Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Test av produktförpackningar: Hur du hittar den bästa förpackningen för din produkt

Produktförpackningar är en kraftfull drivkraft för köpbeteende. Fyra av fem personer har provat en ny produkt bara för att de gillade förpackningen och en av två har bytt märke för att de gillade det nya märkets förpackningar bättre.

Om ni designar förpackningen för en ny produkt eller gör om designen på en förpackning vill ni förmodligen veta hur kunderna reagerar på den innan ni producerar den slutgiltiga versionen. Genom förpackningstestning kan ni få en bild av kundernas inställning och välja rätt förpackning till produkten.

Vid förpackningstestning får din målgrupp se flera förpackningsdesigner och tala om vad de tycker om var och en. Vilken är den mest tilltalande? Den mest troliga att få någon att köpa?

Vi ska titta lite närmare på varför testning av produktförpackningar är viktigt, vad som ingår i ett effektivt förpackningstest och de bästa sätten att använda den feedback du får från de svarande.

Designen på dina förpackningar skiljer din produkt från konkurrenternas och kommunicerar produktens unika värde till personer som väljer produkter på en butikshylla eller webbplats. Genom att testa potentiella förpackningsdesigner kan du välja den design som gör dessa två saker bäst, enligt människor som faktiskt köper din produkt.

Om du testar din produktförpackning går du vidare till nästa fas av designprocessen med fyra stora fördelar:

 1. Du har data som backar upp ditt val. Det är svårt för andra att argumentera mot faktiska siffror. Testning visar vilken förpackningsdesign som din målgrupp relaterar bäst till, vilket hjälper dig att välja en design och få medhåll av dina kollegor.
 2. Du vet hur du kan förbättra befintlig design. Din vinnande förpackningsdesign kanske inte är perfekt. Använd dig av konstruktiv feedback från din målgrupp för att göra din vinnande design ännu bättre.
 3. Du vet hur olika grupper ser din design. Genom att filtrera dina svar kan du se vad olika grupper (ålder, kön, plats osv.) tycker om din förpackningsdesign.
 4. Ditt team kan fatta snabba beslut. Genom att regelbundet samla in data genom snabba och flexibla marknadsundersökningar kan ditt företag reagera snabbare på marknadsförändringar. Genom att göra egna tester kan ditt team fatta bra beslut utan att förlita sig på insiktsorganisationer.

Vår enkätpanel testar dina förpackningar och du får de insikter du behöver för att välja rätt förpackning! 

Nu när du vet varför det är viktigt att testa förpackningsdesign innan ni bestämmer er så är det dags att börja sätta ihop enkäten. Följ de här fyra viktiga stegen:

De fyra viktiga stegen för att testa en produktförpackning.

Du kan testa vilken förpackningsdesign du vill, men det är bäst att välja varianter som du är ganska säker på, baserat på reaktionerna från människor som redan har sett alternativen. För att undvika att enkätresultaten blir snedvridna bör du välja designer som befinner sig i liknande utvecklingsstadier. Om du testar en färdig design tillsammans med en design som du fortfarande jobbar på, vet du redan vilken som kommer att vinna. Presentera dina alternativ i ett standardformat, som det nedan, för att se till att jämförelsen blir rättvis.

Två designer för hundmatsförpackningar som står sida vid sida.

Begränsa antalet produktidéer i enkäten för att göra testningen smidigare för dig och dina svarande. Hur många varianter som ska ingå i testet beror på om du tänker använda en enkät med monadisk logik eller med sekventiell monadisk logik.

I en enkät med monadisk logik delas målgruppen upp och varje delgrupp får en enkät som ber om synpunkter på en enda produktidé. När tillräckligt mycket feedback för varje variant har kommit in kan du utse en vinnare genom att slå ihop synpunkterna från alla svarande.

Med den här enkätdesignen kan du ställa fler frågor om varje variant. Dessutom är det mer troligt att du med den får ett förhållandevis kort frågeformulär, något som gynnar kvaliteten på synpunkterna och enkätens slutförandefrekvens. Å andra sidan måste du använda en större målgrupp eftersom ni bara frågar varje svarande om en variant. Det kan bli både dyrt och svårt.

