Mallar för utbildningsenkäter

Ta reda på hur framgångsrikt din skola eller ditt universitet samverkar med elever, föräldrar och lärare

Mallar för utbildningsenkäter, illustration

Det finns många grupper i utbildningssystemet som bidrar till framgångarna för den här miljön – allt från studenter och lärare till föräldrar och administratörer. Följdaktligen finns det många komponenter som behöver fungera tillsammans för att skapa en stödjande och effektiv inlärningsatmosfär. Om en grupp i systemet blir missnöjd eller ambivalent, kan detta skapa en dominoeffekt som stör hela utbildningsväsendet. Så hur vet du om din skola fungerar som den ska? Skicka ut en enkät för utbildningsfeedback till de olika grupperna i skolsystemet så får du veta hur situationen ser ut i just din skola.

Så här använder du våra exempel på utbildningsenkäter

Vi på SurveyMonkey kan erbjuda många olika sätt för att inleda en dialog med ditt skolområde och mäta stämning och effektivitet. Du kan anpassa en egen enkät eller använda en av våra metodologicertifierade mallar för utbildningsenkäter för att komma igång. Här är några idéer.

 • Fakultetstillfredsställelse. Fastställ den övergripande stämningen bland professorer och lektorer på ditt universitet med en enkät för fakultetstillfredsställelse. Ställ frågor som “Hur effektivt är ledarskapet på din avdelning?” och “Hur rättvis är din lön på universitetet?” för att ta del av fakultetens åsikter om ledarskap, balansen mellan arbete och fritid och tillgängliga resurser.
 • Säkerheten på Internet och i sociala medier. Agerar eleverna korrekt och är de trygga när de använder e-post, Facebook och Internet i allmänhet? Vi har utvecklat flera frågeformulär för barn och ungas säkerhet på nätet så att du kan fastställa hur, var och när de använder sociala medier. Du får svar på frågor som “Hur mycket vet dina föräldrar om vad du gör på Internet?” och “Ungefär hur mycket tid lägger du på att skriva inlägg om andra personer när du är på sociala nätverkssidor (som Facebook eller Twitter)?” För bästa resultat är det viktigt att noga tala om för eleverna att enkäten är helt anonym och säker att fylla i.
 • Föräldrarnas engagemang. Vad tycker föräldrarna om skolorna, lärarna, utbildningsväsendet och även sin egen förmåga att effektivt bidra till sina barns utbildning? Använd en av våra riktade mallar för skolenkäter och skapa en enkät med fokus på föräldrarna där du kan ställa frågor som “Hur säker är du på din förmåga att stödja ditt barns inlärning i hemmet?” och “I vilken grad förhindrar ditt pressade schema dig från att involvera dig i ditt barns nuvarande skola?”
 • Övergripande klimat och stämning. Ibland behöver man bara få veta hur elever, lärare och föräldrar i allmänhet känner inför skolan och utbildningsväsendet. Ge dem möjligheten att göra sina röster hörda om ämnen som “Vår skola visar respekt för människor från alla bakgrunder och kulturer”, “Eleverna tycker att skolans regler är rättvisa”, och “Det är rätt vanligt att man retar och mobbar andra elever här.”

Exempel och mallar för skol- och universitetsenkäter (för tillfället är vissa endast tillgängliga på engelska)

