Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Produktlivscykelns fem stadier

Testa produkterna innan du släpper dem på marknaden med SurveyMonkeys koncepttestning.

En marknadsföringsplan bör omfatta strategier för att få ut så mycket som möjligt av produktlivscykelns alla stadier. Men innan du kan formulera de strategierna måste du ha en tydlig bild av produktlivscykelns stadier, veta vilken fas produkten befinner sig i och hur du ska använda marknadsundersökningar för att skaffa ett bra underlag under hela livscykeln. SurveyMonkey täcker alla behov på det här området.

Produktlivscykeln beskriver hur en produkt utvecklas under fem tydliga stadier: utveckling, introduktion, tillväxt, mognad och nedgång. Begreppet utvecklades av den tyska ekonomen Theodore Levitt, som publicerade sin modell för produktlivscykeln i Harvard Business Review 1965, och än i dag använder vi hans modell.

Produktlivscykeln är i princip tiden från det att produktkonceptet formuleras tills produkten dras tillbaka från marknaden. Produktlivscykeln används som underlag för beslutsfattande och strategiutveckling i alla stadier.

Marknadsförare använder produktlivscykeln för att anpassa budskapet till de olika stadierna utifrån vad marknadsundersökningarna visar. Chefer använder produktlivscykeln för att fatta strategiska beslut om prissättning, expansion till nya marknader, förpackningsdesign och mycket mer.

in-article-cta

Använd vår analys av produktkoncept för att få idéer som kan bekräftas av en tillförlitlig målgrupp på mindre än en timme.

Det finns många fördelar med produktlivscykelhantering. Var i cykeln du befinner dig påverkar allt från marknadsföringsstrategi till lönsamhet.

Med produktlivscykelhantering kan du:

  • Fatta välgrundade beslut utifrån livscykelstadiet
  • Öka avkastningen på produktlanseringen
  • Öka företagets lönsamhet
  • Finjustera marknadsföringsbudskapet och hålla kontakten med rätt målgrupper
  • Upprätthålla och förbättra produktens dragningskraft, dess rykte och kundernas lojalitet

De som inte hanterar produktlivscykeln på rätt sätt kommer att märka av negativa effekter som:

  • Produkten motsvarar inte förväntningarna
  • Kortare hållbarhet
  • Överlager
  • Lägre vinst
  • Produkten når nedgångsstadiet i förtid

Marknadsundersökningar spelar en viktig roll i varje stadium av produktlivscykeln. Använd den definitiva guiden till marknadsundersökningar som tagits fram av SurveyMonkey för att få en bättre förståelse för hur viktiga undersökningarna är för produktens livscykel.

Olika produkter ligger i olika stadier olika länge, så det finns ingen absolut tidslinje du kan använda. Varje stadium har sina egna kostnader, risker och möjligheter, och du måste anpassa strategierna beroende på var i livscykeln produkten befinner sig. 

Det första stadiet i produktlivscykeln är utveckling. Det är här de första marknadsundersökningarna utförs. Innan produkten kommer ut på marknaden finjusterar du konceptet, testar produkten och skapar en lanseringsstrategi. Koncepttestning med verkliga potentiella användare är en viktig del av det här steget. Tack vare koncepttestningen får du veta vad målmarknaden tycker och kan göra ändringar baserat på deras synpunkter, innan du ens har börjat bygga produkten.

Under den här inledande fasen drar du på dig många kostnader utan att generera några intäkter från den nya produkten. Du kanske finansierar det här stadiet ur egen ficka eller letar investerare. Oavsett vilket är risken hög och möjligheten till extern finansiering ofta begränsad. Marknadsutveckling kan omfatta allt från en hastigt hopkommen skiss till en färdig prototyp av produkten, du behöver bara något att visa potentiella investerare och kunder. Kontrollera marknadspotentialen tidigt så att du kan börja anskaffa det kapital som krävs.

När du lanserar produkten har du nått introduktionsstadiet i livscykeln. Marknadsföringsteamet koncentrerar sig på att skapa produktmedvetenhet och nå målmarknaden. Vanligtvis bygger all innehållsmarknadsföring och inåtriktad marknadsföring på att göra reklam för produkten. 

Beroende på hur komplex produkten är, hur ny och innovativ den är, hur konkurrensen ser