Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Internet är till för alla – skapa tillgängliga onlineformulär

Uppfyll nya webbplatsstandarder genom att erbjuda tillgängliga onlineformulär. Våra tips kan hjälpa dig.

Tillgänglighet är en grundpelare i bra modern webbdesign. Att se till att din webbplats är tillgänglig för alla användare, även personer med funktionsnedsättning, är standard på webben. Många länder, till exempel USA, har lagstadgade krav på webbtillgänglighet. Det innefattar också onlineformulär

Med tillgängliga formulär ser du till att alla användare kan komma åt och fylla i ditt onlineformulär på rätt sätt. Oavsett om syftet är evenemangsregistrering, feedback, jobbansökningar eller något annat kan du använda våra bästa metoder för formulärtillgänglighet för att se till att alla kan använda dina formulär.

61 miljoner vuxna i USA lever med någon form av funktionsnedsättning. Webben är avsedd att fungera för alla. Därför är det viktigt att avlägsna hinder för interaktion och kommunikation online genom att implementera funktioner för webbtillgänglighet. Och tillgänglighet påverkar inte bara människor med funktionsnedsättningar. Tillgängliga formulär och webbplatser hjälper även personer som använder mobila enheter med liten skärm, äldre personer med varierande förmågor, personer med långsam internetanslutning eller begränsad bandbredd samt andra med situationsmässiga eller tillfälliga funktionsnedsättningar som påverkar deras förmåga att använda webben.

Om din webbplats eller ditt webbformulär inte har tillgänglighetsanpassning kan du eventuellt utesluta en stor del av befolkningen från din webbplats eller tjänst.

I dagens värld utför vi många uppgifter online. Internet är en viktig resurs för utbildning, arbete, vård, banktjänster och många andra funktioner. En otillgänglig webbplats är som en butik utan ramp eller en otillgänglig ingång. Det hindrar vissa människor från att komma in. När människor utesluts från att använda dessa resurser på grund av otillgängliga webbplatser eller formulär hindras de i praktiken från att delta i dessa aspekter av samhället. Ett onlineregistreringsformulär som inte är tillgängligt kan till exempel hindra användare med funktionsnedsättning från att anmäla sig till ett evenemang.

Alla ska ha lika möjligheter att få tillgång till webbinnehåll. Gör din webbplats och dina formulär inklusiva genom att anpassa dem till neurodivergenta personer, personer med nedsatt syn eller äldre. Att göra vårt onlineinnehåll tillgängligt för alla är rätt sak att göra.

Tillgänglig formulärdesign och webbdesign ger ditt företag en större målgrupp, som får en bättre upplevelse när de navigerar på din webbplats. En tillgänglig design kommer även att öka webbtrafik och kundengagemang samt leda till fler konverteringar. Det gör ditt företag mer tillgängligt för äldre, de som har begränsad tillgång till teknik, och de som bor på landsbygden eller i utvecklingsländer. Om du ignorerar behoven hos användare med funktionsnedsättning utesluter du en stor grupp potentiella kunder.

The World Federation of Advertisers uppskattar att personer med funktionsnedsättning har inverkan på mer än 13 biljoner USD i årlig disponibel inkomst. Med andra ord kan tillgängligheten till din webbplats och dina webbformulär leda till att du tjänar pengar – eller förlorar pengar.

De bästa övergripande metoderna för webbtillgänglighet definieras av World Wide Web Consortium (W3C). Deras Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sätter internationella standarder för webbtillgänglighet.

Utöver WCAG finns det etablerade juridiska ramverk som säkerställer tillgänglighet på internet. Om du till exempel driver en webbplats för en myndighet i USA måste du uppfylla kraven i paragraf 508 i Rehabilitation Act.

Americans with Disabilities Act (ADA) anses inte vara en allmänt verkställbar lag men den hänvisas ofta till vid civilrättsliga förfaranden mot webbplatser vars ägare inte uppfyller tillgänglighetskraven, så det är viktigt att också förstå deras standarder.

Det finns fyra huvudkriterier i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2. Vart och ett av dessa kriterier täcker olika tillgänglighetsbehov och beskriver olika sätt att uppfylla dessa kriterier. Guiden WCAG Quick Reference innehåller anvisningar för hur du uppfyller vart och ett av dessa kriterier. Vi ska titta närmare på dessa kriterier och se hur de påverkar dina onlineformulär.

