Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Så här tar ni fram en strategi för marknadspositionering

Vad är det som skiljer ert företag från konkurrenterna? Vilka produkter och tjänster har ni som konkurrenterna saknar? Hur kan ni kommunicera med och engagera kunderna på unika och minnesvärda sätt?

Svaren på de här frågorna är avgörande för att lyckas identifiera, definiera och genomföra en effektiv strategi för marknadspositionering.

En strategi för marknadspositionering är avsedd att forma och förstärka en identitet som skiljer sig från konkurrenternas. På en alltmer konkurrensutsatt marknad är denna strategi avgörande om ni ska lyckas marknadsföra och särskilja ert företag och era produkter på ett sätt som skapar varumärkeslojalitet, lockar nya kunder som förbli trogna samt, i slutänden, ökar intäkterna.

Få tips om enkätutformning, urval och analys av enkätexperter.

Vår omvärld är full av omisskännliga tecken på vikten av framgångsrik marknadspositionering. Varumärken som har blivit ikoniska har lyckats med det tack vare effektiv positionering på engagerande och inspirerande sätt, även om de säljer produkter som är vardagliga.

Starbucks är ett bra exempel i USA. Där säljer många restauranger, butiker och kaféer oändligt många sorters kaffe. På den här överetablerade marknaden har Starbucks trots det lyckats hittat rätt mix av gott kaffe, varierat utbud, distinkt varumärkeskänsla och en välkomnande och livlig atmosfär för att positionera sig på ett sätt som skapat en djup hängivenhet bland deras kunder – så djup att de kunderna är villiga att betala mer för en kopp kaffe hos Starbucks än hos andra.

Apple är ett annat klassiskt exempel. Det finns många olika sorters datorer och elektroniska enheter på marknaden, de flesta betydligt billigare än Apples produkter. Trots det har Apple lyckats bibehålla och öka värdet på sina iOS-produkter med hjälp av smart marknadspositionering med tidlös och vacker design, enkelhet samt en cool och engagerande varumärkesidentitet som kunderna älskar.

Utför er egen produktpositionering. Få tips direkt från experter på marknadsundersökningar.

Ni behöver en strategi för marknadspositionering eftersom den lyfter fram värdet på era produkter och tjänster på sätt som tilltalar befintliga kunder, lockar nya och särskiljer er från konkurrenterna – på ett positivt sätt så klart.

Utan en positioneringsstrategi är Starbucks bara ännu ett kafé och Apple bara en dator- och telefontillverkare. I verkligheten är det just vad de är, men det faktum att nästan ingen ser dem så visar hur viktig positioneringsstrategin är.

Ert mål med marknadspositioneringen är att förtydliga vem ni riktar er till, varför ni riktar er till dem, vilka konkurrenter som är ute efter era kunder och hur ni skiljer er från dessa konkurrenter. Utrustade med de här insikterna kan ni implementera marknadsförings-, varumärkes- och lanseringsstrategier som förstärker er marknadsposition, får ert företag att sticka ut och ökar kundengagemanget, lojaliteten och till och med antalet förespråkare.

Tänk på att marknadspositionering är mer än bara en slogan eller ett motto. De är visserligen viktiga, men de är helt beroende av en effektiv positioneringsstrategi och smart taktik för att bli framgångsrika. En slogan som klingar ihåligt hos kunderna är bevisligen värre än ingen slogan alls. Dagens konsumenter är kunniga, och de märker snabbt att ett företag inte lever upp till sina egna löften.

En strategi för marknadspositionering är helt klart en viktig komponent för ett framgångsrikt företag. Men hur tar ni fram den? Nyckeln är att på ett fokuserat och genomtänkt sätt utveckla en marknadsposition som är autentisk, försvarbar och utmärkande för företaget.

Här får ni veta hur ni gör, steg för steg.

Få tillgång till en målgrupp på över 144 miljoner människor i över 130 länder med hjälp av över 50 attribut.

Som med så mycket annat är det viktigt att börja med att läsa på. I det här fallet betyder det att genomföra marknadsundersökningar för att få en bättre förståelse för målgruppen, deras tycke och smak, behov, attityder och beteenden.

Du kan använda marknadsundersökningar för målgruppsinriktning för att förstå vilka era idealiska kunder är och vilka problem ni kan lösa åt dem. Enkäter är ett utmärkt sätt att snabbt identifiera vilka människor som är mest benägna att köpa era produkter. Du kan också få insikter från både inhemska och internationella målgrupper för att utöka underlaget.

Att identifiera den idealiska målgruppen är avgörande för undersökningen. Med hjälp av demografi, köparbeteende och psykografiska enkäter får du datadrivna insikter om befintliga och tänkta nya kunder. Enkäter, observationer, intervjuer och kunddata ger ytterligare information om vilka era idealiska kunder är, så att ni kan positionera företaget såväl som produkterna bättre på marknaden.

Utifrån dessa målgruppsdata kan ni sedan ta fram två eller tre typkunder som ni kan använda för koncepttestning av produkter, budskap och prissättning. Genom att kartlägga er idealiska målgrupp innan lansering får ni de högkvalitativa målgruppsdata ni behöver för att utvärdera både produkter och konkurrenter.

