Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Åtta strategier för att arbeta med millenniegenerationen

Vad är det viktigaste du kan göra för att stärka relationen till anställda från millenniegenerationen? Förstå dem och jobba med deras styrkor. Idag utgör personer från millenniegenerationen en väldigt stor del av arbetskraften, så det är viktigt att först¨å både hur ni leder dem effektivt och hur ni uppmuntrat deras ledarskapsförmåga.

Om företaget inte leder medarbetare från millenniegenerationen effektivt kommer inte ens det mest imponerande förmånspaketet att få dem att stanna. De kommer att leta efter någon annat och lämna er så snart de hittar något bättre.

Ett starkt företag behöver starka ledningsrutiner som spelar på de anställdas styrkor. Här följer några tips på rutiner som är lätta att implementera och som kan hjälpa organisationen att bli bättre på att leda personal från millenniegenerationen.

Först och främst måste ni förstå vilka era anställda är och vad som är viktigast för dem. Personer från millenniegenerationen spelar en allt större roll på arbetsplatsen och de kommer med unika attityder, erfarenheter och perspektiv.

 • Personer från millenniegenerationen är mindre benägna att jobba kvar bara för den regelbundna lönen. Enligt en undersökning vi utförde i samarbete med The Ladders väljer de ofta ett jobb för att få en viss arbetserfarenhet, och om de inte får den förväntade erfarenheten börja de leta någon annanstans.
 • De vill ha jobb med mening och syfte. De dras till varumärken de gillar – och de stannar kvar hos och förespråkar företag som håller sina löften och får dem att känna att det de gör betyder något.
 • De vill använda sina individuella talanger och styrkor för att komma framåt. Om de inte får möjlighet att utvecklas både personligt och yrkesmässigt inom företaget söker de sig ofta vidare.
 • De föredrar verklighetsbaserade, praktiska åtgärder som ger synliga resultat. Tydligt definierade mål och regelbunden feedback är väldigt viktigt för dem.

Att leda personer från millenniegenerationen är som att leda vem som helst – ni måste hitta rätt taktik för att främja deras utveckling och stärka er kommunikation:

 • Erbjud regelbunden feedback. En årlig personalutvärdering räcker helt enkelt inte för den här generationen. De vill ha regelbunden feedback och regelbundna utvärderingar av hur de sköter sig.
 • Ge dem möjlighet att utvecklas i yrket. Enligt forskning från Cone Communications motiveras 93 % av alla från millenniegenerationen av möjligheten att gå kurser, lära sig nya saker och komma framåt i karriären.
 • Ge dem meningsfulla personliga upplevelser. 90 % av alla anställda från millenniegenerationen motiveras av chansen att utforska nya platser och möta nya människor.

Se till att ni har tydliga och enhetliga mål för enskilda anställda, team och företaget som helhet och förmedla dessa till alla.

 • Samarbeta kring målsättningen. Om era anställda har inflytande över sina personliga arbetsmål blir de mer motiverade och engagerade än om de bara tilldelas mål av ledningen.
 • Gör målen tydliga. Diskutera målen ofta med individuella medarbetare, hela teamet och företagsledningen.
 • Sätt upp milstolpar längs vägen. Kom ihåg att fira alla segrar, hur små de än är. Vi såg att 87 % av alla från millenniegenerationen motiveras av personligt erkännande.

Personer från millenniegenerationen kan vara bra lagspelare, men precis som alla andra vill de gärna känna gemenskap och veta att de spelar en roll i företagets framgångar. Det innebär att en del av att leda personal från millenniegenerationen är att erbjuda dem möjlighet att arbeta i grupp tillsammans med andra.

 • Erbjud mentorer och/eller teamledare. Personer från millenniegenerationen är den typ av medarbetare som stämmer av med andra innan de startar ett projekt, gärna kommer med egna idéer och är beredda att lyssna på förslag från andra.
 • Låt dem arbeta tillsammans. Eftersom lagarbete har varit centralt i deras skolgång, idrott och lek arbetar personer från millenniegenerationen mycket bättre tillsammans för att uppnå tydliga mål.
 • Skapa gruppkänsla. Personer från millenniegenerationen är måna om att främja gruppens välmående – till och med mer än sin egen individuella framgång. De har vuxit upp med både virtuella och verkliga grupper fokuserade på gemensamma intressen, värden och mål. Chefer bör ta vara på den här gruppkänslan för att attrahera, engagera och behålla personal från millenniegenerationen.

Personer från millenniegenerationen vill att deras liv och arbeten ska betyda något. De vill känna att det de gör är meningsfullt och gör skillnad i världen. Detta bidrar också till ett ökat medarbetarengagemang, vilket i sin tur minskar personalomsättningen.

 • Starta återvinningsprogram på jobbet och ge de anställda möjlighet att arbeta med filantropisk verksamhet kopplad till företaget. Forskning från Cone Communications visar att 75 % av alla från millenniegenerationen är beredda att gå ner i lön för att arbeta för ett socialt medvetet företag, och 89 % förväntar sig att arbetsgivaren ska ordna aktiviteter för miljöansvar på arbetsplatsen.
 • Låt dem ägna en del av sin kompetens, tid och energi åt sociala frågor och miljöfrågor. Vi såg att 83 % av alla från millenniegenerationen vill att företagen ska hjälpa dem att bidra i sociala frågor och miljöfrågor, och 89 % vill delta aktivt i att hjälpa företaget att bli mer ansvarstagande i sin verksamhet.
 • Ge dem möjligheten och resurserna för att göra positiva förändringar för samhället och miljön hemma. 83 % av alla från millenniegenerationen vill ha detta stöd från sin arbetsgivare, och 84 % vill att företaget ska hjälpa dem att hitta fler sätt att engagera sig i samhället.
 • Låt dem dela med sig. 76 % av alla från millenniegenerationen vill kunna dela sina privata foton, videofilmer och arbetserfarenheter på sina egna sociala medier. 75 % vill använda särskilda företagstaggar för att göra detta.