I en enkät med sekventiell monadisk logik får varje svarande samma enkät som ber om synpunkter på flera produktidéer. När du har fått svar från ett statistiskt signifikant antal svarande kan du välja en vinnande design genom att titta på de vanligaste reaktionerna på idéerna.

Läs mer om att utforma ett sekventiellt monadiskt test för design av produktförpackningar.

Med den här utformningen kan du ha en mindre målgrupp än med monadisk design, vilket är enklare att genomföra och mer kostnadseffektivt. Men om du vill begränsa enkätens längd kan du inte ställa lika många frågor om varje variant.

Läs mer om för- och nackdelarna med varje utformning och hur man konfigurerar dem i SurveyMonkey.

Vad kännetecknar en bra förpackningsdesign? De mått ni väljer att mäta hjälper er att fatta rätt beslut.

De frågor du ställer när ni testar förpackningar kan vara hur specifika som helst. Om du vill veta om en viss design sticker ut på butikshyllan kan ni till exempel fråga om synlighet, estetik och hur lätt den är att hitta. Det här är några viktiga mått som kan vara bra att ta med:

 • Utseende: Är din produktförpackning tilltalande för potentiella kunder?
 • Lätt att hitta: Hur lätt är det att hitta din förpackningsdesign på en butikshylla eller webbplats?
 • Köpavsikt: Kommer din förpackning att motivera människor att köpa din produkt?
 • Kvalitet: Ger din produktförpackning intryck av kvalitet?
 • Relevans: Speglar din förpackning målgruppens behov och önskemål?
 • Originalitet: Skiljer sig din produktförpackning från andra märken?

Det relativa värdet för varje mått ni mäter beror på vilka mål ni har för designen. Om ni vill ha en förpackningsdesign som verkligen ökar försäljningen är köpavsikt troligen det viktigaste måttet. Men om det viktigaste målet är att särskilja ert varumärke från andra på en konkurrensutsatt marknad kanske originalitet är viktigare.

Vi föreslår att ni använder likertskalan för att testa måtten. Den här skalan är enkel och intuitiv för de svarande, har enhetliga alternativ och underlättar arbetet med att analysera resultatet. Om ni väljer den här skalan kan frågorna ha formatet ”Hur (mått) är designen?” med svarsalternativ från ”Extremt (mått)” till “Inte (mått) alls”.

Så här kan till exempel frågan se ut om måttet är köpavsikt:

Hur sannolikt är det att du kommer att köpa produkten baserat på förpackningsdesignen?

 1. Extremt sannolikt
 2. Mycket sannolikt
 3. Ganska sannolikt
 4. Inte speciellt sannolikt
 5. Inte alls sannolikt

Ibland svarar människor på samma sätt för varje design i testet och klargör inte vilken design de gillar bäst. Lös det här problemet genom att ta med en fråga som måste besvaras i slutet av enkäten, som ber de svarande att välja sitt favoritalternativ. Den här frågan kan också göra det lättare att ranka värdet för varje mått mot designernas ”omtyckbarhet”. Om de svarande till exempel genomgående väljer den mest unika designen som favorit är det måttet helt klart viktigt för målmarknaden.

Du kan också ta med begränsningsfrågor, kategorifrågor och demografiska frågor i enkäten. Med hjälp av dessa frågor får du reda på mer om människorna du får synpunkter från och du kan dela in resultaten i olika grupper. Läs om demografiska frågor i vår omfattade resurs för koncepttestning.

De här resurserna kan vara precis det du behöver!

SurveyMonkeys expertlösningar för analys av förpackningsdesign: Testa snabbt dina förpackningskoncept med expertmetodik, en pålitlig onlinepanel och AI-drivna insikter.

Den definitiva guiden till marknadsundersökningar: Den här resursen har allt du behöver för att göra marknadsundersökningar, från planeringsstadiet till lanseringen!

Mall för enkäter för förpackningstestning: Med den här expertcertifierade enkätmallen kan du hitta rätt frågor att ställa. Du kan också använda och redigera den hur du vill.

SurveyMonkey Audience: med vår globala konsumentpanel kan du ställa frågor till människor i fler än 130 länder.

Tjänster för marknadsundersökningar: Från rådgivning om enkäter till teamutbildning – våra experter ser till att dina undersökningar med SurveyMonkey Audience fungerar friktionsfritt.

