Målmarknadsanalys: varför det är viktigt och hur man gör det

Inget företag kan vara allt för alla. Som tur är behöver ditt företag inte vara det. Det kan fokusera på att marknadsföra och sälja till en specifik målmarknad – den konsumentgrupp du vill ska använda din produkt mest.

För att identifiera företagets idealiska konsumentgrupp och förstå dem helt måste man utföra målmarknadsanalys. Vi visar hur man gör med hjälp av enkäter. Men först ska vi gå igenom varför den här typen av analys krävs.

Målmarknadsanalys avgör och hur ett företags produkter passar in på den verkliga marknaden. Med den här informationen kan man:

 • Avgöra vilka marknader som är mest och minst värdefulla för företaget
 • Utveckla exakta "typkunder"
 • Hitta glapp på marknaden där företagets produkter kan passa in
 • Utvärdera hur lönsamma nya produkter skulle vara
 • Hitta nya spännande marknader att utforska
 • Skapa en mer sammanhållen och specifik affärsstrategi

Låt oss utforska de här fördelarna med hjälp av ett exempel ur verkliga livet. Säg till exempel att du ska starta pajtillverkning. Målmarknadsanalys kan hjälpa dig välja bäst läge för bageriet, bestämma bäst prissättning på pajerna, designa tilltalande annonser och placera annonserna där rätt personer kommer att se dem.

En enkät som innehåller rätt frågor i rätt ordning kan göra all skillnad i världen för att genomföra en effektiv målmarknadsanalys.

Starta enkäten med frågor om konsumentbeteende som handlar om vanor, attityder, varumärkesmedvetenhet och varumärkeslojalitet. Frågorna kan gälla din produkt specifikt eller vara generella frågor om var, när och hur de svarande handlar.

Kom ihåg att man kan använda den första frågan om konsumentbeteende för att utesluta svarande från att delta i enkäten (om svaret gör det tydligt att de inte passar). Om vi till exempel frågar "Hur ofta köper du paj från en mataffär, ett bageri eller en restaurang?" och den svarande säger att de aldrig köper paj kan vi diskvalificera personen från att fylla i resten av enkäten.

Vi kallar diskvalificerande frågor för "screeningfrågor". För att läsa mer om hur man använder dessa frågor i en enkät kan du läsa vår guide.

När man är klar med att ställa frågor om konsumentbeteende kan man be om mer grundläggande information: ålder, kön, geografi, familj, inkomst och så vidare. Dessa demografiska frågor är byggstenarna i dina "typkunder".

Vill du se hur dessa tips för enkätdesign fungerar i verkligheten? Kolla in vår enkätmall för målmarknadsdemografi, som du kan redigera så att den passar din specifika målmarknadsanalys.

Nu är det dags att identifiera din målmarknad genom att skicka ut din enkät till så många typer av potentiella kunder som möjligt.

För att nå den bästa målgruppen för din målmarknadsanalys följer du dessa steg:

 • Begränsa poolen med potentiella svarande. Ibland vet man redan vilka ens kunder är eller inte är. Det är till exempel svårt att sälja pajer till någon som bor i andra änden av landet. Innan man påbörjar sin målmarknadsanalys kan man behöva begränsa antalet svarande enligt geografi eller någon annan demografisk kategori.
 • Beräkna den provgruppsstorlek som krävs. Om man vill få statistiskt signifikanta resultat från målmarknadsanalysen måste ett signifikant antal personer genomföra enkäten. Använd vår provgruppskalkylator för att ta reda på exakt hur många som behövs.
 • Presentera enkäten för rätt personer. En objektiv målgrupp ger mest användbara enkätresultat och mest exakt målmarknad. Använd en utomstående enkätpanel, som SurveyMonkey Audience, för att nå objektiva svarande. Vårt verktyg kan samla in svar från individer som stämmer in på kriterierna för din målgrupp – på bara några dagar.

Enkätresultaten är inne. Nu då? Använd filter och jämförelseregler för att identifiera och förstå målmarknaden.

 • Filtrera dina enkätdata för att identifiera vem din typkund – och dina konkurrenters typkund – är. Säg att du filtrerar efter frågan "Vilka av dessa bagerier har bäst paj?" och väljer svarande som väljer ditt företag. Sedan kan du titta på resten av deras svar för att få en bättre uppfattning av vem din typkund är, hur de beter sig, vad de bryr sig om och så vidare. Du kan också filtrera efter svarande som valde en konkurrent och utföra samma analys för att förstå deras typkund bättre.
 • En jämförelseregel hjälper till att reda ut skillnaderna mellan olika typkunder. Säg att du vill veta var personer som äter paj mer än en gång i veckan köper pajen, jämfört med personer som äter paj mindre än en gång i månaden. Lägg till en jämförelseregel till svaren du vill jämföra ("mer än en gång i veckan" och "mindre än en gång i månaden"). Jämförelseregeln visar, sida vid sida, hur de som älskar paj och de som är mindre intresserade har besvarat de andra frågorna, inklusive de om var de köper sin paj.

Målmarknadsanalys kräver omsorgsfull enkätdesign, en objektiv målgrupp och noggrann analys av resultaten med hjälp av filter och jämförelseregler. Om du kan göra var och en av dessa saker väl kommer du att förstå din målmarknad, och i slutänden lyckas med att utveckla din produkt, positionera den, sälja den till kunderna och mycket mer.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Lösningar för din roll

SurveyMonkey kan hjälpa dig att göra ett bättre jobb. Ta reda på hur du får större genomslag med vinnande strategier, produkter, upplevelser och mycket mer.

Formulärmall för registrering till virtuella evenemang

Hantera enkelt registreringar av virtuella evenemang och öka antalet deltagare med vår anpassningsbara formulärmall för virtuella evenemang.

Mall för formulär om seminarieregistrering

Förenkla registreringar av seminarier och öka antalet deltagare med vår lättanvända och anpassningsbara mall.