommen ny medlem på arbetsplatsen snarare än bara ”den nya” blir de mer motiverade och får ett positivt första intryck, som kommer att följa dem under hela karriären inom företaget.

En nöjdare och mer engagerad personalstyrka bäddar naturligtvis för mer produktiva anställda. Framgångsrika chefer utvärderar hela tiden vad de anställda tycker om sin arbetsmiljö och om de är engagerade i sitt arbete. Företag som inte anstränger sig för att göra detta får svårt att behålla befintlig personal och locka till sig de bästa arbetssökandena.

Vilka idéer ni än bestämmer er för att använda för att stärka medarbetarengagemanget är det bra att kunna utvärdera det och använda referenspunktsdata för att jämföra resultatet med andra företag. Här på SurveyMonkey erbjuder vi nyttig information, mallar och produkter som kan användas för att ta fram idéer för medarbetarengagemang som uppmuntrar till en friskare, gladare och mer aktiv personalstyrka.

Vill du få bättre grepp om personalnöjdheten? Behöver ni minska personalomsättningen och förbättra resultatet? Läs mer om SurveyMonkey Engage, vår skräddarsydda lösning som ger teamet användbara insikter direkt från personalen.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Skapa en mer inkluderande arbetsplats med mångfald och rättvisa

Mät och förbättra mångfald, rättvisa och inkludering med SurveyMonkey.

Exempel på feedback från medarbetare, och när den kan användas.

Ta reda på mer om varför medarbetarfeedback är så viktig och hur du bäst kan ta emot och dra nytta av den.

Personal

SurveyMonkey kan hjälpa er att rekrytera topptalanger, göra introduktionen av nyanställda smidigare och mycket mer. Allt HR-teamet behöver för att lyckas.