Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Så här tar ni fram ett varumärkesnamn som er målgrupp gillar

När någon berättar om era produkter för sin familj eller sina vänner använder de ert varumärkesnamn. När återkommande kunder pratar med säljare eller letar efter era produkter på nätet använder de ert varumärkesnamn. Ert varumärkesnamn är en effektiv identifierare och motorn bakom all muntlig marknadsföring. Det kan få er att antingen vinna eller försvinna.

Om ni håller på att starta ett nytt företag eller lansera en ny produkt vill ni förmodligen veta hur kunderna reagerar på varumärkets namn innan ni väljer det. Genom att testa varumärkesnamnet kan ni få en bild av kundernas attityd och välja rätt namn för företaget eller produkten.

När ni testar varumärkesnamnet presenterar ni flera olika varumärkesnamn för målgruppen och ber dem berätta vad de tycker om vart och ett av dem. På det här sättet kan ni jämföra mått som dragningskraft, hur lätt namnet är att säga och relevans för att identifiera det mest effektfulla varumärkesnamnet.

Här tittar vi närmare på varför det är så viktigt att testa möjliga varumärkesnamn och ser över hur ni skapar ett med hjälp av testning.

Själva namnet är en av de knepigare aspekterna av varumärkesbyggande, vare sig det gäller företag eller produkter. Annonser, produkter och förpackningar förändras över tid, men det gör förmodligen inte namnet. Se till att ni hittar rätt från början genom att testa olika varianter innan ni bestämmer er.

När ni testar flera alternativ blir det enklare att välja rätt varumärkesnamn av fyra skäl:

 1. Ni har de data ni behöver för att få med alla på tåget. Det är svårt för andra att motsäga kalla fakta. Testningen visar vilket namn som är mest omtyckt, så att ni kan välja ett namn och övertyga medarbetarna om att det är rätt val.
 2. Ni får veta hur ni kan bättra på alternativen. Målgruppen kanske tyckte bäst om ett visst namn, men tyckte att det var lite svårt att uttala. Ni kanske kan ändra stavningen så att det blir lättare att säga.
 3. Ni kan segmentera målgruppen efter demografi för att se hur olika grupper reagerar på de olika alternativen. Genom att filtrera enkätsvaren kan ni se hur olika grupper (ålder, kön, plats osv.) ser på de olika förslagen på varumärkesnamn.
 4. Med hjälp av koncepttestning kan företaget agera snabbt. Genom att regelbundet samla in data via flexibla marknadsundersökningar (en sorts undersökningar som innebär att man kontinuerligt samlar in data) kan företaget reagera snabbare på förändringar på marknaden.

Nu när du vet hur viktigt det är att testa varumärkesnamnet innan ni bestämmer er så är det dags att börja jobba på enkäten. Följ bara de här fyra viktiga stegen:

De olika steg som ingår i testning av varumärkesnamn.

Även om ni kan testa vilka varumärkesnamn som helst bör ni välja varianter som ni är någorlunda säkra på utifrån vad exempelvis medarbetare som redan sett de olika förslagen tycker. Välj varumärkesnamn som ni arbetat lika mycket med. Om ni testar ett namn som ni ägnat många timmar åt tillsammans med ett helt nytt blir testet varken rättvist eller användbart.

För att testningen ska gå så smidigt som möjligt för alla inblandade begränsar ni antalet namnvarianter i enkäten. Hur många ni ska inkludera i testet beror på om ni vill ha en enkät med monadisk logik eller med sekventiell monadisk logik.

I en enkät med monadisk logik delas målgruppen upp och varje delgrupp får en enkät som ber om synpunkter på en enda variant. När ni har fått tillräckligt med feedback för varje variant kan ni utse en vinnare genom att samla synpunkterna från alla svarande.

Med den här enkätutformningen kan ni ställa fler frågor om varje variant. Dessutom är det mer troligt att ni med den får ett förhållandevis kort frågeformulär, något som gynnar kvaliteten på synpunkterna och enkätens slutförandefrekvens. Å andra sidan måste ni använda en större målgrupp eftersom ni bara frågar varje svarande om en variant. Det kan bli både dyrt och svårt.

