Mallar för marknadsundersökningar

Få den information du behöver för att fatta bättre beslut om produkter och tjänster

Det är aldrig för sent att skaffa värdefull information.

Före, under och efter din produkt- eller tjänstelansering är en  marknadsundersökning ovärderlig för att få den information som du behöver för att skapa och förbättra det du erbjuder kunderna. Oavsett om du vill mäta märkesmedvetenhet, testa produkt/koncept, eller få en bättre förståelse av målmarknaden, har vi många typer av enkätexempel på allmänna marknadsundersökningar som du kan anpassa till just din bransch. Oavsett vilken bransch du verkar inom kan du skicka ut en marknadsundersökning som tar dig långt på vägen mot att utveckla en affärsverksamhet som passar din målmarknad.

Du kan välja en av våra färdiga mallar eller anpassa en helt egen. Det är hur enkelt som helst och du kan trycka på Skicka inom bara några minuter.

Du har  en fantastisk idé  för en produkt eller en tjänst, men är världen redo för den? Innan du börjar rita konceptutkast på servetter kan du genomföra en  marknadsföringsundersökning  för att ta reda på vilken design och vilka funktioner din målgrupp skulle tycka om. Har du redan lanserat produkten? Då kan du använda enkäter för att göra dig redo för version 2.0. Ställ frågor som ”Om du inte tror att du kommer att använda vår nya produkt, varför inte?” eller ”Vad skulle få dig att använda vår nya tjänst?” så får du veta vad du behöver göra för att kunderna ska bli nöjda. Ta hjälp av vår enkätmall för produkttestning för att komma igång.

Målgruppens ålder, kön och inkomst bidrar till en framgångsrik utveckling och marknadsföring av din produkt eller tjänst. När du vet vilka dina kunder är förstår du deras behov bättre och kan fatta bättre affärsbeslut. Du kan ställa en rad olika demografiska frågor, kolla in frågorna i vår mall för demografisk överblick (USA) för inspiration.

Ditt varumärke utvecklas ständigt. Ta reda på hur konsumenter uppfattar det för att identifiera vad som påverkar det. Du kan också jämföra ditt varumärke med konkurrenterna för att se hur du ligger till på marknaden. Vi har flera olika enkätmallar som du kan använda, bland annat om  märkeslojalitet och märkesmedvetenhet.

Genom att hålla koll på målmarknaden är det lättare att förstå och prioritera vad organisationen ska göra. Håller attityderna på att ändras? Verkar det som om beteenden håller på att förändras? Genom att hitta svaren på dessa frågor och agera utifrån dem kan ni enklare locka och behålla konsumenter på lång sikt.

Samla in detaljerad information om målmarknaden med en av våra mallar för marknadsföringsenkäter. Få svar på frågor som ”Vilka av följande faktorer är viktiga för dig när du väljer hudvårdsprodukter?” eller ”Är det första gången du köper en bostad eller har du gjort det förut?”. Ni får data som ni genast kan använda för att anpassa produkterna och tjänsterna.

Det är mycket värdefullt att få feedback från era nuvarande kunder. Men för att identifiera nya möjligheter som kan få verksamheten att växa måste ni samla in synpunkter från hela målmarknaden.

Börja med en demografisk enkät för företagets kunder. Ni kanske siktar på en viss målgrupp, men upptäcker att ni har en funktion eller ett produktsortiment som lockar en annan målgrupp. När ni lär känna er målgrupp vet ni hur ni ska marknadsföra (och inte marknadsföra) er med kunderna i åtanke.

Få konsumentfeedback om just er bransch och era produkter och tjänster. Fråga om konkurrerande produkter, alternativa tjänster eller särskilda förbättringar.

Du behöver inte lägga massor av pengar på att få svar. Du behöver bara dra nytta av de smarta och kostnadseffektiva verktygen. Är du osäker på hur du ska nå rätt målgrupp?  SurveyMonkey Audience  ger dig tillgång till miljontals svaranden som är redo att ge dig de svar du behöver för att fatta avgörande beslut. På SurveyMonkey arbetar vi alltid med att förbättra vår teknik så att vi kan hjälpa dig att fatta rätt beslut. Genom att skicka ut en enkät till målmarknaden kan du säkerställa att era satsningar blir så effektiva som möjligt.

Nedan finns en lista över våra expertcertifierade enkätmallar indelade i tre av våra vanligaste användningsområden: koncepttestning, varumärkesundersökning och kundprofilering. Kom ihåg att du alltid kan anpassa frågorna efter dina egna önskemål.

