Instrumentpanel med resultat

Skapa och dela enkelt dynamiska instrumentpaneler för enkäter med resultat i realtid.

Kom igång

Förmedla berättelsen bakom dina data

Förvandla enkätresultatet till en rapport som intressenterna kan förstå. Med hjälp av instrumentpanelerna kan du lyfta fram viktiga slutsatser, lägga till egna kommentarer och rekommendera vad nästa steg bör vara. Du kan skapa flera olika instrumentpaneler för en och samma enkät. Dessutom uppdateras instrumentpanelerna dynamiskt och du kan dela dem med vem du vill via en webblänk.

Fokusera på viktiga slutsatser

Genom att skapa instrumentpaneler för enkäter kan du enkelt framhäva den viktigaste informationen för specifika grupper. Hjälp intressenterna att se var och hur de ska agera utifrån enkätresultatet.

Anpassa instrumentpanelen

Du kan enkelt anpassa hur du delar resultatet, oavsett om det är för chefen, medarbetarna eller kunderna. Filtrera svarsdata, välj vilka frågor som ska visas, dra och släpp diagram och anpassa layouten.

Spara tid åt alla

Visa bara den information intressenterna vill eller behöver se. Informationen uppdateras dynamiskt allt eftersom resultaten kommer in, och du behöver inte ägna tid åt att uppdatera statiska rapporter och presentationer.

Kom igång

Agera utifrån viktiga nyckeltal

Vill du övervaka din Net Promoter Score®, identifiera de viktigaste faktorerna och enkelt hålla alla informerade under tiden?

Med instrumentpanelerna kan du:

  • Filtrera data efter månad eller vecka och visa diagram sida vid sida för att enkelt jämföra resultatet över tid
  • Lägga till kommentarer nedanför eller bredvid diagram för att lyfta fram förändringar eller förklara något mer utförligt
  • Visa vad kunderna gillar och vad de inte gillar
  • Anpassa diagram och färger för att skräddarsy instrumentpanelerna
  • Dela dina databaserade rekommendationer med ledningen, cheferna och ditt eget team

Kom igång

Vill du skapa en egen instrumentpanel?

Ge alla de data de behöver

Vill du bara dela vissa resultat med vissa grupper`? Så här kan du köra exempelvis en enkät om medarbetarengagemang i organisationen varje kvartal och ge alla team insikter de kan ha nytta av.

Med instrumentpanelerna kan du:

  • Filtrera data efter avdelning, team eller affärsenhet och skapa individuella instrumentpaneler för olika grupper
  • Visa viktiga punkter för intressenterna genom att inkludera data om attribut som exempelvis jobbtillfredsställelse
  • Välj egna färger för att anpassa instrumentpanelerna
  • Visa hur olika team eller avdelningar står sig jämfört med genomsnittet
  • Jämför resultat från olika tidsperioder sida vid sida för att se trender och förändringar

Skapa en enkät

Vill du skapa egna instrumentpaneler?

Skapa en egen anpassad instrumentpanel redan idag

Skapa en enkät