Om ni ska kunna klå konkurrenterna måste ni förstå dem först. Enkäter är utmärkta verktyg för att nå en målgrupp och ta reda på vad kunderna ser som konkurrenternas styrkor och svagheter. För att kunna göra relevanta jämförelser måste ni ha information om marknadsstorlek, antal konkurrenter, vilka varumärken kunderna föredrar och konkurrerande produkter.

Med SurveyMonkeys marknadsundersökningsenkäter får ni en förståelse för vad er målgrupp tycker om konkurrenterna och deras produkter. Typiska enkätfrågor är:

 • Hur ofta använder du den här produktkategorin?
 • När du tänker på den här kategorin, vilka varumärken tänker du då på i första hand?
 • Har du hört talas om vårt företag?
 • Har du köpt något av konkurrenten?
 • Hur nöjd är du med konkurrentens produkt?

Med hjälp av konkurrensanalys kan ni identifiera viktiga faktorer hos konkurrenterna som hjälper er att förstå vad som skiljer er från dem och gör er unika. Med mallar för marknadsundersökningar är det enkelt att samla in den här informationen snabbt, så att ni slipper riskerna med att utveckla positionering eller produkter som inte ligger i linje med kundernas behov.

När ni har fått en djupare förståelse för marknaden, kunderna och konkurrensen kan ni börja utveckla ert kundlöfte.

Ett kundlöfte är ett koncist sätt att definiera det unika värde ni erbjuder målgruppen och hur detta skiljer sig från konkurrenterna. Genom att ta fram ett kundlöfte som speglar företaget, era unika erbjudanden och hur kunderna har nytta av dem får ni en bra referenspunkt som utgångspunkt för nästa steg.

Ett enkelt och effektivt sätt att utveckla ett kundlöfte omfattar tre frågor som tagits fram av Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness. Genom att analysera svaren på dessa tillsammans med teamet kan ni enklare ta fram ett kundlöfte som garanterat motsvarar målkundernas behov.

De här tre frågorna fokuserar på den interna verksamheten och det värde ni ger kunderna.

 1. Vilka kunder planerar ni att betjäna?
 2. Vilka behov planerar ni att tillgodose?
 3. Vilket pris är prisvärt för era kunder och lönsamt för er?

Genomtänkta svar på de här tre frågorna utgör grunden för ett kundlöfte med god balans mellan kundernas behov, realiteterna på marknaden och företagets intäktsmål.

En produktpositioneringsenkät till målgruppen hjälper er att särskilja era produkter och nå en konkurrensfördel. Med enkäter kan ni snabbt ta pulsen på era idealiska kunder och positionerna produkterna så att de sticker ut i mängden.

När ni väl har definierat eller uppdaterat företagets kundlöfte kan ni fortsätta med att ta fram en positionsförklaring som matchar löftet på sätt som tilltalar kunderna och tydligt särskiljer er från konkurrenterna.

En bra positionsförklaring beskriver de fördelar kunderna får och hur ert företag erbjuder och levererar produkter och tjänster som sticker ut i mängden. Den bör innehålla varumärkets identitet, syfte och unika egenskaper och tydligt definiera:

 • Er målgrupp
 • Vilka produkter och tjänster ni erbjuder
 • Hur ni levererar era produkter och tjänster
 • Företagets syfte
 • Hur era produkter och tjänster skiljer sig från konkurrenternas

Positionsförklaringen bör vara autentisk, koncis, kundfokuserad och minnesvärd så att den kan fungera som riktlinje för hur alla i organisationen ska prata om varumärket.

Här följer några tips att ha i åtanke när du skriver positionsförklaringen så att den blir lätt att läsa och känns äkta för både interna och externa målgrupper.

 1. Mindre är mer: Var kortfattad så att det är enkelt att förstå och komma ihåg.
 2. Använd slagkraftiga ord: Förklaringen ska vara minnesvärd och tydligt tala om vad ni gör och hur.
 3. Spegla vilka ni är: Beskriv era huvudsakliga affärsvärden utan klyschor eller överdrifter.
 4. Ge ett löfte: Berätta för kunderna vad ni kommer att göra för dem.
 5. Berätta varför ni är annorlunda:  Se till att ni skiljer er från konkurrenterna.
 6. Tydlig målbild: Positionsförklaringen förtydligar vad ni planerar på lång sikt och framtida idéer jämförs med detta.

När ni har en färdig positionsförklaring ser ni till att alla i företaget får tillgång till den så att alla pratar om varumärket på samma sätt. Och tänk på att förklaringen inte är huggen i sten. Förändring är det enda säkra när det gäller företagande – marknadsförutsättningarna förändras, nya konkurrenter dyker upp och kundernas förväntningar skiftar. Ni kan behöva uppdatera förklaringen då och då för att spegla de här förändringarna. Håll koll på förändringar och framtida trender med hjälp av enkäter, intervjuer och kundkommentarer.

Vad är marknadspositionering? Vi kan titta på några innovativa ledare som har distinkta varumärken och trogna kunder.

Exempel 1: Trader Joe’s

I USA är Trader Joe’s kända för sina unika produkter, bra priser och trevliga personal, och de har positionerat sig som ”hela nationens lokala matbutik”. Deras kvalitetsvaror och unika köpupplevelse håller samma standard som deras konkurrent, Whole Foods. ”Vårt dagliga fokus på värde är helt avgörande, och det är därför vi varken har extrapriser, lojalitetsprogram, medlemsavgifter eller andra plojar.”