Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

5 utbildningstekniker för frågetävlingar online

Även om prov inte alltid betraktas lika välvilligt nuförtiden visar forskningen att regelbundna frågetävlingar helt klart hjälper elever att komma ihåg information bättre i både vanliga inlärningsmiljöer och online. Lyckligtvis behöver du inte förstöra en bra relation med eleverna för att använda styrkan i frågetävlingar. Här kommer 5 innovativa utbildningstekniker som använder frågetävlingar online för att vända stressiga utvärderingar till roliga inlärningsmöjligheter för klassen:

Frågetävlingar varje vecka, eller till och med varje dag, kan hjälpa eleverna att öva på vad de har lärt sig. Upprepning hjälper viktiga fakta att fastna i minnet, så att eleverna kan vara förberedda vid viktigare prov, som standardprov och slutprov. Att regelbundet ha frågetävlingar kan också bidra till att göra provsituationerna mindre stressiga.

Det kan vara klokt att låta eleverna svara på frågetävlingar online, så att de testar sin förståelse av ämnena ni går igenom i klassen. Frågetävlingar kan vara precis så korta och informella som du själv väljer, och du uppmuntrar eleverna att vara uppmärksamma på lektionerna, samtidigt som du får hjälp att mäta inlärningsnivåerna i realtid.

När frågetävlingar är ett vanligt inslag i klassrummet – och inte t.ex. ett sätt att mäta eller rangordna eleverna – öppnas möjligheter för eleverna att samarbeta. Dessutom kan samarbeten kring frågetävlingar bli en utbildningsteknik som uppmuntrar eleverna att läsa på mer, just för att kunna hjälpa varandra att lyckas.

Vid samarbeten kring frågetävlingar måste man först¨ås väga grupparbete mot utvärdering av den enskilda eleven. För att balansera de två kan du slumpmässigt välja två elever som ska skapa en ”fusklapp” på tavlan före varje frågetävling. De två måste samarbeta och får inte använda böckerna eller sina anteckningar, och de ska skapa en fusklapp på högst 3 minuter. Eleverna får sedan besvara frågetävlingen var och en för sig, men får använda fusklappen.

Forskning visar att rättning som innehåller detaljerad feedback är en viktig del av lärarens utbildningsteknik eftersom det förbättrar elevernas förmåga att minnas informationen. Dessutom innebär snabb feedback att eleven mer sannolikt minns den längre efteråt. Det är en av fördelarna med onlinetest, det är enkelt att ge (eller få) feedback direkt.

Hjälp dina elever att svara rätt nästa gång de får samma fråga genom att lägga till anpassad feedback till dina frågetävlingar. Bäst resultat får du om du både ger dem rätt svar och användbar kringinformation som cementerar svaret. Du kanske också tycker att frågetävlingsanalys är intressant, för en helhetsöversikt över klassens prestationer. Sedan kan du gå igenom de svaga punkterna i en repetitionslektion.

Om du ger klassen frågetävlingar regelbundet kan du använda olika typer av frågor för att hålla deras intresse uppe. De här frågorna kan också hjälpa elever att tillämpa sina kunskaper effektivt i olika situationer. Engagera eleverna genom att använda de här olika frågetyperna i dina frågetävlingar:

  • Hjälp eleverna att minnas enkla lösningar med flervalsfrågor och kryssrutefrågor. Den här typen av frågor är bra vid frågetävlingar utan press, eftersom de är enkla och går snabbt att svara på.
  • Testa elevernas förmåga att sätta viktiga händelser och annan information i tidsordning med rankningsfrågor. Den här typen av frågor är bra vid ämnen som stegen i en vetenskaplig metod eller förloppet under amerikanska revolutionen, där det är bra att kunna visa att man har överblick.
  • Be eleverna att skriva korta svar med fyll i det som saknas-frågor. Sådana frågor är bra när man vill pränta in specifika fakta.
  • Hjälp eleverna att ge korta svar med frågor med en textruta. Sådana frågor är bra för tidsbegränsade frågetävlingar, eftersom de går snabbt att svara på.
  • Be eleverna att förklara komplexa koncept med frågor med öppna svar. De är visserligen svåra att utvärdera, men de ger eleverna möjlighet att berätta allt de kan.

Vissa typer av frågor kommer förstås alltid vara svårare än andra. Om du vill att resultaten i dina frågetävlingar ska visa respektive elevs kunskaper kan du vikta frågorna utefter svårighetsgrad. Komplexa frågor med öppna svar ska t.ex. alltid vara värda mer än enkla flervalsfrågor.

Intresserad av att förstå hur föräldrar stöttar barnens inlärning hemma? Läs vår Mall för enkät om inlärningsstöd.

Du kanske inte vill ge eleverna online-frågetävlingar eftersom meddelandeappar gör det lätt för eleverna att dela med sig av svaren. Men online-frågetävlingar kan faktiskt för förhindra – istället för att underlätta – fusk. Stoppa fuskande elever genom att använda a/b-test för att randomisera frågor eller till och med för att skapa 2 olika frågetävlingar för klassen.

Sättet vi utvärderar inlärande på ändras ständigt. Förbered dina elever för utvärderingar med frågetävlingar online som lär dem hur de tryggt ska ta sig an standardiserade prov och även tillämpa sina nyvunna kunskaper på en rad frågor, problem och situationer. De här inlärningsteknikerna för frågetävlingar online kan hjälpa dina elever att inse att utbildning inte handlar om att bara komma till skolan, utan om att hitta lösningar.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Bästa praxis för enkäter

Ta del av våra bästa metoder för enkätdesign och få ut mesta möjliga av nästa enkät. Utforska våra riktlinjer för enkäter och kom igång idag – GRATIS!

Samla in viktiga kontaktuppgifter med hjälp av kontaktformulär på nätet

Skapa anpassningsbara kontaktformulär och lägg enkelt till dem på din webbplats. Eller använd en av våra färdiga mallar för att utveckla din verksamhet snabbare.