Är er produkt klar att lanseras? Använd den här enkäten med tio frågor för att se vad målmarknaden tycker om produkten innan ni släpper ut den på marknaden. Med hjälp av denna feedback kan du ta reda på vilka förbättringar ni behöver göra i tid.
Förhandsgranska mall

Sluta gissa hur bra företagets annonsering fungerar. Med den här enkäten med åtta frågor får ni en förståelse för hur målgruppen uppfattar en annons innan ni publicerar den.
Förhandsgranska mall

Att hitta rätt namn för ett företag eller en produkt kan vara en utmaning. Hör vad konsumenterna tycker medan du överväger olika alternativ.
Förhandsgranska mall

Innan ni lanserar en logotyp bör ni kontrollera om målgruppen identifierar sig med den. Använd den här mallen för att testa alla upptänkliga alternativ.
Förhandsgranska mall

Ta reda på hur konsumenterna kommer att reagera på ert budskap. Dessa frågor kan hjälpa dig att utvärdera och kontrollera företagets kundlöfte.
Förhandsgranska mall

Att hitta rätt förpackning till olika produkter kan vara mer komplicerat än det verkar. Du ska tänka på om den är visuellt tilltalande, hur unik den är och dess kvalitet. Använd den här mallen för att utvärdera produktens förpackning.
Förhandsgranska mall

Ta reda på om konsumenterna på er målmarknad är priskänsliga med den här enkäten på sex frågor. Du får också reda på om de tycker att de får valuta för pengarna när de köper produkterna i er kategori.
Förhandsgranska mall

Använd den här enkäten på tio frågor för att ta reda på hur medvetna konsumenterna är om ert varumärke. Du får reda på både hur människor upptäcker ert varumärke och hur de uppfattar det.
Förhandsgranska mall

Se vad konsumenter tycker om ert varumärke jämfört med andra på marknaden. Med vår mall får du också reda på vad som gör att människor väljer ett visst varumärke.
Förhandsgranska mall

Hur får ert varumärke folk att känna sig? Och hur särskiljer människor ert varumärke från konkurrenternas? Få några av svaren med den här mallen.
Förhandsgranska mall

Design, kvalitet och pris är avgörande faktorer för konsumenter. Ta reda på vilka av dessa faktorer som är viktigast på er målmarknad.
Förhandsgranska mall

Använd den här snabba enkäten på fem frågor för att ta reda på mer om era kunder, bland annat vilka typer av konsumenter de inriktar sig på, hur konkurrensutsatt deras marknad är och hur stor andel återkommande kunder de har.
Förhandsgranska mall

För att förstå vilka era kunder är behöver ni ett helhetsgrepp. Ni måste bland annat ta hänsyn till deras ålder, kön och utbildningsnivå. Med den här enkäten på tio frågor kan du ta reda på mer om era kunder.
Förhandsgranska mall

Är de svarande anställda? Och om så är fallet, vad jobbar de med? Använd den här enkätmallen för att besvara båda de här frågorna.
Förhandsgranska mall

Ta reda på vilka typer av företag som de svarande jobbar på och deras roller i dessa företag med den här enkäten på tio frågor.
Förhandsgranska mall

Lär känna kundens målmarknad med hjälp av den här enkäten på tio frågor. Den innehåller bland annat frågor om den typ av kunder de är ute efter, hur konkurrensutsatt marknaden är och möjligheten till återkommande kunder.
Förhandsgranska mall

Med den här enkäten kan du identifiera vad som är typiskt för målmarknaden. Du får bland annat reda på deras ålder, kön och var de bor.
Visa mall

Ta reda på hur konsumenterna hittar ett företag i er kategori och hur de fattar köpbeslut med den här enkäten på nio frågor.
Förhandsgranska mall

Få information om konsumenternas medvetenhet, överväganden och köpbeslut med den här utförliga enkätmallen med 17 frågor.
Förhandsgranska mall

Ta reda på målmarknadens medvetenhet om olika varumärken, vilka de föredrar och vad som påverkar deras köpbeslut.
Förhandsgranska mall

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Lösningar för din roll

SurveyMonkey kan hjälpa dig att göra ett bättre jobb. Ta reda på hur du får större genomslag med vinnande strategier, produkter, upplevelser och mycket mer.

Formulärmall för registrering till virtuella evenemang

Hantera enkelt registreringar av virtuella evenemang och öka antalet deltagare med vår anpassningsbara formulärmall för virtuella evenemang.

Mall för formulär om seminarieregistrering

Förenkla registreringar av seminarier och öka antalet deltagare med vår lättanvända och anpassningsbara mall.