Få tillgång till undersökningar från SurveyMonkey om hur artificiell intelligens är på väg att vända upp och ner på viktiga branscher och affärsområden – eller registrera dig för SurveyMonkey om du vill få egna insikter.

av marknadsförare rapporterar att AI gör deras arbete enklare*

av människor föredrar att få support av en människa istället för en chattbot**

av marknadsförare fruktar att AI kan riskera deras jobb*

Statistik om AI: 1. Net Promoter® Score är 72 poäng högre för mänskliga kundtjänstmedarbetare än för AI 2. 75 % av marknadsförare är för att AI-genererat innehåll utesluts från sökmotorer 3. 26 % av marknadsundersökare uppger att de använder AI i sina arbeten dagligen eller varje vecka
Skapa ett undersökningsprogram med helhetssyn för att främja varumärkestillväxt med SurveyMonkey

Trots en positiv syn på AI har marknadsförare en sund respekt för att den kan ställa allt på ända.

AI inom kundupplevelser – undersökningar från SurveyMonkey

Genomsnittlig NPS för mänsklig kundtjänst är +6 (något positiv), medan genomsnittlig NPS för en AI-driven kundtjänst är -66 (mycket negativ).

Leende kvinna som dansar

Att använda AI går långsammare bland marknadsundersökare – 49 % har inte använt AI under de senaste tre månaderna – men det beror inte på bristande entusiasm.

”Möjligheterna med AI är inte att ersätta människor, utan att stärka dem ... tänk på GenAI som en ivrig praktikant, som gör det tråkiga arbetet och sedan överlåter det till en människa för godkännande.”

-

Dave Seaton, CEO, Seaton CX

SurveyMonkey Genius kombinerar AI, enkätexperter och maskininlärning för att ge vägledning steg för steg, identifiera möjliga fel och rekommendera lösningar, förutspå hur väl enkäten kommer att leverera samt för att automatisera skapande av vissa uppgifter.

Börja samla in enkät- och formulärsvar på några få minuter.

Använd dig av en global enkätpanel med mer än 175 miljoner människor för att ta del av marknadsdata i realtid.

Man som tänker och håller i en mobil

Elever använder AI till skolarbetet men oroar sig för arbetsmarknaden.

Leende kvinna som håller i en surfplatta

AI används inte av många vårdgivare ännu men inom fem år kan det mycket väl vara så.

Kvinna som knäpper med fingrarna

AI kan komma att skaka den amerikanska underhållningsbranschen i dess grundvalar.

Man med allvarligt uttryck som håller i en surfplatta

Bland arbetstagare i USA är AI ett hot mot vissa, men ett bekymmer för många.

* Denna SurveyMonkey-undersökning utfördes bland 403 marknadsförare den 11–18 juli 2023. De svarande valdes ut från en panel baserad på icke-sannolikhetsurval på webben.

-

** Den här SurveyMonkey-undersökningen med 2 201 amerikanska konsumenter över 18 år genomfördes den 17–19 april 2023 och viktades efter ålder, etniskt kön, utbildning, geografi, med hjälp av Census Bureaus Community Survey för att spegla den demografiska sammansättningen i USA.

-

Net Promoter, Net Promoter Score och NPS är varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. och Fred Reichheld.