Det första kriteriet för utformning av tillgängliga formulär är att användare lätt måste kunna uppfatta sidans innehåll. Det finns några punkter i det här avsnittet som gäller formulär:

 • Ange textalternativ för allt annat innehåll än text, till exempel kontroller
 • Om formuläret innehåller en video måste du se till att den är textad på lämpligt sätt
 • Skapa innehåll i en meningsfull ordning
 • Använd inte färg som det enda sättet att förmedla information
 • Se till att det finns tillräcklig kontrast mellan text, bakgrund och bilder

Det andra kriteriet är att användarna enkelt måste kunna använda formulärets huvudfunktioner. Tänk på följande när det gäller formulär:

 • Innehållet ska vara enkelt att navigera i med olika inmatningsenheter
 • Innehållet ska kunna hanteras med hjälp av ett tangentbord
 • Rubriker, etiketter och titlar ska användas för att beskriva ämnen och syftet med innehållet

Det tredje kriteriet i WCAG 2 är att innehållet på en webbplats ska vara enkelt, tydligt och lätt att förstå. Ett alltför komplicerat språk eller krångliga termer kan göra det svårt för vissa användare att förstå vad som presenteras, speciellt om de har kognitiva funktionsnedsättningar. Tänk på följande när du skapar ett webbformulär:

 • Klart och tydligt språk
 • Undvik idiomatiska uttryck och jargong
 • Förklara förkortningar
 • Håll läsnivån på eller under gymnasienivå om det är möjligt
 • Se till att det visas en felbeskrivning om det uppstår ett inmatningsfel
 • Använd etiketter eller instruktioner när innehåll kräver inmatning
 • Tillhandahåll sammanhangsberoende hjälp

Det fjärde och sista kriteriet handlar om att göra innehållet tillräckligt robust för att kunna tolkas av ett stort antal olika användaragenter, bland annat tekniska hjälpmedel som skärmläsare osv. Tänk på dessa punkter när du skapar webbformulär:

 • Använd lämpliga märkningsspråk, taggar och element
 • SurveyMonkey ser till att dina formulär är kompatibla med och programmerade för att fungera korrekt med tekniska hjälpmedel

När du är redo att skapa ditt första tillgängliga webbformulär ska du komma ihåg att funktionsnedsättningar kan ta sig många olika uttryck och kan påverka hur användare kan komma åt och interagera med webbplatser. På grund av detta finns det många olika sätt som organisationer kan se till att deras webbplatser och formulär förblir tillgängliga för alla. 

Vi ska beskriva några av de vanligaste sätten att förbättra tillgängligheten i webbformulär. Tänk på att det finns många fler, men vi börjar med dessa bästa metoder för att skapa tillgängliga formulär. 

Ett av de enklaste sätten att se till att ditt innehåll är läsligt för personer med nedsatt syn är att använda text och andra sidelement som är korrekt kontrasterade med formulärets bakgrund. Högre kontrast gör det lättare för alla användare att läsa texten, och det förbättrar även läsbarheten för personer med färgblindhet.

SurveyMonkey har klassiska teman och standardteman som du kan välja för dina formulär och som uppfyller kraven i paragraf 508. Det är bara att leta efter ikonen för tillgänglig enkät när du väljer tema.

Våra teman Heritage, Arctic, Iceberg, Pastel, Aqua och Charcoal uppfyller kraven i paragraf 508. Dessa teman finns under fliken Stil i formulärverktyget.

Användare med nedsatt syn använder ofta skärmläsarteknik för att läsa och interagera med onlineinnehåll. Med denna teknik läses formulärinnehållet upp och ger även användaren information om andra element på sidan. 

För att skärmläsare ska fungera ordentligt måste de kunna urskilja och kommunicera till användaren vad ett formulärfält är ute efter. Ta inte för givet att det räcker med platshållartext i formulärfältet. En etikett måste läggas till precis bredvid fältet för att tydligt markera vilken information som ska tillhandahållas. Dessutom bör alla formulärkontroller, inklusive fält, kryssrutor och alternativknappar, ha ett tillhörande <label>-attribut i sidkoden.

SurveyMonkey ser till att alla formulär som skapas med vårt verktyg för webbformulär har korrekt kodning i serverdelen.

