SurveyMonkeys mission och vision

Vår vision är att höja ribban för människors upplevelser genom att göra enskilda röster hörda. Denna vision vägleder alla beslut vi fattar, vare sig det handlar om produkter, policyer eller kultur. 

Vår mission är att uppmuntra nyfikenhet. Vi hjälper organisationer runtom i världen att omvandla feedback till handling, vilket hjälper dem att växa och vara innovativa. Vi vet att konsten att ställa rätt frågor är det första steget mot att skapa en bättre värld. Vi tror på jämlikhet och på att göra alla röster hörda – speciellt de som kanske inte annars har chansen att uttrycka sig.

Vi är övertygade om att vi genom att ta reda på vad människor verkligen tycker kan ändra vad som är möjligt – och ge team, organisationer, samhällen och världen en bättre och ljusare framtid.

SurveyMonkeys värderingar är våra vägledande principer för det sätt vi bedriver vår dagliga verksamhet på. Vi använder dem för att fatta affärsbeslut, definiera vår kultur och mäta våra framsteg. Vi tar tagit fram dem med tanke på vad som är bäst för våra kunder, medarbetare och samhället i stort, och vi följer dem i allt vi gör, varje dag.

Teleskop

Nyfikenhet är vår hemliga styrka. Vi uppmuntrar ett dynamiskt tänkesätt, vi tar risker och vi lär oss av våra erfarenheter.

4 glödlampor

Vi växer och utvecklar nya produkter tillsammans med våra kunder. Vi lyssnar, förstår och jobbar hela tiden för att ge dem bästa möjliga upplevelse.

3 lampor

Våra kunder, våra kollegor och vår omgivning inspirerar oss att kämpa, vinna och ge något tillbaka. Vi fokuserar, vi arbetar med integritet och vi tar ansvar för resultaten.

Cykel

Vi når framgång som ett enda globalt team. Vi tar ansvar inför varandra, värdesätter varandras åsikter och kommunicerar på ett tydligt och tillmötesgående sätt. Vi prioriterar hälsa och stöttar varandra.

Byggklossar

Vi förespråkar mångfald och välkomnar individualitet. Tillsammans skapar vi en jämställd arbetsplats där alla känner att de hör hemma och kan nå sin fulla potential.

Logotypen SurveyMonkey for Good

Målet med SurveyMonkey for Good är att skapa möjligheter för det lokala samhällslivet, använda teknik för att uppnå positiva förändringar och förespråka mångfald, jämlikhet och delaktighet.

Via vår plattform SurveyMonkey Contribute har vi skänkt mer än 15 miljoner USD till ideella organisationer som våra användare har valt. SurveyMonkey for Good omfattar också volontärprogram, socialt stöd och resursgrupper för anställda. Alla våra program syftar till att ha en meningsfull, mätbar inverkan på frågor som är viktiga för våra användare.

larkin-video-om-for-good