Så här genomför du en enkät i fyra enkla steg

Lite planering räcker långt

Undrar du hur man genomför en enkät? Här är fyra saker du måste göra:

  1. Fråga dig själv varför du vill skicka ut den här enkäten
  2. Identifiera din demografiska målgrupp
  3. Bestäm hur många svarande du behöver
  4. Välj rätt tillfälle att skicka ut enkäten

Vi tittar närmare på varje steg!

Det första du ska göra innan du börjar utforma en enkät är att tänka efter varför du vill skicka ut den över huvud taget. Vad är det för antagande du försöker bevisa eller fråga du söker svar på? Detta kommer att påverka vilka frågor och frågetyper du behöver använda i enkäten.

Vi säger att du till exempel vill ta reda på vad folk tycker om mjölk. Det första du måste göra är att förstå varför du vill veta vad folk tycker om mjölk. Är det för att du är mjölkbonde och vill veta hur många nya kor du ska köpa i år? Eller har du ett läkemedelsföretag som försöker uppskatta efterfrågan på medicin mot laktosintolerans? Eller vill du kunna marknadsföra en ny sojamjölk på bästa sätt?

För att kunna välja bäst sätt att designa och dela ut din enkät behöver du identifiera vem du vill ha svar från. Bestäm vilken din demografiska målgrupp är innan du fattar några beslut om enkäten. Har du fler än en målgrupp? Du kanske behöver fler än en enkät.

Om du till exempel har ett leksaksföretag bör typen av frågor du ställer (och hur du formulerar dem) till sjuåriga pojkar skilja sig från de du ställer till 40-åriga kvinnor, och sättet du får barn att fylla i en enkät skiljer sig från hur du får mammor att göra det. Om du vill samla in åsikter från sjuåriga pojkar OCH mammor behöver du skicka ut två olika enkäter.

När du väl har bestämt vad du ska fråga kommer nästa steg i att genomföra en enkät: att se till att du har tillräckligt många personer att fråga! Genom att ta reda på hur många svarande du behöver till en enkät (känt som "provgruppsstorlek" i enkätvärlden) kan du se till att alla analyser du kör på de data du samlar in kommer att utgöra en säker grund att basera beslut på. Detta urval av människor måste vara tillräckligt stort för att vara en tillförlitlig representation av din demografiska målgrupp.

Om du till exempel frågar amerikanska män hur ofta de bär slips, så måste tillräckligt många amerikanska män svara på enkäten för att deras svar ska kunna representera vad amerikanska män tycker. Så hur många är tillräckligt många? Tja, det finns cirka 150 miljoner män i USA, så för en uppskattning av en så stor befolkning behöver du 385 amerikanska män. Är du osäker på hur stor din målgrupp är? I allmänhet rekommenderar vi ett standardurval på 400 personer. (Om du vill veta mer om den matematiska magin bakom dessa siffror rekommenderar vi att du tittar närmare på de här tipsen för att fastställa provgruppsstorleken).

Tidpunkten för när du skickar ut enkäten kan ha stor inverkan på vem som svarar. Det här kan kosta dig pengar eftersom en illa vald tidpunkt för enkätutskicket kan minska antalet personer som svarar på enkäten. Tidpunkten kan även påverka de svar du får, vilket i sin tur kan påverka de beslut du fattar. Är du osäker på när du bäst når rätt personer? Genom att samla in enkätsvar i minst en vecka kan du se till att få in ett bredare urval av personer och åsikter.

Till exempel får enkäter om uthyrningstjänster för designerklänningar troligtvis fler svar dagarna kring Oscarsgalan än under andra tidpunkter på året. Om du vill nå ungdomar i åldern 18–21 som tycker om att gå på nattklubb är det en dålig idé att skicka ut enkäter på en fredagskväll, eftersom de sannolikt inte är hemma då. Även enkäterna i sig kan påverka svaren du får. Identiska enkäter som skickas ut klockan 9 på morgonen och klockan 21 på kvällen om vad folk tycker om köttbullar kommer antagligen både att besvaras av olika typer av personer och ge olika svar. Likaså kommer en enkät om hur mycket man skulle vilja säga upp sig från jobbet att få olika svar beroende på om det är måndag eller fredag.

Nu när du känner till dessa fyra steg hoppas vi att det känns mer överkomligt att genomföra en enkät.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Lösningar för din roll

SurveyMonkey kan hjälpa dig att göra ett bättre jobb. Ta reda på hur du får större genomslag med vinnande strategier, produkter, upplevelser och mycket mer.

Formulärmall för registrering till virtuella evenemang

Hantera enkelt registreringar av virtuella evenemang och öka antalet deltagare med vår anpassningsbara formulärmall för virtuella evenemang.

Mall för formulär om seminarieregistrering

Förenkla registreringar av seminarier och öka antalet deltagare med vår lättanvända och anpassningsbara mall.