I en enkät med sekventiell monadisk logik ber ni om synpunkter på flera varianter. När ni väl har samlat in svar från tillräckligt många svarande kan ni utse en vinnare genom att titta på de vanligaste svaren för varje variant.

Så här kan ett sekventiellt monadiskt test för ett varumärkesnamn se ut.

Med den här utformningen kan ni ha en mindre målgrupp, vilket är mer kostnadseffektivt. Men om ni vill begränsa enkätens längd kan ni inte ställa lika många frågor om varje variant.

Läs mer om varför ni ska välja – eller undvika – den ena eller andra utformningen och hur ni konfigurerar dem.

Vad kännetecknar ett bra varumärkesnamn? De mått ni väljer att mäta hjälper er att fatta rätt beslut.

De frågor ni ställer när ni testar varumärkesnamn kan vara hur allmänna eller specifika som helst, beroende på syftet med testet. Om ni vill veta om ett visst namn fångar människors uppmärksamhet kan ni till exempel fråga om dragningskraft och originalitet. Det här är några viktiga mått som kan vara bra att ta med i en namntestningsenkät:

 • Dragningskraft: Är varumärkesnamnet attraktivt för potentiella kunder?
 • Trovärdighet: Är det budskap som varumärkesnamnet förmedlar trovärdigt?
 • Köpavsikt: Kommer varumärkesnamnet att få människor att köpa produkten?
 • Uttal: Hur enkelt är det att uttala varumärkesnamnet?
 • Relevans: Speglar varumärkesnamnet målgruppens behov och önskningar?
 • Originalitet: Hur olikt andra varumärken är ert namn?

Det relativa värdet för varje mått ni mäter beror på vilka mål ni har för varumärkesnamnet. Om ni vill hitta ett namn som ökar försäljningen är köpavsikt det viktigaste måttet. Men om det viktigaste målet är att särskilja ert varumärke från andra på en konkurrensutsatt marknad kanske originalitet är det viktigaste måttet.

Vi föreslår att ni använder likertskalan för att testa måtten. Den här skalan är enkel, har enhetliga alternativ och underlättar arbetet med att analysera resultatet. Om ni väljer den här skalan kan frågorna ha formatet ”Hur (mått) är namnet?” med svarsalternativ från ”Extremt (mått)” till “Inte (mått) alls”.

Om ett av måtten till exempel är hur lätt namnet är att uttala kan ni mäta det så här:

Hur lätt är det att uttala varumärkets namn?

 1. Extremt lätt
 2. Mycket lätt
 3. Ganska lätt
 4. Inte så lätt
 5. Inte lätt alls

Ibland kanske det inte framgår vilket namn de svarande tycker mest om. Du kan komma till rätta med detta genom att använda en fråga som måste besvaras i slutet av enkäten, som ber de svarande att välja sitt favoritalternativ. Den här frågan kan också göra det lättare att ranka värdet för varje mått mot namnets övergripande ”omtyckbarhet”. Om de svarande genomgående väljer det mest unika namnet som favorit är det måttet helt klart viktigt för målmarknaden.

Ni kan också inleda enkäten med sållningsfrågor, kategorifrågor eller demografiska frågor. Då kan ni få veta mer om de svarande så att ni kan gruppera dem. Läs mer om demografiska frågor på vår sida om koncepttestning.

Här hittar du fler resurser som du kan ha nytta av!

Expertanalys av varumärkesnamn: Med vår lösning för analys av varumärkesnamn kan ni testa förslag på varumärkesnamn hos er målgrupp med inbyggda expertutvecklade metoder och en pålitlig konsumentpanel.

Den definitiva guiden till marknadsundersökningar: Den här guiden innehåller allt ni behöver för att göra marknadsundersökningar, från enkätutformning till svarsanalys. 

Mall för enkäter för namntestning: Med den här expertcertifierade mallen kan du hitta rätt frågor att ställa. Du kan också redigera frågorna hur du vill.

SurveyMonkey Audience: Använd vår globala konsumentpanel för att ställa frågor till vuxna i fler än 130 länder. 

Tjänster för marknadsundersökningar: Oavsett om det gäller översättning av enkäter eller snabbare leverans av svar ser våra experter till att dina undersökningar med SurveyMonkey Audience fungerar friktionsfritt.

