Ta reda på vad som motiverar era köpare

Använd vår lösning Användning och attityder för att ta fram vinnande produkt- och marknadsföringsstrategier utifrån köpvanor och bevekelsegrunder.

Marknadsförare med data om användning och attityder

Identifiera era bästa konsumentsegment, vad de bryr sig om, hur de handlar och det bästa sättet att fånga deras uppmärksamhet.

Ta reda på vilka konsumentsegment som oftast använder er produkt och var det finns outnyttjade möjligheter.

Få en förståelse för de sammanhang där människor använder era produkter så att ni kan ta fram hyperrelevanta kampanjer.

Utöka verksamheten genom att mäta överlappande användning och önskemål hos era målkunder.

Diagram över viktiga faktorer

Välj önskat mätvärde för resultatet, till exempel köpavsikt. Vår modell visar direkt vilka attityder och beteenden i målsegmentet som bäst svarar mot det resultatet.

Guidad frågebank

Slipp gissningar i utformningen av undersökningar med vår frågebank, som har skräddarsytts för att användas med Användning och attityder. Lägg till demografiska och psykografiska frågor samt beteende- och användningsfrågor.

Globala konsumentpaneler

Nå konsumenter över hela världen med integrerade paneler som når fler än 175 miljoner människor i över 130 länder med fler än 200 målgruppsalternativ. Skaffa tillförlitliga data på några minuter i stället för över flera veckor.

Instrumentpanel med AI-driven analys

Få snabbt grepp om resultatet med inbyggda analysverktyg som AI-drivna insikter, som direkt rekommenderar segment och har korstabellrapporter och olika exportformat.

”Vår undersökning med SurveyMonkey visade att JUST:s kundbas inte bara bestod av veganer, utan även köttätare som ville leva mer hälsosamt. Tack vare den här informationen kunde vi inrikta oss på ett betydligt bredare konsumentsegment, vilket har haft en dominoeffekt på hur vi får ut våra produkter på marknaden.”

Daniel Scharff
chef för strategi, analys och insikter hos JUST Inc.

Ledande varumärken använder SurveyMonkey för marknadsundersökningar

Grå bakgrund med marinblå, blågröna och gula kvadrater i en pyramidform

Testa och ranka produkter eller kreativa idéer hos din målgrupp i ett tidigt skede.

Analys av produktkoncept

Testa produktidéer och jämför med referenspunkter i branschen.

Analys av annonstext

Testa era marknadsförings- och reklamkampanjer före lansering.