Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Vill du bekanta dig med vårt varumärke och material? Läs om hur du använder vårt namn, vår logotyp, våra färger och våra varumärken i de här riktlinjerna. Om du följer dem behöver du inte fråga oss varje gång du använder materialet.

Person som håller en bärbar dator under armen med SurveyMonkeys Goldie-bildlogga intill

SurveyMonkey är ett enda ord och det skrivs alltid med ett versalt ”S” och ett versalt ”M”. Det ska vara kort och koncist, och därför inkluderar vi aldrig fraser eller företagsmärkning bredvid vårt namn.

Rätt – SurveyMonkey, Fel – Survey Monkey, survey monkey, surveymonkey.com, SurveyMonkey Co., SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey LLC
SurveyMonkeys Goldie-bildlogga i olika färger mot olika bakgrunder

Vår Goldie-bildlogga har fått sitt namn efter vår omtyckta framlidne VD, Dave Goldberg. Följ de här riktlinjerna så kan du vara säker på att du använder Goldie på rätt sätt.

Vår textlogga är hjälten i SurveyMonkeys varumärke. Och vi använder alltid en ®-symbol tillsammans med den. Vi vill inte orsaka någon förvirring, så ändra eller missbruka den inte.
Använd bara den gröna versionen av vår textlogga på vita bakgrunder. Om bakgrunden har någon annan färg använder du den vita versionen av textloggan.

Goldie kan användas utan textloggan för alla webbplatser och webbegendomar, CRM-system och andrahandsreferenser. Se till att Goldie och textloggan alltid står först.

Den vågräta versionen är vår egen favorit. Vi tror att du kommer att tycka bäst om den också, men prova gärna den lodräta versionen om utrymmet är begränsat eller om du behöver utrymmet för andra varumärkessamarbeten.

  • Goldie sitter still. Placera honom alltid i samma position bredvid varumärkesnamnet.
  • De element som skalas tillsammans ska alltid sitta tillsammans. När Goldie ändrar storlek gör textloggan det också.
  • Det är alltid SurveyMonkey. Aldrig Survey Monkey som två ord, så se till att de håller ihop.
  • Kalejdoskop? Nej. Vi använder alltid bara en färg i vår logotyp.
  • Goldie och vår textlogga är som gjorda för varandra. Det går inte för sig att dela på dem.
  • Sträcka ut eller trycka ihop dem? Nej tack. De har precis rätt form och storlek, så vi sträcker aldrig ut varken den ena eller andra delen.
Diagram som visar godkända versioner av SurveyMonkeys logotyp med exempel på hur den inte får användas
Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Se SurveyMonkeys lösningar för konsumentprodukter och -tjänster

Produkter och tjänster för konsumenter – inklusive snabbrörliga konsumentvaror, resor och hotell – förlitar sig på SurveyMonkey-insikter.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.

Kontakta oss på brand@surveymonkey.com

Den här policyn förklarar hur du får använda SurveyMonkeys logotyper, varumärken och annat varumärkesmaterial samt hur du får hänvisa till SurveyMonkey och våra produkter och tjänster i text och bild.

Du får använda vårt varumärkesmaterial i enlighet med reglerna nedan. Om du vill använda varumärkesmaterial på ett sätt som inte anges eller godkänns enligt policyn fyller du i det här formuläret för att be om tillstånd, så hör vi av oss till dig med besked. Om du redan har ett avtal med SurveyMonkey som omfattar användningen av vårt varumärkesmaterial behöver du inte lämna in en begäran för de rättigheter som du redan har enligt ditt avtal.

Den här policyn består av användningsreglerna nedan och designreglerna ovan (som redovisar hur du visuellt måste presentera våra varumärkestillgångar). Exempel på våra varumärkestillgångar kan laddas ner på den här sidan för varumärkestillgångar.

SurveyMonkey kan ändra den här policyn när som helst.

Du får använda vårt varumärkesmaterial i icke-kommersiella syften, inklusive i samband med akademisk forskning. För kommersiell användning, om du till exempel vill använda vårt varumärkesmaterial i en produkt för försäljning, måste du först begära vårt tillstånd. Vi kan kräva att du slutar att använda vårt varumärkesmaterial om vi anser att din användning inte följer dessa regler eller ett tillstånd som vi har beviljat dig.

Antyd inte kopplingar som inte finns. Använd inte vårt varumärkesmaterial på ett sätt som antyder någon typ av koppling till, tillhörighet med, partnerskap med, sponsorskap med eller rekommendationer från SurveyMonkey eller på ett sätt som rimligen kan tolkas som att textinnehållet har godkänts av eller representerar åsikter eller synpunkter som innehas av SurveyMonkey eller dess personal. Vi föreslår att du inkluderar en ansvarsfriskrivningsklausul rörande koppling och rekommendationer när så är lämpligt (till exempel ”SurveyMonkey har ingen koppling till och varken stöder eller sponsrar denna webbplats.”).

Beakta det etiska sammanhanget. Använd inte vårt varumärkesmaterial i samband med något innehåll som kan kopplas till hasardspel, pornografi eller olaglig verksamhet.

Använd vårt varumärkesmaterial på ett hövligt sätt. Använd, med förbehåll för tillåten användning, inte vårt varumärkesmaterial på ett sätt som nedvärderar SurveyMonkey eller dess verksamhet eller på ett sätt som är vilseledande, skadligt, obscent, oärligt, nedsättande, kränkande eller på annat sätt stötande.

Kombinera inte vårt namn med ditt. Kombinera inte vårt namn eller vårt varumärkesmaterial med ditt namn, dina varumärken och produkter eller enkäter.

Inga namn i titlar. Använd inte vårt namn som en del av titeln för din blogg, bok eller hemsida.

Inga förvirrande likartade användningsområden. Du får inte försöka få äganderätt till vårt varumärkesmaterial eller till förvirrande likartat varumärkesmaterial, varken genom varumärkesregistrering, domännamnsregistrering (inklusive huvuddomännamn) eller på annat sätt.

Visa vår varumärkessymbol. Visa SurveyMonkey-logotypen med en medföljande ™- eller ®-symbol.

Följ våra användningsvillkor. Du måste använda vårt varumärkesmaterial i enlighet med SurveyMonkeys användningsvillkor.

Vi tillåter inte användning av våra varumärkestillgångar på fysiska varor.

Infoga i förekommande fall en kommentar om vår äganderätt i ditt copyrightmeddelande när du använder våra varumärken.

SurveyMonkeys varumärken (som SurveyMonkey, People Powered Data™ och alla logotypversioner av dessa varumärken) tillhör SurveyMonkey Inc. och dess dotterbolag i USA och andra länder.