De flesta från millenniegenerationen har växt upp i en miljö där elektroniska apparater används nästan konstant. Detta har påverkat deras färdigheter både positivt och negativt.

 • Ge dem tillgång till ny utrustning och nya program. För personer från millenniegenerationen är det naturligt att navigera både intern och extern kommunikation, och deras simultanförmåga är stark. De är bra på att hantera ny teknik.
 • Ge dem data att strukturera, syntetisera och samordna. De flesta från millenniegenerationen är duktiga på att ordna och förstå enorma mängder data och kompilera dem i lättanvända, strukturerade format.
 • Överväg att införa ett dubbelriktat mentorprogram. Ett av de bästa sätten att hjälpa medarbetare från millenniegenerationen att övervinna sina svagheter är att utnyttja deras styrkor. Låt personer som har svårt för ny teknik lära sig av personer från millenniegenerationen och låt medarbetare från millenniegenerationen ta lärdom av duktiga kommunikatörer för att själva bli duktigare på att förmedla det de vill.

Upplever era anställda att de får utnyttja sina styrkor och stärka sina svagheter på jobbet? Skicka ut en enkät och ta reda på det! Skapa enkät→

Personer från millenniegenerationen är med sitt intresse och sin känsla för sociala medier perfekta för att bli utmärkta varumärkesambassadörer för företaget. Dagens arbetssökande vänder sig fortfarande till vänner och familj, såväl som till nuvarande anställda på ett företag, för att få information – och det gör potentiella kunder också.

 • Se till att de börjar med positiva erfarenheter. Under rekrytering, anställning och introduktion till arbetet håller personer från millenniegenerationen redan på att utveckla känslor och attityder runt företaget – och vad det utlovar. Gallupundersökningar visar att bara 12 % av alla anställda instämmer i hög grad med att deras företag gör ett bra jobb när det gäller att introducera nya anställda till arbetet. Positiva erfarenheter under det här stadiet kan förvandla dem till varumärkesambassadörer. Överväg att använda en enkätmall för rekryteringsnöjdhet för att utvärdera vad de anställda tycker om företagets processer för rekrytering, anställning och introduktion.
 • Uppmuntra dem att använda sociala medier för att förmedla insikter och feedback. Eftersom personer från millenniegenerationen använder sociala medier på ett naturligt sätt kan det vara ett bättre sätt att inspirera eventuella nya jobbkandidater. De är beredda att tala väl om företaget och uppmuntra både personer de känner och personer de inte känner att söka jobb hos er eller köpa företagets produkter. Du kan räkna med att de ofta delar med sig av ärliga åsikter om företaget, dess produkter och tjänster – och av sin personliga erfarenhet av jobbet.

Personer från millenniegenerationen vill ha mer ut av livet än att bara sitta vid ett skrivbord åtta timmar om dagen. De bryr sig mest om jobb som ger dem flexibilitet, en känsla av självständighet och ett bättre liv. För att motivera anställda från millenniegenerationen måste ni erbjuda flexibla förmåner som i slutänden ökar produktiviteten. Här är några sätt de föredrar att jobba på, baserat på våra undersökningar och undersökningar från Gallup:

 • Låt dem blanda privatliv och arbetsliv. Över en tredjedel av alla vuxna säger att det är viktigt att hålla kontakten med sitt privatliv när man är på jobbet, och den här siffran stiger till 48 % bland män från millenniegenerationen. De tre främsta aktiviteterna de tycker är lämpliga på jobbet är SMS, privata telefonsamtal och att använda sociala medier.
 • Räkna med att de är ständigt uppkopplade. Fördelen för många chefer och arbetsgivare är att personer från millenniegenerationen mer än andra grupper tycker att det är rimligt att de förväntas besvara arbetsrelaterade mejl utanför arbetstid (43 % jämfört med 39 % totalt), och män från millenniegenerationen är ännu mer benägna att hålla med om detta (47 %).
 • Överväg att tillåta förhållanden inom arbetsplatsen. En femtedel (21 %) av de från millenniegenerationen medger att de har haft ett romantiskt förhållande med en kollega. Förebygg hemlighetsmakeri och obekväma situationer genom att ge personalen möjlighet att göra sitt förhållande känt.
 • Gör det möjligt att jobba hemifrån och ha flexibel arbetstid. Flexibilitet på jobbet är viktigare för personer från millenniegenerationen än någon annan grupp. Flextid och att arbeta hemifrån är naturligt för dem – och de ger faktiskt arbetsgivaren optimalt arbetsengagemang om de får tillbringa 60 till 80 % av arbetstiden utanför kontoret.

Vilka förändringar ni än väljer att införa för att bättre leda anställda från millenniegenerationen måste ni komma ihåg att personalfeedback är avgörande för att uppmuntra till bättre arbetsprestationer och ökad jobbtillfredsställelse. Överväg att genomföra enenkät om ledningens prestationer för att ta reda på vad personalen verkligen tycker om sina chefer och jobbet de gör.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.