Utvinn information precis hur du vill

Hitta dolda trender med filter och korstabeller.

Hur svarade en viss grupp på din enkät? Hur svarade till exempel männen jämfört med kvinnorna? Hur varierar uppfattningarna om olika ämnen mellan de olika avdelningarna på företaget?

 • Sök efter globala trender i alla enkätsvar
 • Gräv djupare och använd flera olika filter
 • Använd korstabeller för att jämföra resultat efter svarsgrupper (t.ex. kvinnor eller läkare) eller efter hur du samlade in svar (via e-post, Facebook osv.)
 • Filtrera efter egenskap (bl.a. tidsperiod, slutförda eller delvis slutförda svar, e-postadresser, namn, IP-adresser och ett anpassat fält) för att begränsa resultatet
 • Ställ upp resultatet i korstabeller för att leta efter trender utifrån hur enkätdeltagarna svarade (t.ex. för att se hur åsikterna varierade mellan de som sade att de har provat produkten jämfört med de som inte har det)
 • Bygg upp anpassade vyer utifrån kriterierna du angett och ta endast med de frågor du vill
 • Vilka är varumärkets förespråkare?
 • Skulle de rekommendera era produkter och tjänster?
 • Vad klagar missnöjda kunder på?
 • Vilka områden anser de att företaget måste förbättra?
 • Vad tycker studenter på vissa program om tillgången till universitetets resurser?
 • Finns det ett samband mellan fakultet och nöjdhet [korstabell]?
 • Finns samma samband för studerande på grundutbildningen och doktorander? [använd filter för att korstabulera]

Använd filter och korstabeller när du behöver gräva djupare och isolera vissa segment i enkätdata för att spara tid och hitta smarta insikter.