Jakten på rätt enkätfrågor

Har du någonsin funderat över om den enkät som du tar fram håller måttet? Hur vet du att dina frågor ger dig den information som du behöver för att fatta bra beslut? Du startar förmodligen enkätprocessen med att söka efter exempel på frågor som kan få dig på rätt väg. Här är några tips som kan hjälpa dig så att du kan vara säker på att du ställer rätt frågor.

Illustration av certifierade enkätfrågor

Var tydlig med målet

För att kunna ställa rätt frågor måste du vara tydlig med målet för att skicka ut enkäten. Det är viktigt att vara specifik med vilken sorts feedback man vill ha. Säg att du är ett HR-proffs som vill skapa en bättre arbetsmiljö. Det är ett ganska brett mål, och därför måste du ställa frågor om varje nyckelområde för sig (t.ex. chefens kompetensnivå, förmåner, tillgången på parkering osv.). Genom att be om feedback från de anställda om specifika frågor kan du samla in värdefull enkätinformation som kan leda till praktiska åtgärder.

Inte alla exempelfrågor är skapade lika

En bra plats att starta från är SurveyMonkeys frågebank (för tillfället tillgänglig på engelska, nederländska och portugisiska, andra språk är under bearbetning). Det är din källa till tusentals färdiga, metodologiskt korrekta frågor som hjälper dig att få de mest användbara svaren. I vår frågebank hittar du frågor som är framtagna och certifierade av våra egna metodiker och här kan du hitta och lägga till de vanligaste frågorna enligt kategori. Varje kombination av fråga och svar har skrivits för att minska risken för snedvridna svar och för att ge dig så korrekta svar som möjligt. Du får de frågor som du behöver snabbt och enkelt, frågor som kommer att göra det lättare för dig att fatta rätt beslut.

Så här byggde vi upp frågebanken

Vi valde ut frågorna med ett stratifierat slumpmässigt urvalsförfarande. Vi sökte igenom mer än tre miljoner SurveyMonkey-enkäter och letade efter frågor om ett populärt ämne (eller stratum) åt gången. Sedan valde vi slumpmässigt ut 10 % av enkäterna om det specifika ämnet och såg till att alla SurveyMonkey-kunders enkäter om ämnet hade en lika stor och oberoende chans att väljas.

Vi sökte till exempel igenom hela enkätpoolen efter bara de enkäter som ställde frågor om kundfeedback och valde sedan slumpmässigt ut en delmängd enkäter bland alla dessa kundfeedbacksenkäter. Vi upprepade processen för varje återstående kategori: personalresurser, offentlig utbildning, hälsovård och så vidare.

Slutresultatet? Elva stickprov som tillsammans bestod av ca 20 000 frågor – frågor som vi säkert kan säga är representativa för (eller i stor utsträckning överensstämmer med) hela SurveyMonkeys kundfrågepool för de elva ämnena.

Komma igång med frågebanken

Är du redo att använda frågebanken för din nästa enkät? I frågebanken hittar du frågor som överensstämmer med olika enkätkategorier. Om din enkät inte passar in i någon av dessa kategorier får du gärna titta närmare på de olika kategorierna eller söka efter specifika frågor. (Söktips för frågebanken: Sök efter nyckelord eller koncept för bästa resultat.)

För varje fråga visas även variabler som du kan välja eller redigera för att anpassa frågan efter dina behov.

Så lätt är det.

Sätt igång och låt oss göra grovjobbet. Titta närmare på frågebanken redan idag. Sedan kan du tryggt gå vidare.

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.