Ta reda på vad som motiverar era köpare

Använd vår lösning Användning och attityder för att ta fram vinnande produkt- och marknadsföringsstrategier utifrån köpvanor och bevekelsegrunder.

Marknadsförare med data om användning och attityder

Lyft era kunskaper om målgruppen till nya höjder

Identifiera era bästa konsumentsegment, vad de bryr sig om, hur de handlar och det bästa sättet att fånga deras uppmärksamhet.

Mät marknadsstorleken

Ta reda på vilka konsumentsegment som använder er produkt oftast och var det finns outnyttjade möjligheter.

Upptäck användningsområden

Få en förståelse för de sammanhang i vilka människor använder era produkter så att ni kan ta fram hyperrelevanta kampanjer.

Identifiera nya möjligheter

Utöka verksamheten genom att mäta överlappande användning och önskemål hos era målkunder.

Funktioner i SurveyMonkeys Användning och attityder

Analys av viktiga faktorer

Ta reda på vad som leder till beslut om produktköp

Välj önskat mätvärde för resultatet, till exempel köpavsikt. Vår modell visar direkt vilka attityder och beteenden i målsegmentet som bäst svarar mot det resultatet.

Guidad metodik

Slipp gissningar i utformningen av undersökningar med vår frågebank, som skräddarsytts för att användas med Användning och attityder. Lägg till demografiska och psykografiska frågor samt beteende- och användningsfrågor.

Global panel

Nå konsumenter över hela världen med integrerade paneler som når fler än 144 miljoner människor i över 130 länder på fler än 50 språk. Skaffa tillförlitliga data på några minuter i stället för några veckor.

AI-drivna insikter

Få snabbt grepp om resultatet med inbyggda analysverktyg som AI-drivna insikter, som direkt rekommenderar segment och har korstabellrapporter och olika exportformat.

Tjänster

Få experthjälp med undersökningar om användning och attityder

Utnyttja vår flexibla engagemangsmodell och få hjälp av våra marknadsundersökningsexperter. Bland tjänsterna finns:

  • Rådgivning om enkätdesign
  • Översättning
  • Anpassade analyser och rapporter
  • och mycket mer

”Vår undersökning med SurveyMonkey visade att JUST:s kundbas inte bara bestod av veganer, utan även köttätare som ville leva mer hälsosamt. Tack vare den här informationen kunde vi inrikta oss på ett betydligt bredare konsumentsegment, vilket har haft en dominoeffekt på hur vi får ut våra produkter på marknaden.”

Daniel Scharff
chef för strategi, analys och insikter hos JUST Inc.

Ledande varumärken använder SurveyMonkey för marknadsundersökningar

Redo att sätta igång?

Vi hjälper er att slutföra er undersökning om användning och attityder snabbare. Kontakta oss för att:

  • Ta del av en komplett produktdemo
  • Få hjälp av våra undersökningsexperter
  • Utvärdera ett anpassat projekt

Prata med en expert

Utforska fler lösningar för marknadsundersökningar

Branschspårare

Övervaka dynamiken på marknaden för en viss produktkategori över tid.

Analys av produktkoncept

Testa produktidéer och jämför med referenspunkter i branschen.

Analys av annonstext

Testa era marknadsförings- och reklamkampanjer före lansering.