Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Icke-sannolikhetsurval

Det lättaste sättet att få resultat i enkäter.

Omfattande enkäter kan vara knepiga. Man vill ha resultat som representerar hela populationen, men det är svårt att ge alla möjlighet att svara.

En lösning är då icke-sannolikhetsurval, och där har SurveyMonkey bra på fötterna. Mer än en halv miljon personer kan svara på enkäter via vår Audience-panel, vilket innebär att vi har USA:s största provgrupp för icke-sannolikhetsurval.

Vid icke-sannolikhetsurval väljs en grupp svarande ut från en större population och det är i förväg känt att vissa av medlemmarna har noll chans att få svara på enkäten. Detta är inte tillåtet i sannolikhetsurval, där alla i populationen ska ha en chans bli utvald som är över noll.

Vare sig ni använder en panel som SurveyMonkey Audience eller en annan typ av icke-sannolikhetsurval när ni designar enkäten kommer det sätt ni väljer svarande på alltid att medvetet utelämna vissa medlemmar av populationen.

Ibland är uteslutanden självklara, som när folk kan välja om de vill svara eller inte. Ni kanske frågar kunderna om deras e-postadress så att de kan delta i enkäter om kundfeedback. Vissa kommer förmodligen att tacka nej, och det innebär att de har noll chans att vara med och väljas till ert enkäturval.

Andra gånger är det inte lika tydligt. Låt oss säga att ni planerar att skicka en enkät till de första 100 som går in i er butik en viss dag. Det kan verka vara ett slumpmässigt sannolikhetsurval, men tänk på att det förmodligen inte är samma typ av människor som kommer in i affären på morgonen som de som kommer in senare.

Om butiken öppnar kl. 9 är det kanske mindre sannolikt att de första kunderna har jobb, jämfört med de som handlar vid kl. 19 eller kl. 20. Eftersom vissa delar av populationen har noll chans att höra till de första 100 kunderna på dagen kan resultaten bli snedvridna – här är det alltså icke-sannolikhetsurval som används.

Det här är några varianter av icke-sannolikhetsurval som ofta används, även om de inte passar alla typer av enkäter:

  • Kvoturval. Sätt upp ett mål för det antal människor ni vill skicka enkäter till (t.ex. 50 män och 50 kvinnor), och avsluta enkäten när ni uppnått respektive antal. Kvoturval säkerställer att ni får åtminstone vissa svar från alla de underpopulationer ni är intresserade av, även om detta inte blir ett äkta sannolikhetsurval.
  • Bekvämlighetsurval. Ställ bara frågor till personer ni känner eller de som är lätt att få slutförda enkäter av. Det här går bra om enkäten är på skoj (t.ex. om man frågar 100 personer på gatan i New York om vad de tycker om en kändis som vill bli president), men om ni försöker få fram resultat som ska gå att tillämpa bredare krävs en mer vetenskaplig metod.
  • Snöbollsurval. Be personer som redan deltar i er enkät att rekrytera andra enkätdeltagare som de känner. Snöbollsurval är bäst lämpat för enkäter som riktar sig till enskilda grupper som är svåra att hitta eller nå, som papperslösa invandrare eller människor med sällsynta hälsoproblem. I det här fallet kan ni anta att den population ni är intresserade av är relativt homogen, och ni behöver inte tänka lika mycket på att få ett representativt urval.

Sannolikhetsurval är en favorit bland statistiker, men för vanliga människor är icke-sannolikhetsurval mer praktiskt. Om det görs väl kan icke-sannolikhetsurval ge er samma (eller mer) högkvalitativa data som man skulle förvänta sig från ett äkta sannolikhetsurval.

De flesta enkäter riktas till en mycket specifik population och behöver inte säkerställa samma mångfald och representation som man får med sannolikhetsurval. Om ni gör marknadsundersökningar med mödrar med små barn behöver ni inte ha ett sannolikhetsurval som inbegriper män, barn eller personer med vuxna barn.

Även om ett icke-sannolikhetsurval inte överlappar den population ni vill åt finns det ändå många fördelar med att fortsätta med det urvalet.

Det är ofta snabbare och billigare att få svar med icke-sannolikhetsurval jämfört med sannolikhetsurval, eftersom provgruppsmedlemmar är mer motiverade att svara än folk som kontaktas slumpmässigt. Personer som väljs ut från t.ex. en adresslista är sannolikt mer lojala med företaget än människor som väljs från annat håll.

Den största utmaningen med icke-sannolikhetsurval är att skapa samma typ av icke snedvridna resultat som man får med sannolikhetsurval.

Tänk noga på hur ni rekryterar svarande, så att det inte förvränger era data. Det finns webbpaneler som betalar sina svarande, och det kan leda till snedvridning med ”professionella” svarande som bara svarar för pengarnas skull och inte ger rätt information.

När ni gör icke-sannolikhetsenkäter är det viktigt att tänka igenom eventuella orsaker till snedvridning. Det är inte alltid enkelt att förutsäga vad som skulle kunna påverka resultaten, men det är viktigt att börja med en mångfacetterad grupp svarande med egenskaper som stämmer med den population ni ska undersöka. Det ger inte bara data som stämmer lika väl som vid sannolikhetsurval, utan det kommer också att vara mycket mer kostnads- och tidseffektivt.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Utforska SurveyMonkey Enterprise-funktionerna

Hantera feedback i stor skala med SurveyMonkeys säkerhetsfunktioner i företagsklass, sekretess- och efterlevnadsstandarder samt dataintegreringar.

Läs mer om hur ledande varumärken skapar tillväxt med SurveyMonkey

Gör som de främsta varumärkena som använder SurveyMonkey för att skapa vinnande produkter och upplevelser som ökar tillväxten.

Lyft varumärkesstrategin med vältajmade insikter om varumärkesspårning

Skaffa verktyg för varumärkets hälsa, varumärkesmedvetenhet och varumärkesuppfattning. Registrera dig och prova våra enkäter om varumärkesspårning.