Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Vad är psykografisk segmentering?

Psykografisk segmentering är när man undersöker konsumenter och delar upp dem i grupper baserat på psykologiska egenskaper, bland annat personlighet, livsstil, social status, aktiviteter, intressen, åsikter och attityder.

I den psykografiska segmenteringen ligger tyngdpunkten på egenskaper som personlighet och värderingar till skillnad från den demografiska segmenteringen, som använder en specifik egenskap (som kön, ålder eller inkomst) för att kategorisera potentiella målgrupper. 

Marknadsanalytiker använder psykografiska egenskaper för att utveckla och positionera produkter och marknadsföringsbudskap efter olika målgrupper.

Marknadsförare använder både demografisk och psykografisk information i sina marknadsundersökningar för att ta fram en marknadsföringsstrategi. Den här informationen fyller ut bilden av typkunderna, som ligger till grund för varumärkespositionering, produktutveckling och marknadsföringsbudskap.

Med psykografisk marknadsföring kan du engagera flera målgrupper på de sätt som har störst effekt på var och en av dem. Det här sparar både tid och pengar och gör det lättare att förhålla sig till de grupper som betyder mest för företaget.

Företag använder psykografisk segmentering för att förstå:

  • hur konsumenterna uppfattar produkterna och tjänsterna
  • vad konsumenterna egentligen vill ha och varför
  • brister eller problem med befintliga produkter och tjänster
  • möjligheter till framtida engagemang
  • hur kommunikationen med målgruppen kan förbättras.
in-article-cta

Få insikter om människor ni försöker serva och hur ni bäst når dem.

En sorts psykografisk segmentering handlar om typkunder. En typkund är en påhittad profil för en potentiell kund som kan inkludera deras befattning eller roll på jobbet, personliga synpunkter, utmaningar eller aspekter av deras livsstil. 

Typkunden representerar både fakta om och orsaker till beteenden. Typkunder är det första steget i att förstå den potentiella köparens resa eller vad de gör före, under och efter att de köpt er produkt.

Du kan också använda psykografiska undersökningar för att ta fram olika marknadsföringsstrategier, tjänster, upplevelser och produkterbjudanden för vart och ett av segmenten. 

Det är till exempel vanligt att erbjuda samma produkt eller tjänst med färre funktioner till mer priskänsliga kunder. Kunder som inte bryr sig om priset men vill ha många funktioner kan köpa samma produkt, med fler funktioner, till ett högre pris.

Du kanske märker att vissa kunder värdesätter bekvämlighet, medan andra bryr sig mer om kundtjänsten. Om du delar in kunderna i segment kan du anpassa marknadsföringen och tjänsterna efter de egenskaperna.

Enkäter är ett prisvärt och effektivt sätt att samla in psykografisk information om målgruppen. Du kan använda flera olika frågor för att få en bättre förståelse för idealkundens personlighet, livsstil, sociala status, aktiviteter, intressen, åsikter och attityder.

Öppna frågor har en kvalitativ inriktning. Frågan ”Vilken är den största utmaningen med...” ger en djupare förståelse för den svarandes problem.

Frågor med likertskala visar hur mycket eller lite de instämmer eller inte instämmer i ett påstående, till exempel ”Instämmer i hög grad” till ”Instämmer inte alls”, vilket talar om för dig hur viktig den aspekten är för dem.

I frågor med semantisk differentialskala ber man svarandena att betygsätta en produkt, ett varumärke, ett företag eller något annat attribut, vilket hjälper dig att förstå attityderna.

För att marknadsundersökningarna ska vara effektiva måste du förstå de fem psykografiska segmenteringsvariablerna.

Personlighet. Människor fattar köpbeslut utifrån personlighet hela tiden. Personligheten omfattar ett brett spektrum av egenskaper, från öppen och samvetsgrann till extrovert eller introvert.

Attityder. Kulturell bakgrund, familjeförhållanden och andra faktorer påverkar köparens attityder.

Livsstil. Marknadsförarna vill ha feedback för att få en bättre förståelse för de problem kunderna står inför. Idrottare, företagare, studenter, racerförare och fotbollsmammor har alla olika livsstil och unika problem att lösa.

