Utvinn information precis hur du vill

Upptäck dolda trender med filter och korstabeller

Diagram och grafer, illustration

Hur svarade en viss grupp på din enkät? Hur svarade till exempel männen jämfört med kvinnorna? Hur varierar uppfattningarna om olika ämnen mellan de olika avdelningarna på ditt företag?

Med filter och korstabeller ser du endast de frågor och svar som uppfyller dina kriterier

 • Sök efter globala trender i dina samlade enkätsvar.
 • Gräv djupare och tillämpa flera filter.
 • Använd korstabeller för att jämföra resultat enligt svarsgrupp (t.ex. kvinnor, läkare osv.) eller enligt hur du samlade in svar (via e-post, Facebook osv.).
 • Filtrera efter egenskap (bl.a. tidsperiod, slutförda eller delvis slutförda svar, e-postadresser, namn, IP-adresser och ett anpassat fält) för att begränsa dina resultat.
 • Ställ upp dina resultat i korstabeller för att leta efter trender utifrån hur enkätdeltagarna svarade (t.ex. för att se hur åsikterna varierade mellan de som sade att de har prövat din produkt jämfört med de som inte har det).
 • Bygg upp anpassade vyer utifrån kriterierna du angett och ta endast med de frågor du vill.

Hur kan man använda korstabeller och filter? Titta närmare på exemplen nedan.

För enkäter om kundtillfredsställelse:

 • Vilka förespråkar ditt varumärke?
 • Skulle de rekommendera dina produkter och tjänster?
 • Vad klagar missnöjda kunder på?
 • Vilka områden anser de att ditt företag måste förbättra?

För enkäter om studenttillfredsställelse på universitet:

 • Vad tycker studenter på vissa program om tillgången till universitetets resurser?
 • Finns det ett samband mellan fakultet och tillfredsställelse [korstabeller]?
 • Finns samma samband för studerande på grundutbildningen och doktorander [tillämpa filter för att korstabulera]?

Använd filter och korstabeller när du behöver gräva djupare och isolera vissa segment i dina enkätdata för att spara tid och få tillgång till smart information.

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.