Akademiska enkäter

Gör din vetenskapliga forskning djupare med bättre data

Utbildningsenkäter, illustration

Sätt dina teorier på prov. Sunda enkätdata gör dina forskningsslutsatser starkare och mer övertygande och utgör direkta bevis som stödjer eller motbevisar dina påståenden.

Akademiker kan använda enkäter för att testa hypoteser om attityder och beteenden på olika områden som näringsliv, politik, hälsa och mycket annat! Ska du starta ett nytt forskningsprogram? Testa först dina teorier med öppna frågor och få användbara och innehållsrika data. För longitudinell forskning kan upprepade enkäter hjälpa dig att skapa en baslinje och spåra förändringar över tid.

Dessutom tillåter webbmediet dig att ställa frågor till människor oavsett var de befinner sig i landet — eller i världen. Nu behöver de inte längre komma till dig. Användningen av datorer och webben eliminerar också besväret med att sammanställa data från en enkät som genomförts med penna och papper, vilket sparar både tid och pengar. När du använder SurveyMonkey kan du ladda ned dina data direkt till Excel eller SPSS.

Så här använder du enkäter för akademisk forskning

 • Förhandstest. Ska du lansera ett storskaligt eller kostsamt projekt? Se då till att du har undanröjt alla potentiella problem från din undersökning innan du tar steget. Genom att först testa din metodik med en webbenkät och ett bekvämlighetsprov kan du tidigt fånga upp fel eller förvirrande formuleringar, vilket sparar både tid och pengar.
 • Smartare urval. Innan du testar din hypotes kan det vara bra att finslipa din metod för att nå ut till din målgrupp. Hur når du dem på bästa sätt? Per post eller e-post? Är de vanliga internetanvändare? Använder de smarttelefoner? Besöker de sociala nätverk? Med denna information kan du göra ditt urval snabbare, billigare och enklare.
 • Longitudinella studier. Vill du undersöka de långsiktiga effekterna av offentliga program för att öka medvetenhet kring hälsofrågor, ekonomipolitik, energipraxis och annat som rör specifika grupper av människor? Använd enkäter för att få baslinjeuppgifter och regelbundna uppdateringar.
 • Fältutbildning och utveckling. Använd enkäter för att få feedback och bedömningar på platser där du gör praktik eller får delar av din utbildning för att få värdefull information om hur du klarar dig i den professionella världen. Använd feedbacken du får på din praktik, din doktorandforskning, ditt labbarbete eller din studentundervisning som en guide för din fortsatta kompetensutveckling.

Exempel på enkätmallar för akademisk forskning

Här ges några exempel på hur du kan använda enkäter för specifika studieområden och områden för akademisk forskning. (Några av mallarna nedan finns för närvarande endast på engelska.)

 • Hälsovård och medicinska undersökningar
  Ta reda på mer om patienternas demografi, beteenden, tillgång till hälso- och sjukvård, könsrelaterade hälsofrågor, program för samhällsengagemang och mycket mer. SurveyMonkey har ett omfattande urval av hälsovårdsenkäter och enkätmallar för medicinska undersökningar som du kan dra och släppa till din enkät.
 • Studier om barns utveckling och utbildning
  Använd mallar från SurveyMonkeys samling av utbildnings-, skol- och akademiska webbenkätmallar för undersökningar av relationen mellan familj och skola, utbildningsresultat, skolatmosfären, webbutbildningsprogram, studenttillfredsställelse och mycket annat. Dra nytta av mallar som Harvard Graduate School of Educations föräldraenkät för grundskolan för att få detaljerad feedback från föräldrarna om barnens utbildningsupplevelser.
 • Undersökningar gällande psykologi och politik
  Korrelera attityder och inställningar hos specifika populationsgrupper med perspektiv på en rad olika erfarenheter och frågor – från användning av sociala nätverk till medieanvändning, från politiska uppfattningar till social identitet med mera.

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Använd vår kompletta verktygslåda, inklusive våra enkätutformningstjänster eller certifierade frågor från frågebanken, för att skapa och leverera den enkät som du behöver för dina målgrupper.

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.