Ett kundfeedbackprogram är kärnan i all kundupplevelsestrategi. Bygg upp och anpassa programmet för att förstärka kundlojaliteten och behålla fler kunder.

Upwork-logotyp
Bank of Americas logotyp
Box logotyp
Adidas-logotyp
Chewy-logotyp
Skärmbild av SurveyMonkey-delning med nio olika sätt att dela enkäter på, som inbäddade länkar, e-post, riktade svar, manuell datainmatning

Kundernas förväntningar kan ändras snabbt. Få kundfeedback på bara några minuter så att ni fattar rätt beslut. Använd både datainsamling och analys genom att hämta in feedback över flera kanaler och kombinera dem på en enda och flexibel plattform som gör det enkelt att dela.

Ta reda på vilka delar av kundresan som påverkar den sammantagna kundnöjdheten mest. Gräv djupare och ta reda på vad som påverkar den viktigaste statistiken med över 25 frågetyper och avancerad enkätlogik. Lyft fram användbara insikter med hjälp av intuitiva analysfunktioner – utan förkunskaper.

Skärmbild av olika SurveyMonkey-diagram och grafer som visar feedback på produkter, kundattityder och samlad CSAT (kundnöjdhetspoäng)
SurveyMonkey Goldie-logotyp omgiven av andra företagslogotyper som kan integreras med SurveyMonkey, som Zapier, HubSpot, Salesforce, Marketo, Microsoft Teams och Google Drive

Visa teamen vad kunderna tycker och varför de tycker så – det har alla i organisationen nytta av att veta. Integrera feedback från SurveyMonkey med er analysplattform, kundvårdssystem, samarbetsverktyg med mera, och få en helhetsbild av kunden.

Skärmbild av en SurveyMonkey-enkätmall om kundnöjdhet
Skärmbild av SurveyMonkeys mall för NPS-enkäter
Skärmbild av en SurveyMonkey-mall för enkät om kundtjänst
Skärmbild av SurveyMonkeys enkätmall om kundinsatspoäng

Net Promoter, Net Promoter Score och NPS är varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. och Fred Reichheld.