Det enda sättet att få en sann bild av förpackningsdesign är att låta målmarknaden utvärdera den. Det finns två sätt att få feedback från din målgrupp:

 • Med en fokusgrupp kan du samla in detaljerad feedback om en mängd olika frågor. De kan dock vara dyra att organisera, och du kanske inte kan samla in feedback från ett representativt urval av din målgrupp.
 • SurveyMonkey Audience är en marknadsundersökningspanel som låter dig välja en målgrupp och en provstorlek och sedan få feedback från den gruppen inom några minuter. Det här alternativet är mer kostnadseffektivt än en fokusgrupp, men återkopplingen är inte alltid lika djupgående som med fokusgrupper.

När du har samlat in svaren är du redo att jämföra dina förpackningsdesigner. För att hjälpa dig att fokusera på den information du bryr dig mest om och för att förenkla analysen rekommenderar vi att du använder resultat för låddiagram – två översta. Med den här metoden är det enkelt att jämföra logotyper över flera olika mått och snabbt identifiera det bästa valet.

Glöm inte att titta på svaren från dina öppna frågor (de som inte innehåller svarsalternativ). Ett ordmoln kan hjälpa dig att snabbt dra viktiga slutsatser om varje design.

Ett ordmoln från en förpackningsdesign.

Här har vi bara precis skrapat på ytan av koncepttestning för produktförpackningsdesign. Om du vill få en större förståelse för de olika stegen kan du läsa Den definitiva guiden till koncepttestning.

Förpackningstestning hör till faserna utveckling, tillväxt, mättnad, nedgång av produktlivscykeln – både när ni lanserar nya varumärken och när ni designar om befintliga.

Alla sex faserna i produktlivscykeln.

I utvecklingsfasen behöver ni förmodligen så bred feedback som möjligt, så att ni kan fatta viktiga beslut om varumärkets utseende. Det här är er chans att till exempel be svarande välja mellan flera helt olika förpackningsdesigner. Eftersom allt om varumärket är nytt i den här fasen är det den allra bästa tiden att få feedback om design.

I tillväxt-, mättnads- och nedgångsfaserna är ni troligen på jakt efter mer nyanserad feedback om förpackningens design. Det är nu det är dags att ställa fokuserade frågor om exempelvis färger, teckensnitt och tema för designen. Det är också nu ni bör fundera på om ni ska fråga era trogna kunder om vad de tycker om det förändrade varumärket och försäkra er om att ni inte tappar bort dem på vägen.

Genom att följa en rad metodtips kan ni förbättra kvaliteten på den feedback ni får, liksom resultaten. Här är fem saker att tänka på när ni testar en produktförpackning:

 1. Ställ samma frågor för varje design. Utvärdera varje förpackningsdesign med samma mått så att ni kan jämföra enkätresultaten exakt.
 2. Använd bilder med hög upplösning. Om produkten ser suddig ut kanske de svarande inte kan ge korrekt feedback, och deras uppfattning om designen – och ditt varumärke – kan påverkas negativt.
 3. Nå ett statistiskt signifikant antal personer. För att se till att du når tillräckligt med personer som passar specifikationerna för din målgrupp kan du alltid använda vår panel.
 4. Håll enkäten kort och koncis. Vi rekommenderar att du begränsar enkäten för förpackningstestning till 30 frågor, fler än så ökar risken för att de svarande lägger mindre vikt vid sina svar eller lämnar enkäten innan den är slutförd.
 5. Jämför resultaten med kontrollalternativ. Om ni designar om en befintlig produkt ska ni ta med den nuvarande produktförpackningen i enkäten. Resultaten hjälper dig att avgöra om en ny design kommer att gynna produkten eller inte. Det kan också vara en bra idé att ta med förpackningsdesigner från en eller flera andra företag för att se hur dina potentiella designer står sig mot konkurrenternas.

Det är det hela! Nu när du förstår varför det är viktigt att testa din produktförpackning och vet hur du gör ett eget test är det dags att låta målmarknaden utvärdera dina förpackningskoncept.

Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Se SurveyMonkeys lösningar för konsumentprodukter och -tjänster

Produkter och tjänster för konsumenter – inklusive snabbrörliga konsumentvaror, resor och hotell – förlitar sig på SurveyMonkey-insikter.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.