Social status. En persons sociala status, som ofta är kopplad till deras inkomst, påverkar om de köper enkla saker, lyxartiklar eller någonting mittemellan. Med förståelse för kundernas sociala status kan ni hitta rätt pris, budskap, distributionskanaler och marknadsföringsmix.

Aktiviteter, intressen och åsikter. Vad tycker kunderna om att göra på fritiden? Är de politikintresserade, filmfantaster eller nattugglor? Deras aktiviteter, intressen och åsikter påverkar hur ni ska positionera produkter och tilltala dem.

Tillsammans skapar de här variablerna unika psykografiska segment som utgör specifika målgrupper. Vi delar upp var och en av dem i nedanstående delar.

in-article-cta

Utveckla målgruppens psykografiska profil med SurveyMonkeys Audience-panel.

Det finns många sätt att beskriva en personlighet, men den dominerande är femfaktormodellen, som på engelska kallas OCEAN efter de fem faktorerna.

Femfaktormodellen beskriver fem aspekter av en personlighet. Varje aspekt har en skala från hög till låg som beskriver den egenskapen. I den psykografiska segmenteringen studerar man de här aspekterna för att förstå hur de påverkar en köpares beteende.

Öppenhet (Openness). Människor som är mycket öppna för nya idéer, tycker om att utforska och är kreativa. Människor som är mindre öppna tycker inte om förändring eller nya saker och har mindre fantasi.

Samvetsgrannhet (Conscientiousness). Människor som ligger högt i den här kategorin tycker om att planera och ta hänsyn till andra. Människor som är mindre samvetsgranna gillar inte struktur eller scheman och tar inte lika stor hänsyn till andra.

Extraversion. Människor som är extroverta är utåtriktade, tycker om att vara i händelsernas mittpunkt och gillar att interagera med andra. Människor som är introverta tycker om att vara för sig själva, pratar mindre och håller sig i bakgrunden.

Omtänksamhet (Agreeableness). Samarbete och vänlighet är egenskaper hos någon som är mycket omtänksam. Människor som är misstänksamma eller ointresserade av andra ligger lågt i den här kategorin. 

Neuroticism. Den här egenskapen avser hur känslomässigt stabil en person är. En person som ligger högt på skalan för neuroticism är nyckfull, orolig eller stingslig. I andra änden av skalan finns de som är mer stabila, avslappnade och mindre stressade.

Marknadsförare använder enkäter, femfaktormodellen för personlighetsegenskaper och andra metoder för att förstå egenskaperna hos målgruppen. 

Företagen använder konsumenternas personlighetsegenskaper för att utforma produktbudskap för målgruppen.

Även om två personer har samma sorts personlighet har de ofta olika attityd, och konsumenterna beter sig olika beroende på attityd. Attityder omfattar sådant som optimism och pessimism och kan vara kopplat till en viss tro eller värdering som de har. 

För att få en bild av attityderna kan du inkludera frågor om konsumenternas tycke och smak eller använda enkätfrågor med likertskala för att be deltagarna att betygsätta egenskaper på en skala från ”inte alls viktig” till ”extremt viktig”. 

Mer komplexa undersökningar avslöjar mer djupgående motiv, men även en enkel enkät mot rätt målgrupp kommer att ge användbara insikter som du har nytta av direkt.

Vet du vad som tilltalar var och en av målgrupperna mest? Prova SurveyMonkeys Audience-panel och få detaljerade insikter.

Livsstil kan omfatta yrke, hobbyer eller levnadssätt. Oavsett om det handlar om välgörenhetsarbete, om att bo i lägenhet, att arbeta på kontor eller att resa så visar alla de här sakerna vad konsumenterna uppskattar i livet.

Vanor är också en del av en persons livsstil. Vad de gör varje dag, från att vakna vid samma tid till att köpa en kopp kaffe på vägen till jobbet, är vanor som skapar mönster i deras liv. Med hjälp av de här vanorna kan marknadsförarna bidra till att rätt produkter tas fram för de som gillar en löprunda på morgonen eller för de som har bråttom till jobbet på morgonen och handlar sin frukost på vägen.