Vill du bekanta dig med vårt varumärke och material? Läs om hur du använder vårt namn, vår logotyp, våra färger och våra varumärken i de här riktlinjerna. Om du följer dem behöver du inte fråga oss varje gång du använder materialet.

SurveyMonkey är ett enda ord och det skrivs alltid med ett versalt ”S” och ett versalt ”M”. Det ska vara kort och koncist, och därför inkluderar vi aldrig fraser eller företagsmärkning bredvid vårt namn.

Rätt – SurveyMonkey, Fel – Survey Monkey, survey monkey, surveymonkey.com, SurveyMonkey Co., SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey LLC
SurveyMonkeys Goldie-bildlogga i olika färger mot olika bakgrunder

Vår Goldie-bildlogga har fått sitt namn efter vår omtyckta framlidne VD, Dave Goldberg. Följ de här riktlinjerna så kan du vara säker på att du använder Goldie på rätt sätt.

Vår textlogga är hjälten i SurveyMonkeys varumärke. Och vi använder alltid en ®-symbol tillsammans med den. Vi vill inte orsaka någon förvirring, så ändra eller missbruka den inte.
Använd bara den gröna versionen av vår textlogga på vita bakgrunder. Om bakgrunden har någon annan färg använder du den vita versionen av textloggan.

Goldie kan användas utan textloggan för alla webbplatser och webbegendomar, CRM-system och andrahandsreferenser. Se till att Goldie och textloggan alltid står först.

Den vågräta versionen är vår egen favorit. Vi tror att du kommer att tycka bäst om den också, men prova gärna den lodräta versionen om utrymmet är begränsat eller om du behöver utrymmet för andra varumärkessamarbeten.

  • Goldie sitter still. Placera honom alltid i samma position bredvid varumärkesnamnet.
  • De element som skalas tillsammans ska alltid sitta tillsammans. När Goldie ändrar storlek gör textloggan det också.
  • Det är alltid SurveyMonkey. Aldrig Survey Monkey som två ord, så se till att de håller ihop.
  • Kalejdoskop? Nej. Vi använder alltid bara en färg i vår logotyp.
  • Goldie och vår textlogga är som gjorda för varandra. Det går inte för sig att dela på dem.
  • Sträcka ut eller trycka ihop dem? Nej tack. De har precis rätt form och storlek, så vi sträcker aldrig ut varken den ena eller andra delen.
Diagram som visar godkända versioner av SurveyMonkeys logotyp med exempel på hur den inte får användas

Kontakta oss på brand@surveymonkey.com

Den här policyn förklarar hur du får använda SurveyMonkeys logotyper, varumärken och annat varumärkesmaterial samt hur du får hänvisa till SurveyMonkey och våra produkter och tjänster i text och bild.

Du får använda vårt varumärkesmaterial i enlighet med reglerna nedan. Om du vill använda varumärkesmaterial på ett sätt som inte anges eller godkänns enligt policyn fyller du i det här formuläret för att be om tillstånd, så hör vi av oss till dig med besked. Om du redan har ett avtal med SurveyMonkey som omfattar användningen av vårt varumärkesmaterial behöver du inte lämna in en begäran för de rättigheter som du redan har enligt ditt avtal.

Den här policyn består av användningsreglerna nedan och designreglerna ovan (som redovisar hur du visuellt måste presentera våra varumärkestillgångar). Exempel på våra varumärkestillgångar kan laddas ner på den här sidan för varumärkestillgångar.

SurveyMonkey kan ändra den här policyn när som helst.

Du får använda vårt varumärkesmaterial i icke-kommersiella syften, inklusive i samband med akademisk forskning. För kommersiell användning, om du till exempel vill använda vårt varumärkesmaterial i en produkt för försäljning, måste du först begära vårt tillstånd. Vi kan kräva att du slutar att använda vårt varumärkesmaterial om vi anser att din användning inte följer dessa regler eller ett tillstånd som vi har beviljat dig.

Antyd inte kopplingar som inte finns. Använd inte vårt varumärkesmaterial på ett sätt som antyder någon typ av koppling till, tillhörighet med, partnerskap med, sponsorskap med eller rekommendationer från SurveyMonkey eller på ett sätt som rimligen kan tolkas som att textinnehållet har godkänts av eller representerar åsikter eller synpunkter som innehas av SurveyMonkey eller dess personal. Vi föreslår att du inkluderar en ansvarsfriskrivningsklausul rörande koppling och rekommendationer när så är lämpligt (till exempel ”SurveyMonkey har ingen koppling till och varken stöder eller sponsrar denna webbplats.”).

Beakta det etiska sammanhanget. Använd inte vårt varumärkesmaterial i samband med något innehåll som kan kopplas till hasardspel, pornografi eller olaglig verksamhet.

Använd vårt varumärkesmaterial på ett hövligt sätt. Använd, med förbehåll för tillåten användning, inte vårt varumärkesmaterial på ett sätt som nedvärderar SurveyMonkey eller dess verksamhet eller på ett sätt som är vilseledande, skadligt, obscent, oärligt, nedsättande, kränkande eller på annat sätt stötande.

Kombinera inte vårt namn med ditt. Kombinera inte vårt namn eller vårt varumärkesmaterial med ditt namn, dina varumärken och produkter eller enkäter.

Inga namn i titlar. Använd inte vårt namn som en del av titeln för din blogg, bok eller hemsida.

Inga förvirrande likartade användningsområden. Du får inte försöka få äganderätt till vårt varumärkesmaterial eller till förvirrande likartat varumärkesmaterial, varken genom varumärkesregistrering, domännamnsregistrering (inklusive huvuddomännamn) eller på annat sätt.

Visa vår varumärkessymbol. Visa SurveyMonkey-logotypen med en medföljande ™- eller ®-symbol.

Följ våra användningsvillkor. Du måste använda vårt varumärkesmaterial i enlighet med SurveyMonkeys användningsvillkor.

Vi tillåter inte användning av våra varumärkestillgångar på fysiska varor.

Infoga i förekommande fall en kommentar om vår äganderätt i ditt copyrightmeddelande när du använder våra varumärken.

SurveyMonkeys varumärken (som SurveyMonkey, People Powered Data™ och alla logotypversioner av dessa varumärken) tillhör SurveyMonkey Inc. och dess dotterbolag i USA och andra länder.