Enkäter för att förebygga brott och öka säkerheten i närområdet

Håll närområdet säkert med information från webbaserade brottsenkäter

Skapa ett starkt och säkert samhälle genom att använda enkäter för att identifiera problem eller bekymmer i grannskapet.

När begås flest brott i ditt grannskap? Är folk trygga med att låta barnen cykla i området? Är allmänna platser rena, upplysta och säkra, oavsett tidpunkt? Vet äldre, barn och andra som är hemma dagtid var de kan ringa om de behöver hjälp? Frågeformulär om brott och grannsamverkan kan hjälpa dig att förstå de boendes oro och behov samt vad som skulle göra mest nytta för lokalsamhället.

Ta reda på vad man oroar sig mest för i grannskapet. Skapa enkäter, spåra svar och analysera resultat med våra kraftfulla verktyg – med SurveyMonkey är det enkelt.

Oavsett om du ingår i en offentlig säkerhetsorganisation eller en grupp för grannsamverkan eller bara är en person som bryr dig om andra så kan du föra samman människor för att göra ert gemensamma närområde till en bättre plats för alla.

  • Utvärdera säkerheten i närområdet. Ta reda på var problemplatserna i grannskapet ligger och få förslag på hur du kan hantera dem. Ställ samtidigt frågor till de boende så att de vet vart de kan vända sig om de behöver hjälp.
  • Ta reda på mer om allmän säkerhet och lösningar för att förhindra brott. Ibland måste man titta utanför närområdet för att hitta svaren. Använd enkäter i kombination med SurveyMonkey Audience och ta reda på vad liknande grannskap och organisationer gör för att förebygga brott och förbättra den allmänna säkerheten.
  • Mobilisera volontärer för att öka säkerheten i närområdet. Volontärer är basen för ett starkt närområde och kan hjälpas åt med allt från katastrofberedskap till grannsamverkan och att vara de som rycker ut och är först på plats när det händer något. Använd enkäter för att bedöma intresset och tillgängligheten och för att hjälpa till att bygga upp en starkare gemenskap i närsamhället genom att engagera medlemmarna i planering och utförande av olika säkerhetsprogram. Organisera den lokala kyrkan, templet, moskén eller till och med yogastudion för att förbättra säkerheten i grannskapet med en närområdesenkät som hjälper dig att samla volontärer.
  • Skicka ut enkäten till alla berörda medborgare, inklusive de mindre rörliga och de som inte använder internet. Använd SurveyMonkey för att skapa automatiserade telefonenkäter. I en telefonenkät ställer en inspelad röst frågor till de svarande som svarar med knappsatsen på telefonen. Kombinera en trevlig röst och någon av våra enkätmallar för automatiska telefonenkäter för en effektiv och lättillgänglig metod som kan nå alla i närområdet.

Du kan använda enkäter som ett brottsförebyggande verktyg och för att öka den allmänna säkerheten. Börja med våra expertcertifierade enkätmallar eller skapa en egen. Professionella enkätexperter skriver alla våra enkätmallar och exempelfrågor, så det går bra att använda dem som de är. Du kan också anpassa mallarna så att de passar dina behov eller skapa en egen mall med hjälp av de certifierade frågorna i vår frågebank.

Här är några expertdesignade mallar som kan hjälpa dig med frågor om säkerhet och närmiljö. Tänk på att vissa enkätmallar bara är tillgängliga på engelska för närvarande.

Vi har guider om hur du skriver bra enkätfrågor samt hur du skapar och genomför enkäter. Titta gärna närmare på dem. Under tiden kan du prova de här tipsen för att locka de svarande att fylla i enkäter.

  1. Ha en positiv ton och var lösningsorienterad. Förklara syftet med enkäten i en kort introduktion. Berätta för dina svaranden hur du kommer att använda informationen. Till exempel: ”Syftet med den här enkäten är att ta reda på hur vi kan förbättra den allmänna säkerheten i vårt närområde. Din feedback kommer att hjälpa oss att rangordna vad vi ska fokusera på.”
  2. Gör din enkät så lättillgänglig som möjligt. Vi kan bygga ett starkare närområde om vi får med så många människor som möjligt. Alla våra enkätutformningar av standardtyp uppfyller standarderna för webbtillgänglighet (enligt amerikanska standarden Section 508).
  3. Fatta dig kort. Det är lättare för de svarande att slutföra korta enkäter. Var noga med att ange hur lång tid det tar att slutföra enkäten.
Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Lösningar för din roll

SurveyMonkey kan hjälpa dig att göra ett bättre jobb. Ta reda på hur du får större genomslag med vinnande strategier, produkter, upplevelser och mycket mer.

Formulärmall för registrering till virtuella evenemang

Hantera enkelt registreringar av virtuella evenemang och öka antalet deltagare med vår anpassningsbara formulärmall för virtuella evenemang.

Mall för formulär om seminarieregistrering

Förenkla registreringar av seminarier och öka antalet deltagare med vår lättanvända och anpassningsbara mall.