Skärmläsare och andra program är mycket avancerade nuförtiden, men de är fortfarande inte så bra på att tolka innehållet i bilder eller filmer. Det kan vara en bra idé att undvika att använda dessa resurser i dina formulär för att göra dem mer tillgängliga.

Om en bild eller video behövs ska du inkludera beskrivande alternativ text. Alternativ text är ett attribut som du kan lägga till i en bild eller ett videoklipp och som läses upp för dem som använder skärmläsare. Den ska beskriva utseendet eller funktionen för bilden eller videon i formuläret. 

Alternativ text ska vara mycket beskrivande. För en bild av en hög med våfflor kan du till exempel helt enkelt använda ”våfflor” som alternativ text. En bättre version skulle vara ”en hög belgiska våfflor med smör och sirap”. Den andra versionen ger en mer korrekt beskrivning av bilden och är mer användbar för personer med nedsatt syn.

Vissa fält i formuläret är obligatoriska och andra kan vara valfria. Du kan välja att använda en annan färg för att ange obligatoriska fält, men detta fungerar inte för alla användare. 

Obligatoriska fält är som standard markerade med en asterisk i SurveyMonkey, och det är viktigt att förklara i inledningen till enkäten att fält med asterisker är obligatoriska fält.

Vi ska titta på ett exempel med feedbackformulär. Oavsett vilken typ av feedback du vill ha kan det vara en bra idé att göra vissa av frågorna valfria. Ett formulär för kundfeedback kan be om information om användarens upplevelser av varumärke A. Dessa frågor behöver besvaras, så de bör vara obligatoriska. I slutet av enkäten kan användaren tillfrågas om de har några ytterligare kommentarer om sin erfarenhet av varumärke A. Detta ska vara ett valfritt fält så att de kan hoppa över frågan och ändå skicka formuläret utan att stöta på fel.

Skärmläsare och andra tillgänglighetsverktyg är mindre tillförlitliga när innehållet på skärmen ändras snabbt. I formatet ”en fråga åt gången” visas ett fält i onlineformuläret åt gången, och ett nytt fält visas efter att fältet har fyllts i. Detta snabbväxlande format är inte kompatibelt med de flesta tillgänglighetsverktyg och kommer att vara frustrerande för användarna. Gruppera istället frågor efter tema och använd bara flera sidor om det är nödvändigt.

 • Matris med listrutemenyer
 • Klickkarta
 • Sida för att ta emot betalningar
 • Flerspråkiga enkäter (skärmläsare kan inte välja önskat språk i en listruta)
 • Tvingad rankning för frågor av typen matris-/betygsskala

Varför följa de bästa metoderna för tillgängliga formulär? Helt enkelt för att det kan få oavsiktliga följder om ditt formulär inte uppfyller tillgänglighetskraven. De två största är oavslutade formulär och rättsliga åtgärder.

Som vi har nämnt har ett stort antal människor någon form av funktionsnedsättning. När ditt innehåll är tillgängligt kan du nå en större målgrupp, vilket leder till att fler människor hittar och använder ditt onlineformulär. Om en person inte kan använda formuläret ordentligt kommer de att sluta fylla i det, vilket gör att du förlorar deras feedback, registrering eller annan interaktion.

Lagar om webbtillgänglighet är i allmänhet inte verkställbara, men vissa organisationer kan väcka talan mot ägarna av webbplatser som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Denna typ av rättsliga åtgärder har ökat under de senaste åren. Undvik dessa juridiska problem genom att se till att dina formulär är så tillgängliga som möjligt.

Använd SurveyMonkey för att se till att ditt onlineformulär är tillgängligt för så många människor som möjligt. Följ våra bästa metoder och tips för att skapa ett bra formulär.

På tal om formulär har vi ett verktyg för onlineformulär som hjälper dig att snabbt och enkelt skapa och dela onlineformulär för registrering, feedback, klagomål, betalning och annat. Du skapar och anpassar formulär för valfritt ändamål och använder integrationer för att ta emot betalningar, automatisera arbetsflöden och mycket mer. 

Allt som behövs för att komma igång är ett SurveyMonkey-konto. Välj den plan som passar bäst för dig om du vill skapa fler enkäter med ditt team.