Det enda sättet att avgöra hur omtyckta tänkta varumärkesnamn egentligen är, är att be målgruppen att utvärdera dem. Identifiera rätt målgrupp med individer och ge dem möjlighet att dela med sig av sina synpunkter på ett av två sätt:

 • Med en fokusgrupp kan ni samla in fördjupad feedback om möjliga varumärkesnamn genom personliga samtal. Men fokusgrupper är dyra, och ni får troligtvis inte in data som är statistiskt signifikanta.
 • Med SurveyMonkey Audience kan ni specificera er målgrupp och provgruppsstorlek och börja samla in feedback från ett representativt urval inom några minuter. Det här alternativet är snabbare och billigare än en fokusgrupp, men det kan hända att synpunkterna inte är lika detaljerade.

När ni har samlat in svaren är det dags att utse vinnaren. Prova med att använda Resultat för låddiagram – två översta för att underlätta analysen. Den här metoden kombinerar positiva svar för varje fråga i ett procenttal, som gör det enklare att jämföra olika mått för olika varianter.

Om enkäten innehåller öppna frågor är det viktigt att ni granskar resultatet för de frågorna också. Använd gärna ett ordmoln för att lättare identifiera viktiga slutsatser om varje alternativ.

Ett ordmoln som visar de vanligaste orden för ett visst varumärkesnamn.

Här har vi bara precis skrapat på ytan av koncepttestning för varumärkesnamn. Om du vill få en större förståelse för de olika stegen kan du läsa Den definitiva guiden till koncepttestning.

Testa varumärkesnamn i alla faser av produktlivscykeln – utveckling, tillväxt, mättnad, nedgång – både när ni lanserar nya varumärken och när ni designar om befintliga.

Ett diagram som visar de olika stegen i produktlivscykeln och vilka tester som ska köras i vart och ett av dem.

I utvecklings- och tillväxtfaserna behöver ni förmodligen så bred feedback som möjligt, så att ni kan fatta övergripande beslut om företaget eller produkten. Det här är er chans att till exempel be svarande välja mellan flera mycket olika varumärkesnamn. Eftersom varumärket är nytt i den här fasen är det den allra bästa tiden att få feedback om det.

I mättnads- och nedgångsfaserna är ni troligen på jakt efter mer specifik feedback om varumärkesnamnet. Det är nu det är dags att ställa fokuserade frågor om exempelvis ändrad stavning, förkortningar eller teman för namnet. Det är också nu ni bör fundera på om ni ska fråga era trogna kunder om deras synpunkter på det förändrade varumärket och försäkra er om att ni inte tappar bort dem på vägen.

Med vår lösning för analys av varumärkesnamn får ni hjälp med alla de här stegen för att snabbt och smidigt hitta det vinnande varumärkesnamnet.

Genom att följa de bevisat bästa metoderna för namntestning kan ni förbättra kvaliteten på den feedback ni får liksom analysen. Här är fyra saker att tänka på när ni testar ert varumärkesnamn:

 1. Ställ samma frågor om varje variant. Det enda sättet att jämföra alternativen på ett rättvist sätt är att mäta samma saker för varje varumärkesnamn.
 2. Se till att provgruppen är statistiskt signifikant. Ni kan alltid använda vår panel för att försäkra er om att resultatet uppfyller era kriterier.
 3. Var kort och koncis. Använd högst 30 frågor i namntestningsenkäten. Fler frågor än så ökar risken för att de svarande inte tänker igenom svaren tillräckligt eller överger enkäten helt.
 4. Sätt resultatet i ett sammanhang med kontrollalternativ. Om ni arbetar om varumärket för ett företag eller en produkt tar ni med det nuvarande varumärket i enkäten. Med hjälp av resultatet kan ni avgöra om omarbetningen lönar sig eller inte. Ni kan också ta med namnen på ett antal konkurrerande varumärken för att ta reda på hur era förslag står sig mot konkurrensen.

Bra jobbat! Nu när du vet mer om hur man tar fram ett bra varumärkesnamn med hjälp av testning är du redo att sätta igång med enkäten.

Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Se SurveyMonkeys lösningar för konsumentprodukter och -tjänster

Produkter och tjänster för konsumenter – inklusive snabbrörliga konsumentvaror, resor och hotell – förlitar sig på SurveyMonkey-insikter.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.