Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Hur man utför en longitudinell studie: Att följa dina resultat över tid

En enkät är som en ögonblicksbild: det går bara att dra slutsatser om en viss tidpunkt, plats och grupp personer av en enkät. Men ofta är det allt man behöver.

Men ibland vill man också förstå hur de som svarat på enkäten ändrat åsikt över tid. Då räcker det inte med den där enda enkäten, eller ögonblicksbilden – då måste enkäten upprepas för att man ska kunna se och förstå trender.

Det finns två sätt att ta reda på hur och om folk ändrar åsikt. Det första sättet är att använda referenspunkter, alltså att ställa samma fråga till olika grupper över tid, för att se hur åsikterna förändras. Det andra sättet, som vi ska behandla i det här inlägget, är så kallade longitudinella enkäter.

När du använder en longitudinell studie eller enkät följer du samma grupp svarande över en längre tid, kanske veckor, månader eller till och med år.

Det här skiljer sig från tvärsnittsenkäter, som är ett annat sätt att säga att en svarande bara besvarar enkäten en gång, men du kan skicka ut enkäten flera gånger för att samla in referenspunkter (alltså ögonblicksbilder).

Men varför ska man använda longitudinella studier? Det här är en studie som inleddes 1968 och som fortfarande pågår, och precis som de forskarna vill du kanske följa de svarande över en livstid för att kunna dra slutsatser från en (högst oföränderlig!) grupp svarande.

Du kanske inte direkt är ute efter en studie som sträcker sig över flera årtionden, men det finns fördelar med återkommande enkäter och med att följa de svarandes inställningar och beteenden över tid. (Förresten, när du skickar enkäter till samma personer flera gånger kallas det för panelenkät.)

Säg att du jobbar med webbaserad marknadsföring och vill ta reda på vad dina läsare tycker om en ny design på nyhetsbrevet.

Istället för att bara skicka dem en enkät efter att du ändrat designen kan du börja med att skicka enkäten och fråga vad de gillar (och inte gillar) med den befintliga designen (t.ex. skapa ett koncepttest). Du kan till och med använda dig av deras feedback i den nya designen!

Skicka sedan en uppföljande enkät när den nya designen gått ut till mottagarna. Eftersom du frågar samma personer kan du jämföra deras inställning och synpunkter på den första designen med hur de ser på den andra designen, och mindre ändringar kommer att vara statistiskt signifikanta. Om du bestämmer dig för två tvärsnittsenkäter med olika svarandegrupper behöver ändringarna vara större för att vara statistiskt signifikanta.

Om du får feedback som innebär att du behöver göra fler designändringar kan du fortsätta att förfina designen löpande och se till att enkätresultaten inte sjunker jämfört med resultatet för den ursprungliga designen.

Vi har miljontals personer som är redo att fylla i din enkät.

Att skicka ut samma enkät till samma panel är bra när du vill följa de svarandes inställning och beteende över tid, men ibland går det inte att få svar från samma personer varje gång.

Även om du skickar ut nyhetsbrevet till samma personer kanske du inte alltid får in synpunkter från samma grupp över tid. Vissa personer kanske slutar prenumerera på nyhetsbrevet, nya läsare kanske tillkommer.

Då kan du börja med enkäter med roterande panel. Det enda du behöver göra är att rotera en andel av de svarande och byta ut dem mot nya svarande. (I just det här fallet kan du enkelt se vilka i din utskickslista som fyller i dina enkäter.)

På så vis ger enkäten en bra bild av hela läsekretsen, med gamla som nya läsare, och samtidigt kan du följa förändringar i samma grupp personer.

Här är tre viktiga saker att tänka på före en longitudinell studie:

  1. Det är bättre att hålla frågorna identiska i alla enkäterna. Forskning har visat att förändring av hur en fråga ställs kan leda till stor skillnad i svaren, till och med när det är samma svarande. Så för att utforska trender på det mest rättvisande sättet bör du försöka ställa samma frågor i alla enkäter som du upprepar.
  2. När du tar fram en panelenkät är det bra att veta att det inte är alla som svarade på den första enkäten som kommer att svara på den andra. Så om du vill utföra en panelundersökning där du undersöker samma grupp människor 3 gånger och vill ha minst 1 000 svarande kommer du att behöva fråga fler än 1 000 svarande i den första enkäten för att kompensera för personer som antagligen inte kommer att svara på den andra eller tredje enkäten.
  3. Du behöver bestämma hur ofta du ska utföra din enkät. Om du skickar ut enkäter för ofta kan du slösa med resurser och tid, eftersom det kanske inte har gått tillräckligt lång tid för att någon förändring ska ha skett. Men om du utför dem för sällan kanske fler människor hoppar av din panel, vilket innebär att du kommer att ha för få deltagare i dina senare enkäter.

När man tänker närmare på saken är tillämpningsmöjligheterna för longitudinella studier oändliga. Du kan se om din nya annons har påverkat folk att köpa din produkt eller följa upp de som köpt den för att se om de tyckte om den.

Även om en uppsättning data kan belysa en enstaka händelse eller tidpunkt är det kontexten i upprepade enkäter över tid som kommer att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut och åstadkomma förbättringar.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Bästa praxis för enkäter

Ta del av våra bästa metoder för enkätdesign och få ut mesta möjliga av nästa enkät. Utforska våra riktlinjer för enkäter och kom igång idag – GRATIS!