 • Mall för ubildningsdemografi
  Få reda på hur din skola är uppdelad med hjälp av 16 grundläggande demografiska frågor om kön, inkomst, ras, relation till eleven och mycket mer.
 • Mall för föräldraengagemang
  Lär dig förstå hur föräldrar interagerar med lärare och andra föräldrar om skolans engagemang, välgörenhetstillställningar, sociala behov och frivilligarbete med denna mall bestående av tio frågor.
 • Mall för inlärningsstöd
  Ställ fem korta frågor till föräldrarna om hur de stöder sina barns pedagogiska miljö i hemmet.
 • Mall för föräldrars självutvärdering
  Hur duktiga känner sig föräldrarna på att stödja sina barns inlärning i hemmet och på att engagera sig i skolan? Gör en bedömning av deras självförtroendenivå med denna enkät med sju frågor.
 • Enkätmall för tillfredsställelse med universitetsfakultet
  Använd denna enkätmall för att ställa frågor till universitetsfakulteten om ledarskap, samverkan, administration och allmän arbetstillfredsställelse på universitetet. Det är en snabb, tio frågor lång enkät.
 • Mall för utvärdering av universitetslektorer
  Här får studenterna möjlighet att gradera universitetets professorer och lektorer i en enkät med 28 frågor. De ställda frågorna kretsar kring kursmaterial, undervisningsmetoder, lektorernas tillgänglighet, uppgifternas lämplighet och övergripande tillfredsställelse.
 • Mall för universitetsstuderandes examen
  Med den här mallen för universitetsstuderandes examen bestående av tio frågor kan du ta del av studenternas erfarenheter av universitetet. Du får information om förväntade examensdatum liksom de övergripande åsikterna om undervisningens kvalitet, anläggningar och framtida mål.
 • Mall för tillfredsställelse bland universitetsstudenter
  I den här enkäten med tio frågor för allmän feedback kan studenterna tala om hur nöjda de är med undervisningens effektivitet, lokaler, registreringsprocesser, skolans säkerhet och mycket annat.
 • Mall för utvärdering av lärarassistenter på universitet
  I den här enkäten med 15 frågor utvärderas universitetets lärarassistenter. Studenterna ombes betygsätta assistenterna i ämneskunskaper, materialpresentation, utlärningsförmåga, tillgänglighet och övergripande effektivitet.
 • Mall för lärarfeedback (grundskola)
  Det här frågeformuläret innehåller tio frågor till grundskolelärare om hur nöjda de är. Enkäten omfattar ämnen som skolsäkerhet, resurser, administrativt stöd, standardiserade test och studentresultat.
 • Mall för föräldraenkät (grundskola) från Harvard Graduate School of Education
  En omfattande enkätmall med 80 frågor som fokuserar på föräldrarnas tankar, känslor och intryck av barnens skola. Enkäten innehåller frågor om föräldrarnas roller och åsikter, barnets interaktion i skolan, uppfattningar om skolmiljö och demografi.
 • Mall för föräldraenkät (grundskola)
  En enkät i längre format med 42 frågor som undersöker relationen mellan föräldrar till grundskoleelever och skola, samhälle och miljö.
 • Mall för skolprogrammets lämplighet
  I den här korta mallen med åtta frågor ställs frågor till föräldrar om relationen mellan skolans aktiviteter, undervisningsstil och procedurerna för disciplinära åtgärder och hur dessa överensstämmer med barnets förmågor, intressen och kulturella bakgrund.
 • Mall för föräldrars roller och ansvarsområden
  Föräldrar, elever eller lärare: Vem ansvarar för vad? I denna enkät med 12 frågor får du veta mer om hur föräldrar anser att utbildningsansvaret bör fördelas mellan skola och hem, bland annat på områdena för säkerhet, inlärningsmetoder, intressen och inbördes relationer.
 • Mall för enkät om skolklimatet
  Hur höga poäng får din skola när det gäller att motivera barn? Sätter din skola värde på mångfald? Respekterar lärarna eleverna? I den här djupgående enkäten med 53 olika frågor får du föräldrarnas svar på dessa och många andra frågor.
 • Mall för elevfeedback om sport på högstadiet/gymnasiet
  Denna mall för elevfeedback om sport på högstadiet/gymnasiet är en sida lång och ställer frågor om elevernas erfarenheter av lärare, föräldrar och tränare i förhållande till deras idrottsutövning.
 • Mall för enkät om mobbning
  Med den här snabbifyllda enkätmallen bestående av tio frågor kan du få insikt i mobbningssituationen på din skola. Innehåller frågor om mobbningens typ, allvarlighet och frekvens och kan användas i både kommunala och privata skolor.
 • Mall för barns beteende
  I den här enkäten med nio frågor får föräldrar tillfälle att uttala sig om sitt barns beteende hemma och i skolan och hur det hör samman med upplevelsen av skolan. Du får veta mer om barnets skolarbete, läsintresse, metoder för att hantera känslor, motivation och annat.
 • Mall för föräldrastöd
  Lär dig mer om hur du kan ge bättre stöd till föräldrar med denna enkätmall med 15 frågor som fokuserar på de utmaningar som föräldrar ställs inför. Tar upp transport, skolpersonal, kommunikation, barnomsorg och mycket annat.
 • Mall för socialt stöd
  I den här enkäten med fyra frågor kan du fråga föräldrarna hur barnen klarar sig på det sociala planet, vad föräldrarna gör för att stödja sina barn och hur de kommunicerar med dem.
 • Mall för barns säkerhet och användning av e-post
  Den här elevfokuserade enkäten med sex frågor ställer frågor till barnen om hur de använder e-post, föräldrarnas engagemang och när, var och hur barnen använder e-post.
 • Mall för barns säkerhet och användning av Facebook
  Med den här enkäten kan du fråga eleverna om deras Facebook-vanor, bland annat vad föräldrarna känner till om vanorna och hur engagerade föräldrarna är, hur eleverna använder Facebook, hur ofta de loggar in och vilken typ av aktiviteter som de ägnar sig åt. Enkäten innehåller tio frågor.
 • Mall för barns allmänna säkerhet och användning av Internet
  Den här korta enkäten på fem frågor utforskar elevernas användning av Internet, bl.a. hur ofta eleverna använder Internet, hur engagerade föräldrarna är och de olika aktiviteter som barnen ägnar sig åt på nätet.
 • Mall för barns beteende på nätet
  Den här enkäten innehåller fem frågor och handlar om hur eleverna använder Internet, bl.a. hur ofta de använder det, hur engagerade föräldrarna är och vilka aktiviteter som eleverna ägnar sig åt på nätet.
 • Mall för enkät om kommunala skolor
  Denna mall för enkäter om kommunala skolor samlar in information från föräldrar och andra om den kommunala skolan i området. Enkäten innehåller frågor om hur man uppfattar skoldistriktet, möjligheten till frivilligarbete och hur skolsystemet kan förbättras.

Tre tips för att komma igång

 1. Håll enkäten kort och fokuserad. Se till att varje fråga tar dig närmare målet. Var noga med att enkäten inte tar för lång tid att fylla i och se till att frågorna är klart och tydligt formulerade. En bra tumregel är att det bör ta max 10 minuter att fylla i enkäten.
 2. Tänk på målgruppen. Man talar annorlunda till barn jämfört med hur man talar med föräldrar och lärare. Tänk på vilken målgrupp som du vänder dig till när du skriver frågorna och justera frågorna därefter.
 3. Testa enkäten. Testa enkäten innan du skickar ut den i full skala för att upptäcka omständliga formuleringar, ofullständiga tankegångar och felaktig överhoppslogik och för att få hjälp med att uppskatta hur lång tid det tar att fylla i enkäten. Du kan bli förvånad över resultatet.

Har du fler frågor?

Om du är intresserad av att använda en mall för utbildningsenkäter men har fler frågor får du gärna kontakta oss.

Letar du efter fler enkätmallar och enkätfrågor?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.